Akreditované študijné programy

 

Počet: 6 475

Študijný program Stupeň štúdia
Udelený akademický titul
Forma štúdia
Štandardná dĺžka štúdia
Vysoká škola
Fakulta
Miesto štúdia
Študijný odbor Jazyk poskytovania Poznámka
zlievarenstvo 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
Hutníctvo slovenský jazyk
zlievarenstvo 2.
inžinier, Ing.
externá
3
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
Hutníctvo slovenský jazyk
zlievarenstvo pre automobilový priemysel 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
Hutníctvo slovenský jazyk
znalostný manažment 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne
Detašované pracovisko
Manažment

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

znalostný manažment 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne
Detašované pracovisko
Manažment

Akreditácia je pozastavená od 31.08.2013.

znalostný manažment 2.
magister, Mgr.
denná
2
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne Manažment slovenský jazyk
znalostný manažment 2.
magister, Mgr.
externá
2
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne
Detašované pracovisko
Manažment

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

znalostný manažment 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne Manažment slovenský jazyk
znalostný manažment 1.
bakalár, Bc.
externá
3
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne
Detašované pracovisko
Manažment

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

znalostný manažment 2.
magister, Mgr.
externá
2.5
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne Manažment anglický jazyk
znalostný manažment 2.
magister, Mgr.
externá
2.5
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne Manažment slovenský jazyk
znalostný manažment 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne Manažment anglický jazyk
znalostný manažment 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne Manažment slovenský jazyk
znalostný manažment 2.
magister, Mgr.
denná
2
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne Manažment anglický jazyk
znalostný manažment 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne Manažment anglický jazyk
zoológia 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
Biológia slovenský jazyk
zoológia 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
Biológia

Akreditácia je pozastavená od 31.08.2013.

zoológia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
Zoológia slovenský jazyk
zoológia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
Zoológia slovenský jazyk
zoológia a fyziológia živočíchov 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
Biológia slovenský jazyk
zubná technika 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave Zubná technika slovenský jazyk
zubná technika 1.
bakalár, Bc.
externá
3
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave Zubná technika

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

zubná technika 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave Zubná technika slovenský jazyk
zubná technika 1.
bakalár, Bc.
externá
3
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Zubná technika

Akreditácia je pozastavená od 31.08.2013.

zubné lekárstvo spojený 1. a 2.
doktor zubného lekárstva, MDDr.
denná
6
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Zubné lekárstvo slovenský jazyk
zubné lekárstvo spojený 1. a 2.
doktor zubného lekárstva, MDDr.
denná
6
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
Zubné lekárstvo slovenský jazyk
zubné lekárstvo spojený 1. a 2.
doktor zubného lekárstva, MDDr.
denná
6
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta
Zubné lekárstvo anglický jazyk
zubné lekárstvo 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta
Zubné lekárstvo anglický jazyk
zubné lekárstvo 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta
Zubné lekárstvo anglický jazyk
zubné lekárstvo 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
Zubné lekárstvo anglický jazyk
zubné lekárstvo 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
Zubné lekárstvo anglický jazyk
zubné lekárstvo spojený 1. a 2.
doktor zubného lekárstva, MDDr.
denná
6
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
Zubné lekárstvo anglický jazyk
zubné lekárstvo 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Zubné lekárstvo slovenský jazyk
zubné lekárstvo 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Zubné lekárstvo slovenský jazyk
zubné lekárstvo spojený 1. a 2.
doktor zubného lekárstva, MDDr.
denná
6
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Lekárska fakulta
Zubné lekárstvo slovenský jazyk
zubné lekárstvo 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
Zubné lekárstvo slovenský jazyk
zubné lekárstvo 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
Zubné lekárstvo slovenský jazyk
zubné lekárstvo spojený 1. a 2.
doktor zubného lekárstva, MDDr.
denná
6
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta
Zubné lekárstvo slovenský jazyk
zubné lekárstvo 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta
Zubné lekárstvo slovenský jazyk
zubné lekárstvo 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta
Zubné lekárstvo slovenský jazyk
zváranie 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Výrobné technológie
zváranie a spájanie materiálov 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Výrobné technológie slovenský jazyk anglický jazyk
zváranie, spájanie a povrchové úpravy 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
Výrobné technológie slovenský jazyk
železničná doprava 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Doprava slovenský jazyk
železničná doprava 2.
inžinier, Ing.
externá
3
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Doprava slovenský jazyk anglický jazyk
železničná doprava 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Doprava slovenský jazyk
železničná doprava 2.
inžinier, Ing.
externá
2
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Doprava

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

železničná doprava 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Doprava slovenský jazyk anglický jazyk
železničná doprava 1.
bakalár, Bc.
externá
3
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Doprava

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

železničné staviteľstvo 2.
inžinier, Ing.
externá
2
Žilinská univerzita v Žiline
Stavebná fakulta
Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.


Stránka 129 z 130

Exportovať