Trnavská univerzita v Trnave

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce

Logo univerzity

Študijné programy

Profil fakulty

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce bola zriadená v roku 1994.
Doteraz vychovala 10 051 absolventov.

Cieľom fakulty je vychovať v duchu kresťanstva a humanizmu vysokoškolsky vzdelaných pracovníkov, ktorí ukončili vzdelanie v študijných programoch ošetrovateľstvo, laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, sociálna práca, verejné zdravotníctvo.

Po ukončení štúdia majú absolventi možnosť uplatniť sa ako experti alebo výskumní pracovníci v oblastiach primárnej prevencie chorôb, liečení chorôb, v oblasti životného či pracovného prostredia. Uplatnenie nájdu v zdravotníckych zariadeniach, v primárnej zdravotnej starostlivosti, v zdravotníckych laboratóriách a v sociálnych zariadeniach. Sú pripravení na výkon práce s rizikovými skupinami, rodinou, deťmi, aj komunitou.

Prijímacie konanie

Sociálna práca Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2024
Termín skúšky: 31.05.2024 – 21.06.2024

Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve Bc., externé

Uzávierka prihlášok: 31.03.2024
Termín skúšky: 31.05.2024 – 21.06.2024

Verejné zdravotníctvo Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2024
Termín skúšky: 31.05.2024 – 21.06.2024

Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2024
Termín skúšky: 31.05.2024 – 21.06.2024

Ošetrovateľstvo Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2024
Termín skúšky: 31.05.2024 – 21.06.2024

Rozvoj dieťaťa a štúdium rodiny Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2024
Termín skúšky: 31.05.2024 – 21.06.2024

Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve Mgr., denné

Uzávierka prihlášok: 30.04.2024
Termín skúšky: 10.06.2024 – 12.07.2024

Sociálna práca PhD., denné

Uzávierka prihlášok: 30.04.2024
Termín skúšky: 10.06.2024 – 04.07.2024

Verejné zdravotníctvo PhD., externé

Uzávierka prihlášok: 30.04.2024
Termín skúšky: 10.06.2024 – 04.07.2024

Verejné zdravotníctvo Mgr., denné

Uzávierka prihlášok: 30.04.2024
Termín skúšky: 10.06.2024 – 12.07.2024

Ubytovanie a stravovanie

Ubytovanie

ŠD Petra Pázmaňa

https://www.truni.sk/studentsky-domov

Stravovanie

Stravovanie zabezpečené v študentskej jedálni Trnavskej univerzity a vo Fakultnej nemocnici Trnava

Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail univerzity

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Dušana Horváthová (dusana.horvathova@truni.sk)
Posledná aktualizácia: 10.10.2023 10:49

Upozorniť na neaktuálne údaje