Trnava University in Trnava

Faculty of Health and Social Care

Logo univerzity

Study programmes

Faculty profile

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce bola zriadená v roku 1994.
Doteraz vychovala 10 051 absolventov.

Cieľom fakulty je vychovať v duchu kresťanstva a humanizmu vysokoškolsky vzdelaných pracovníkov, ktorí ukončili vzdelanie v študijných programoch ošetrovateľstvo, laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, sociálna práca, verejné zdravotníctvo.

Po ukončení štúdia majú absolventi možnosť uplatniť sa ako experti alebo výskumní pracovníci v oblastiach primárnej prevencie chorôb, liečení chorôb, v oblasti životného či pracovného prostredia. Uplatnenie nájdu v zdravotníckych zariadeniach, v primárnej zdravotnej starostlivosti, v zdravotníckych laboratóriách a v sociálnych zariadeniach. Sú pripravení na výkon práce s rizikovými skupinami, rodinou, deťmi, aj komunitou.

Admission procedure

Accommodation and boarding

Accomodation

ŠD Petra Pázmaňa

https://www.truni.sk/studentsky-domov

Boarding

Stravovanie zabezpečené v študentskej jedálni Trnavskej univerzity a vo Fakultnej nemocnici Trnava

The first three years of your studies could be funded by a scholarship of up to €9,000. More information

University detail

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

 

Responsibility for content: Mgr. Dušana Horváthová (dusana.horvathova@truni.sk)
Last update: 10.10.2023 10:49

Draw attention to not topical data