Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta sociálnych a ekonomických vied

Logo univerzity

Študijné programy

Profil fakulty

UPOZORNENIE: Prosíme uchádzačov, aby prihlášky na štúdium posielali výlučne cez portál https://e-prihlaska.uniba.sk. Prihlášky podané cez PORTAL VŠ nedokážeme spracovať a nebudú zaradené do prijímacieho konania. Ďakujeme za pochopenie.

Podmienky prijímacieho konania sú dostupné na webovej stránke https://fses.uniba.sk/studium/prijimacie-konanie-uchadzaci/

Z dôvodu mimoriadnej situácie spôsobnej ochorením COVID-19, preibežne aktualizujeme informácie týkajúce sa prijímacieho konania na našej stránke. 

Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave (FSEV UK) je najmladšou fakultou UK. Vznikla v roku 2002 a za pätnásť rokov svojej existencie sa dokázala vyprofilovať ako jedna z najlepších spoločensko-vedných fakúlt na Slovensku, s renomé aj v zahraničí. Zároveň patrí medzi tri najlepšie fakulty UK.

FSEV UK patrí počtom študentiek a študentov k menším fakultám. Aj vďaka tomu je atmosféra veľmi priateľská, študentky a študenti u nás nie sú len anonymné čísla. Spolu s vyučujúcimi majú mnoho príležitostí na debaty, nielen počas prednášok, ale aj na rôznych podujatiach, ktoré sa na našej fakulte pravidelne konajú.

Na Ústave európskych štúdií a medzinárodných vzťahov FSEV UK prebieha výučba v anglickom jazyku, no i na ostatných ústavoch sa v angličtine vyučujú viaceré predmety a pri výučbe sa využívajú anglické texty. Prednášok sa pravidelne zúčastňujú hosťujúci profesori a lektori zo zahraničia. Naše študentky a naši študenti majú možnosť rozvíjať svoje vedomosti a skúsenosti a naučiť sa, ako ich využiť v pracovnom, ale aj súkromnom živote. Široká ponuka stáží na Slovensku i v zahraničí je benefitom pre všetkých. Študentky a študenti FSEV UK sú špičkovo pripravené/í do sveta práce, mnohé/í si kariéru začínajú budovať už počas štúdia. Fakulta v rámci vedeckej činnosti realizuje významné európske projekty, domáce granty a projekty v spolupráci so súkromným sektorom.

Kreditový systém trojstupňového univerzitného štúdia na fakulte ponúka možnosti bakalárskych, magisterských a doktorandských programov.

Pracoviská

Univerzita Komenského v Bratislave pracovisko Martin

Malá hora 10701/4A, 03601, Martin

Prijímacie konanie

Ubytovanie a stravovanie

Ubytovanie

Naši študenti využívajú ubytovanie vo Vysokoškolskom meste Ľudovíta Štúra – Mlyny UK. Ubytovanie je k dispozícií vo viacerých komplexoch, líši sa vybavením izieb, ako aj počtom osôb ubytovaných v jednej izbe/bunke. Ceny ubytovania pre študentov sa pohybujú od 47 do 113 eur osoba/mesiac.

Stravovanie

Stravovanie je možné v školskom bufete VEGET a okolitých reštauráciách, ktoré ponúkajú aj obedové menu. V úzkej blízkosti školi je tiež Lidl a non-stop potraviny. 

Ostatné služby

Fakulta je vybavená bezbariérovým prístupom, wi-fi pripojením a počítačmi. 

Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail univerzity

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Kristína Janková, PhD. (kristina.jankova@fses.uniba.sk)
Posledná aktualizácia: 31.03.2022 15:38

Upozorniť na neaktuálne údaje