Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta sociálnych a ekonomických vied

Logo univerzity

Profil fakulty

Fakulta prijima vylucne prihlasky v elektronickej forme podane cez https://e-prihlaska.uniba.sk. CEZ PORTÁL VŠ PRIHLÁŠKY NEPODÁVAJTE, FAKULTA ICH TECHNICKY NEDOKÁŽE SPRACOVAŤ

Podmienky prijímacieho konania sú dostupné na webovej stránke

https://fses.uniba.sk/studium/prijimacie-konanie-uchadzaci/

Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave (FSEV UK) je najmladšou fakultou UK. Vznikla v roku 2002 a za pätnásť rokov svojej existencie sa dokázala vyprofilovať ako jedna z najlepších spoločensko-vedných fakúlt na Slovensku, s renomé aj v zahraničí. Zároveň patrí medzi tri najlepšie fakulty UK.

FSEV UK patrí počtom študentov k menším fakultám. Aj vďaka tomu je atmosféra veľmi priateľská, študenti u nás nie sú len anonymné čísla. Spolu s vyučujúcimi majú mnoho príležitostí na debaty, nielen počas prednášok, ale aj na rôznych podujatiach, ktoré sa na našej fakulte pravidelne konajú.

Na Ústave európskych štúdií a medzinárodných vzťahov FSEV UK prebieha výučba v anglickom jazyku, no i na ostatných ústavoch sa v angličtine vyučujú viaceré predmety. Prednášok sa pravidelne zúčastňujú hosťujúci profesori a lektori zo zahraničia. Naši študenti majú možnosť rozvíjať svoje vedomosti a skúsenosti a naučiť sa, ako ich využiť v pracovnom, ale aj súkromnom živote. Široká ponuka stáží na Slovensku i v zahraničí je benefitom pre všetkých našich študentov. Študenti FSEV UK sú špičkovo pripravení do sveta práce, mnohí si kariéru začínajú budovať už počas štúdia. Fakulta v rámci vedeckej činnosti realizuje významné európske projekty, domáce granty a projekty v spolupráci so súkromným sektorom.

Kreditový systém trojstupňového univerzitného štúdia na fakulte ponúka možnosti bakalárskych, magisterských a doktorandských programov.

Prijímacie konanie

Sociálna a pracovná psychológiaPhD., externé

Uzávierka prihlášok: 30.04.2018
Termín skúšky: 01.06.2018 – 15.06.2018

Verejná politikaPhD., externé

Uzávierka prihlášok: 30.04.2018
Termín skúšky: 01.06.2018 – 15.06.2018

Sociálna antropológiaPhD., denné

Uzávierka prihlášok: 30.04.2018
Termín skúšky: 01.06.2018 – 15.06.2018

Sociálna antropológiaPhD., denné

Uzávierka prihlášok: 30.04.2018
Termín skúšky: 01.06.2018 – 15.06.2018

Sociálna a pracovná psychológiaPhD., denné

Uzávierka prihlášok: 30.04.2018
Termín skúšky: 01.06.2018 – 15.06.2018

Verejná politikaPhD., denné

Uzávierka prihlášok: 30.04.2018
Termín skúšky: 01.06.2018 – 15.06.2018

Ubytovanie a stravovanie

Ubytovanie

Fakulta poskytuje študentom ubytovanie v študentských domovoch Staré grunty 36 v Mlynskej doline.

Stravovanie

Stravovanie je možné v školskom bufete VEGET a okolitých reštauráciách, ktoré ponúkajú aj obedové menu. V úzkej blízkosti školi je tiež Lidl a non-stop potraviny. 

Ostatné služby

Fakulta je vybavená bezbariérovým prístupom, wi-fi pripojením.

Detail univerzity

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: Zuzana Jajcayová (zuzana.jajcayova@fses.uniba.sk)
Posledná aktualizácia: 15.01.2018 12:08

Upozorniť na neaktuálne údaje