Európske štúdiá

The study is focused on the theoretical and methodological fundamentals of the interdisciplinary approach to political sciense as a field of study and field of research in combination in legal science, economy or sociology. The study prepares graduates to prusue carrier in the academia as well as in the non-profit organisation or state/public services. The empahsis is put on critical thinking and reading, explanations and understanding of the world around us, rather than memoriting facts. Uplatnenie absolventov

public/state services, academia, non-profit organizations, private sectorVždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Conditions for requirements can be found on our website

Conditions and the ahoel admission process can be found at https://fses.uniba.sk/en/study/admission-process/ (the webpage is continuously updated)Podmienky pre zahraničných študentov

- sent application with necessary documentation from previous studies (if graduated)

- provide level of English language (certificate, previous study in English)

- fee payment (confirmation of the payment)

- BA level of study (after graduation)

- if BA from university abroad, the applicant has to apply for recognition of the diploma abroad by Slovak universityBez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

- The ranking will be based on the score from the BA levelKoordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Ing. Veronika Miťková, PhD. veornika.mitkova@fses.uniba.skĽutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
 • Podanie prihlášky na štúdium

  31.03.2022

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  31.08.2022

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
20


Prílohy
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (elektronická forma)
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (elektronická forma)
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (elektronická forma)
 • bakalársky diplom (elektronická forma)
 • potvrdenie o úhrade poplatku (elektronická forma)
 • životopis (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 2500 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1100 €

Poplatok za prijímacie konanie
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje

reimbursement on the basis of a generated payment order

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Kristína Janková, PhD. – kristina.jankova@fses.uniba.sk
Posledná aktualizácia: 29.03.2022 12:11

Upozorniť na neaktuálne údaje