Comenius University in Bratislava

Faculty of Social and Economic Sciences

Logo univerzity

Study programmes

Faculty profile

UPOZORNENIE: Prosíme uchádzačov, aby prihlášky na štúdium posielali výlučne cez portál https://e-prihlaska.uniba.sk. Prihlášky podané cez PORTAL VŠ nedokážeme spracovať a nebudú zaradené do prijímacieho konania. Ďakujeme za pochopenie.

Podmienky prijímacieho konania sú dostupné na webovej stránke https://fses.uniba.sk/studium/prijimacie-konanie-uchadzaci/

Z dôvodu mimoriadnej situácie spôsobnej ochorením COVID-19, preibežne aktualizujeme informácie týkajúce sa prijímcieho konania na našej stránke. 

 

 

 

 

 

 

 

Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave (FSEV UK) je najmladšou fakultou UK. Vznikla v roku 2002 a za pätnásť rokov svojej existencie sa dokázala vyprofilovať ako jedna z najlepších spoločensko-vedných fakúlt na Slovensku, s renomé aj v zahraničí. Zároveň patrí medzi tri najlepšie fakulty UK.

FSEV UK patrí počtom študentov k menším fakultám. Aj vďaka tomu je atmosféra veľmi priateľská, študenti u nás nie sú len anonymné čísla. Spolu s vyučujúcimi majú mnoho príležitostí na debaty, nielen počas prednášok, ale aj na rôznych podujatiach, ktoré sa na našej fakulte pravidelne konajú.

Na Ústave európskych štúdií a medzinárodných vzťahov FSEV UK prebieha výučba v anglickom jazyku, no i na ostatných ústavoch sa v angličtine vyučujú viaceré predmety. Prednášok sa pravidelne zúčastňujú hosťujúci profesori a lektori zo zahraničia. Naši študenti majú možnosť rozvíjať svoje vedomosti a skúsenosti a naučiť sa, ako ich využiť v pracovnom, ale aj súkromnom živote. Široká ponuka stáží na Slovensku i v zahraničí je benefitom pre všetkých našich študentov. Študenti FSEV UK sú špičkovo pripravení do sveta práce, mnohí si kariéru začínajú budovať už počas štúdia. Fakulta v rámci vedeckej činnosti realizuje významné európske projekty, domáce granty a projekty v spolupráci so súkromným sektorom.

Kreditový systém trojstupňového univerzitného štúdia na fakulte ponúka možnosti bakalárskych, magisterských a doktorandských programov.

 

Departments

Comenius University in Bratislava pracovisko Martin

Malá hora 10701/4A, 03601, Martin

Admission procedure

Accommodation and boarding

Accomodation

Naši študenti využívajú ubytovanie vo Vysokoškolskom meste Ľudovíta Štúra – Mlyny UK. Ubytovanie je k dispozícií vo viacerých komplexoch, líši sa vybavením izieb, ako aj počtom osôb ubytovaných v jednej izbe/bunke. Ceny ubytovania pre študentov sa pohybujú od 47 do 113 eur osoba/mesiac.

Boarding

Stravovanie je možné v školskom bufete VEGET a okolitých reštauráciách, ktoré ponúkajú aj obedové menu. V úzkej blízkosti školi je tiež Lidl a non-stop potraviny. 

Other services

Fakulta je vybavená bezbariérovým prístupom, wi-fi pripojením.

University detail

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

 

Responsibility for content: Mgr. Kristína Janková, PhD. (kristina.jankova@fses.uniba.sk)
Last update: 30.03.2020 12:25

Draw attention to not topical data