Aktuality

Najnovšie články

KURZ: Talent v kocke

07.10.2019

KURZ: Talent v kocke Fakulty architektúry STU v Bratislave  

KURZ: Vyskúšaj si svoj talent

07.10.2019

Pre všetkých záujemcov o štúdium na Fakulte architektúry STU v Bratislave  

Deň otvorených dverí na Technickej univerzite v Košiciach

03.10.2019

Deň otvorených dverí  

Deň otvorených dverí Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

02.10.2019

Deň otvorených dverí  

V akademickom roku 2020/2021 sa na DF VŠMU otvorí prvý a jediný medzinárodný divadelný študijný program v Európe – PuppeTry

30.09.2019

Prvý a jediný medzinárodný divadelný študijný program v Európe – PuppeTry  

Pozvánka pre študentov na Deň otvorených dverí FEI STU

30.09.2019

Deň otvorených dverí  

Deň otvorených dverí Hudobnej a umeleckej akadémie Jána Albrechta v Banskej Štiavnici

24.09.2019

Deň otvorených dverí  

Deň otvorených dverí Fakulty výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici

24.09.2019

Deň otvorených dverí 2019  

Deň otvorených dverí Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

17.09.2019

Deň otvorených dverí  

Prípravný kurz kresby a dizajnu

17.09.2019

Prípravný kurz pre záujemcov o štúdium