Latest articles

Divadelná fakulta VŠMU v Bratislave - Presun termínov prijímacích pohovorov

27.03.2020

Presun termínov prijímacích pohovorov  

Hudobná a tanečná fakulta VŠMU v Bratislave - DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE o posielaní prihlášok na štúdium!

27.03.2020

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE o posielaní prihlášok na štúdium!  

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach - Aktuálne informácie k podávaniu prihlášok na štúdium

27.03.2020

Informácie k podávaniu prihlášok na štúdium  

Aktualizované podmienky prijatia na Fakultu priemyselných technológií Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne

27.03.2020

Aktualizované podmienky prijatia  

Oznam pre uchádzačov o štúdium na Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne

27.03.2020

Oznam pre uchádzačov o štúdium  

Oznam pre uchádzačov o štúdium na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave

27.03.2020

Oznam pre uchádzačov o štúdium  

Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku - Oznam pre uchádzačov

27.03.2020

Oznam pre uchádzačov  

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity v Žiline - OZNAM pre uchádzačov

26.03.2020

OZNAM pre uchádzačov  

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov - Lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti

26.03.2020

Lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti  

Rokovali rektori košických univerzít

26.03.2020

Pracovné stretnutie rektorov košických verejnoprávnych univerzít