Latest articles

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ NA UNIVERZITE J.SELYEHO - 14. FEBRUÁR 2020

19.02.2020

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ  

Deň otvorených dverí Vysokej školy manažmentu / City University of Seattle

17.02.2020

Deň otvorených dverí  

Technická fakulta otvorila svoje brány pre záujemcov o štúdium

14.02.2020

Deň otvorených dverí  

PF KU v Ružomberku sme opäť prezentovali budúcim uchádzačom o štúdium

13.02.2020

Pedagogická fakulta KU sa prezentovala na rôznych miestach a podujatiach  

Deň otvorených dverí UCM

12.02.2020

Deň otvorených dverí  

UniRank 2020: Posunuli sme sa vyššie v rebríčku slovenských univerzít

12.02.2020

UniRank 2020  

Naša univerzita v rebríčku UniRank™ ôsma

12.02.2020

Univerzita Konštantína FIlozofa v Nitre  

Deň otvorených dverí 2020

12.02.2020

Deň otvorených dverí  

Fakulta biotechnológie a potravinárstva opäť privítala záujemcov o štúdium

12.02.2020

Fakulta biotechnológie a potravinárstva opäť privítala študentov stredných škôl  

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva otvorila dvere dokorán

12.02.2020

Deň otvorených dverí