Aktuality

Najnovšie články

Čiastočné zatmenie Mesiaca

12.07.2019

TnUAD Vás pozýva na pozorovanie čiastočného zatmenia Mesiaca, organizované Astronomickou pozorovateľňou Alojza Cvacha Trenčianskej Univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.  

Program Baltickej Univerzity pre učiteľov - udržateľnosť uplatňovaná v medzinárodnom vzdelávaní a výučbe

10.07.2019

V rámci Programu Baltickej Univerzity sa od 26. júna do 3. júla zástupcovia z dvadsiatich univerzít z deviatich krajín pobaltského regiónu zúčastnili na plavbe po Baltickom mori. Na tejto vzdelávacej aktivite SPU v Nitre reprezentoval prof. Radovan…  

Návšteva veľvyslankyne Rakúskej republiky na pôde Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

10.07.2019

Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach navštívila v stredu 3. júla 2019 nová rakúska veľvyslankyňa Mag. Margit Bruck-Friedrich, MA.  

Fakulta bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline zorganizovala prvý ročník Letnej školy pre deti Záchranárik

10.07.2019

V dňoch 1. – 4. 7. 2019 organizovala Fakulta bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline v spolupráci so Slovenským Červeným krížom - Územným spolkom Žilina prvý ročník Letnej školy Záchranárik. Letnú školu absolvovalo 38 detí vo veku…  

TRNAFČAN v Trnavskom rádiu

09.07.2019

V piatok 5. 7. 2019 navštívili Trnavské rádio organizačný vedúci univerzitného folklórneho súboru TRNAFČAN Pavol Skaličan a tanečníčka a zároveň absolventka FMK UCM Danka Štulrajterová.  

Kryptograf Otakar Grošek: Svet internetu je veľmi krutý

09.07.2019

Profesor Grošek je zakladateľom kryptografie na Slovensku a patrí medzi najlepších slovenských vedcov - je nositeľom ocenenia Vedec roka 2018 a autorom najlepšieho projektu NATO za posledných desať rokov v oblasti kybernetickej bezpečnosti.  

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre: S argentínskym profesorom o právnej ochrane vody

09.07.2019

Vďaka grantovej podpore z programu ERASMUS+ K107 v dňoch 2. - 10. júla navštívil Fakultu európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre prof. Leonardo Pastorino z partnerskej univerzity La Plata v Argentíne.  

15.ročník Žilinskej detskej univerzity je tu!

08.07.2019

V dňoch 8.-12.júla 2019 bude prebiehať Žilinská detská univerzita, ktorú už 15 rokov organizuje Fakulta elektrotechniky a informačných technológií. V prvý deň sa slávnostného otvorenia dočkalo 152 detí, ale aj niektorí rodičia. Zúčastnil sa ho okrem…  

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave mimoriadne úspešná v ICM ERASMUS+

08.07.2019

Podľa výsledkov hodnotenia prihlášok do grantového programu mobilít do partnerských krajín (krajiny mimo EÚ) v roku 2019 International Credit Mobility (ICM), čo do výšky získaných finančných prostriedkov aj počtu partnerských krajín, patríme k trom…  

Memorandum o porozumení

08.07.2019

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Technická univerzita v Košiciach a Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach podpísali vo štvrtok 4. júla 2019 memorandum o porozumení s Ruskou akadémiou vied, Spojeným výskumno-vedeckým…