Aktuality

Najnovšie články

Stretnutie s predstaviteľmi Veľvyslanectva Spojeného kráľovstva a Severného Írska

15.04.2023

Dňa 12. apríla 2023 sa na pôde Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici uskutočnilo stretnutie s predstaviteľmi Veľvyslanectva Spojeného kráľovstva a Severného Írska, pánom Markom McGuinessom ako 2. tajomníkom pre politické vzťahy a pani Lenkou…  

Predstavujeme pracovisko: Novinár má byť vzdelaný a zdravo drzý

15.04.2023

Na Slovensku bola prvým vysokoškolským pracoviskom, ktoré začalo systematicky vzdelávať novinárov a pracovníkov médií. Katedra žurnalistiky Filozofickej fakulty UK v tomto akademickom roku oslavuje svoje 70. výročie. Jej absolventov a absolventky…  

Stretnutie s predstaviteľmi Veľvyslanectva Spojeného kráľovstva a Severného Írska

14.04.2023

Dňa 12. apríla 2023 sa na pôde Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici uskutočnilo stretnutie s predstaviteľmi Veľvyslanectva Spojeného kráľovstva a Severného Írska, pánom Markom McGuinessom ako 2. tajomníkom pre politické vzťahy a pani Lenkou…  

Univerzita Komenského v Bratislave ponúka počas štúdia kariérové poradenstvo

12.04.2023

Študenti a študentky, ktorí sa chcú poradiť ohľadom svojho smerovania po škole, alebo si nie sú istí, či si zvolili správne štúdium, majú od konca februára na Univerzite Komenského k dispozícii novú službu. Kariérové poradenstvo poskytuje poradkyňa…  

21. ročník Nitrianskych univerzitných dní je tu

08.04.2023

Obľúbené vedecko-odborné, kultúrne a športové podujatia, organizované UKF v Nitre, Mestom Nitra a Nitrianskym samosprávnym krajom sa konajú koncom apríla a začiatkom mája v uliciach mesta pod Zoborom. Od 18. apríla do 9. mája 2023 si tak záujemcovia…  

Deň pre Vaše zdravie

07.04.2023

Na druhom ročníku podujatia v spolupráci UKF a VšZP merania absolvovalo 52 záujemcov z radov zamestnancov, študentov i verejnosti. Pracovníci a študenti Katedry ošetrovateľstva Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva (FSVaZ) UKF v Nitre v spolupráci…  

ULIJANKY na koncertnom podujatí

07.04.2023

Ženská spevácka skupina ULIJANKY, ktorá pôsobí už niekoľko rokov na Oddelení etnológie, Ústav manažmentu kultúry a turizmu, kulturológie a etnológie FF UKF v Nitre, zložená zo súčasných, ale aj bývalých študentiek odboru etnológia, má za sebou…  

Výskum potvrdil pozitívny vplyv aktivovanej vody na rastliny

07.04.2023

Aktivovaná voda má pozitívny vplyv na klíčenie, rast, produkciu a kvalitu biomasy rastlín. Vyplýva to z prvých overovacích výsledkov výskumu, ktorý zrealizoval výskumný tím z Ústavu rastlinných a environmentálnych vied a Ústavu agronomických vied na…  

Doktorandi a doktorandky dostali finančnú podporu na svoj výskum

03.04.2023

Univerzita Komenského v Bratislave podporuje vedecký výskum mladých prostredníctvom Grantov UK už 27 rokov. V tomto roku rozdelila 211 750 eur medzi 214 projektov, na každý projekt tak priemerne pripadá takmer 1000 eur.  

Príbeh študenta: Neplňte sny druhých ľudí

01.04.2023

Christopher Danis je piatakom na Fakulte managementu UK. V súčasnosti ho naplno zamestnáva diplomová práca, v rámci ktorej spolupracuje s manažérmi z praxe. Popri škole si vyskúšal aj projektový manažment, vo voľnom čase sa venuje písaniu textov do…