Aktuality

Najnovšie články

Mladí inovátori predstavia projekty búrajúce hranice poznania

30.09.2020

Podujatie s celosvetovým formátom Falling Walls Lab Slovakia, ktoré poskytuje priestor výnimočným projektom z rôznych vedeckých oblastí, sa uskutoční 1. októbra 2020 v online formáte.  

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ako súčasť inovatívneho Centra výskumu vodíkových technológií

29.09.2020

Rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., rektor Technickej univerzity Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc. a predseda Slovenskej akadémie vied prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc. podpísali 18…  

Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave sa podieľala na výskume podnikania ovplyvneného pandémiou ochorenia COVID-19

29.09.2020

Výskumné tímy z viac ako 50 krajín sveta sa spojili a spolu s Fakultou managementu UK, ktorá je národným koordinátorom Globálneho monitoru podnikania (GEM) na Slovensku (hlavným partnerom GEM je Slovak Business Agency), a skúmali vplyv pandémie…  

Dni bez bariér 2020 v Arboréte Borová hora Technickej univerzity vo Zvolene

28.09.2020

Dni bez bariér 2020 v Arboréte Borová hora Technickej univerzity vo Zvolene  

Výskumu COVID-19 sa budú venovať aj odborníci z Univerzity Komenského

26.09.2020

Univerzita Komenského bude riešiť projekty zamerané na problematiku pandémie COVID-19. Z 25 podaných projektov schválila Agentúra pre podporu výskumu a vývoja (APVV) 5 projektov vedcov z Univerzity Komenského. Okrem toho sa bude univerzita ako…  

Internáty Vysokoškolského mesta Ľ. Štúra - Mlyny Univerzity Komenského (UK) v Bratislave a vysokoškolský internát Družba prešli do červenej fázy

25.09.2020

Vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie v hlavnom meste, ako aj na oboch komplexoch, o tom vo štvrtok (24. 9.) rozhodol permanentný krízový štáb UK v Bratislave. Informuje o tom UK na svojom webe.  

Odborná údržba zelene v mestách je stále aktuálnejšou témou

23.09.2020

Na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre sa od 8. do 10. septembra uskutočnilo (za prísnych hygienických opatrení) odborné vzdelávanie v rámci kurzu Arboristika v správe a údržbe zelene.  

Traja vedci z FMFI vo finále ESET Science Award

23.09.2020

Do finále ocenenia ESET Science Award 2020 sa prebojovali traja vedci z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. ESET Science Award už druhý rok oceňuje výnimočných vedcov, výskumníkov a vysokoškolských pedagógov…  

SPU v Nitre v ŠD Mladosť zvýšili komfort. Študenti majú k dispozícii kompletne zrekonštruované izby.

22.09.2020

Študenti majú k dispozícii kompletne zrekonštruované izby.  

Modernizácia internátu pre vysokoškolákov UCM

21.09.2020

Modernizácia internátu pre vysokoškolákov UCM