Aktuality

Najnovšie články

Slovenská technická univerzita v Bratislave cielene podporuje vedcov v špičkových grantoch a výskume

12.09.2022

STU začala systematickú a cielenú prípravu a podporu pre potenciálnych uchádzačov o ERC starting grant v európskom výskumnom priestore. Deje sa tak na podnet prorektora Maximiliána Strémyho na základe nominácií z jednotlivých fakúlt.  

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre oznámila zosúladenie vnútorného systému kvality so štandardmi SAAVŠ

09.09.2022

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 26. augusta oficiálne oznámila Slovenskej akreditačnej agentúre pre vysoké školstvo zosúladenie svojho vnútorného systému zabezpečovania a overovania kvality so zákonom č. 269/2018 Z.z. a štandardmi pre…  

Prvá univerzitná škôlka na Slovensku STUBAčik má nové ihrisko

08.09.2022

Materská škola Slovenskej technickej univerzity v Bratislave STUBAčik, prvá univerzitná škôlka na Slovensku, má nové detské ihrisko. Symbolickým prestrihnutím pásky ho v stredu 7. septembra otvorili prorektor STU Ján Híveš a starostka mestskej časti…  

Univerzita Komenského v Bratislave zosúladila 727 študijných programov

06.09.2022

Univerzita Komenského v Bratislave k 31. augustu 2022 oznámila Slovenskej akreditačnej agentúre pre vysoké školstvo zosúladenie vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania so zákonom č. 269/2018 a so štandardmi pre vnútorný…  

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici začína vzdelávať podľa nových akreditačných štandardov

03.09.2022

UMB úspešne implementovala nové akreditačné štandardy pre kvalitu vzdelávania  

Kvestorka Univerzity Komenského v Bratislave: Bijeme na poplach, aby sme v zime mohli učiť

02.09.2022

Každá obnova stojí peniaze. Aj obnovovať internáty či fakultné budovy si samozrejme vyžaduje nemalé financie. Má univerzita dosť peňazí na to, aby investovala do opráv a obnovy v čase, kedy zažívame výrazný rast cien? Odpovede sme hľadali u…  

Uchádzame sa o značku kvality

31.08.2022

V nadchádzajúcom akademickom roku chce naša univerzita získať od Európskej únie novú značku kvality. Ocenenie HR Excellence in Research Award bude potvrdením, že pracovné podmienky pre jej výskumníkov spĺňajú všetky európske parametre kvality. Na…  

4 z 10 tínedžerov nevedia rozlíšiť skutočnú zdravotnícku informáciu od nepravdivej

29.08.2022

Slovenskí vedci skúmali, či mladí ľudia vedia odlíšiť pravdivé zdravotnícke informácie od nepravdivých. Len 48 % tínedžerov verilo pravdivým zdravotníckym správam viac ako nepravdivým. Na druhej strane 41 % účastníkov považovalo nepravdivé správy za…  

Výnimočná cesta ku deťom Slovákov žijúcich v Zakarpatskej oblasti Ukrajiny

27.08.2022

V dňoch 17. - 22 júla 2022 podnikol realizačný tím z Metodického centra UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí výnimočnú cestu ku deťom Slovákov žijúcich v Zakarpatskej oblasti Ukrajiny.  

Európsky synchrotrón by pomohol našim výskumníkom aj doktorandom

26.08.2022

Európsky synchrotrón vo francúzskom Grenobli by výskumníkom aj doktorandom z STU pomohol zvýšiť parametre materiálového výskumu a nadobudnúť neoceniteľné skúsenosti z pracoviska svetového významu. Zhodli sa na tom rektor STU Oliver Moravčík a…