Aktuality

Najnovšie články

Študentská kvapka krvi na Pedagogickej fakulte UKF v Nitre

04.12.2017

Dňa 28. novembra 2017 sa v priestoroch vestibulu Pedagogickej fakulty UKF v Nitre na Dražovskej ceste uskutočnilo v dopoludňajších hodinách podujatie Študentská kvapka krvi.  

Deň vedy VC AgroBioTech: Poľnohospodárstvo, pôda a potraviny v sociálnovednej reflexii

04.12.2017

Posledný novembrový deň sa v kongresovej sále VC ABT uskutočnil 2. ročník Dňa vedy vo VC ABT, ktorého cieľom bolo priblížiť kľúčové objekty výskumného záujmu na našej univerzite aj z pohľadu spoločenských a humanitných vied.  

Rektorka Vysokej školy manažmentu v Trenčíne prof. Ing. Edita Hekelová, PhD. získala ocenenie ÚNMS SR za celoživotný prínos v oblasti kvality 2017

30.11.2017

Rektorka Vysokej školy manažmentu v Trenčíne prof. Ing. Edita Hekelová, PhD. získala ocenenie ÚNMS SR  

Odštartoval veľtrh vzdelávania “PRO EDUCO“ v Košiciach

30.11.2017

Technická univerzita vo Zvolene sa už po siedmykrát zúčastňuje na medzinárodnom veľtrhu vzdelávania PRO EDUCO, ktorý sa koná 29. a 30. novembra 2017 v Košiciach.  

Duálne diplomy poprednej zahraničnej univerzity v Poľsku

30.11.2017

Študentky Katedry masmediálnej komunikácie a reklamy FF UKF v Nitre Martina Mokrá, Simona Nedeljaková, Frederika Virágová a Martina Gagová dňa 21. novembra 2017 obhájili bakalársky titul na Katedre žurnalistiky a komunikácie Ekonomickej univerzity v…  

Študenti FZKI SPU v Nitre menia podobu okolia známeho hostinca v nitrianskom parku

30.11.2017

Okolie známeho a vyhľadávaného Biskupského hostinca v Nitrianskom mestskom parku na Sihoti sa mení a tento priestor postupne dostáva úplne novú podobu.  

Albánsko – blízke a predsa neznáme

24.11.2017

Na Fakulte ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre sa vždy snažia pozývať prednášajúcich, ktorí obohatia výučbu o kvalitné a hodnoverné informácie.  

Na pôde SPU vznikli tri nové slovenské rekordy

24.11.2017

Na pôde Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre sa 23. novembra prepisovali zápisy v Knihe slovenských rekordov.  

Národná cena za kvalitu 2017 patrí UKF v Nitre

24.11.2017

V pondelok 20. novembra 2017 rektor UKF, prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc., prebral spolu s prorektorkou pre ďalšie vzdelávanie a kvalitu UKF, doc. PaedDr. Marcelou Verešovou PhD., z rúk predsedu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo…  

Univerzita oslávila tridsiate výročie programu Erasmus+

23.11.2017

Dvadsiaty druhý november 2017 sa na SPU v Nitre niesol v znamení osláv. Už 30 rokov sa študenti, učitelia a zamestnanci slovenských univerzít môžu zúčastňovať na zahraničných pobytoch či už vo forme štúdia, stáže, učiteľskej alebo zamestnaneckej…