Aktuality

Najnovšie články

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety predlžuje termín na podávanie prihlášok na štúdium II. stupňa do 31.5.2019

21.05.2019

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety predlžuje termín na podávanie prihlášok na štúdium II. stupňa  

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety predlžuje termín na podávanie prihlášok na štúdium 1. stupňa do 31.5.2019

21.05.2019

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety predĺžila termín na podávanie prihlášok na štúdium 1. stupňa  

Úspech Katedry štatistiky na SAS GLOBAL FORUM 2019

19.05.2019

Študentka Katedry štatistiky Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave Bc. ROMANA ŠIPOLDOVÁ sa prebojovala do TOP 10 študentov z celého sveta v kategórii SAS Student Ambassadors a aktívne sa zúčastnila najväčšej…  

Univerzity sú motorom európskych inovácií

19.05.2019

Trnavská univerzita v Trnave je riadnym členom Európskej asociácie univerzít (European University Association, EUA). Prostredníctvom svojho zástupcu sa zúčastnila tajnej voľby nového prezidenta EUA, ktorá sa konala na Valnom zhromaždení EUA na…  

Rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Miroslav Fikar zložil inauguračný sľub

16.05.2019

15. mája 2019 sa v Aule Dionýza Ilkoviča odohrala inaugurácia novozvoleného rektora Slovenskej technickej univerzity, prof. Ing. Miroslava Fikara, DrSc., a spolu s ním aj novozvolených dekanov troch fakúlt. Stavebnú fakultu povedie prof. Ing.…  

Ocenenie Vedec roka 2018 získal doc. RNDr. Vladimír Zeleňák, PhD. z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

16.05.2019

Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedecko-technických spoločností vyhlásili tento rok 22. ročník oceňovania významných slovenských vedcov, technológov a mladých výskumníkov zo všetkých oblastí vedy…  

Na konferencii Programu Baltickej univerzity Slovensko reprezentovali študenti Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre

15.05.2019

Koncom apríla (25. - 28.) sa v Estónsku konala študentská konferencia Sustainable consumption and circular economy. Organizoval ju Program Baltickej univerzity (BUP), ktorého Slovenské národné centrum je zriadené na Slovenskej poľnohospodárskej…  

V letnej škole pozemkových úprav navrhujú udržateľnú krajinu

14.05.2019

Na Katedre krajinného plánovania a pozemkových úprav Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre v týchto dňoch prebieha kurz zameraný na pozemkové úpravy a geograficko-informačné systémy.  

Vydarené podujatie v Arboréte Borová hora Technickej univerzity vo Zvolene so zameraním na bezbariérové sprístupňovanie edukačných chodníkov

14.05.2019

Vydarené podujatie v Arboréte Borová hora  

Univerzita mestu – mesto univerzite: Encyklopedista z Očovej

13.05.2019

Cyklus podujatí Univerzita mestu – mesto univerzite priniesol 30. apríla 2019 výnimočnú tému ENCYKLOPEDISTA Z OČOVEJ pri príležitosti 335. výročia narodenia a 270. výročia úmrtia Mateja Bela, slovenského polyhistora, encyklopedistu, pedagóga,…