Aktuality

Najnovšie články

Road show Kam na vysokú ukončíme v Poprade

24.10.2023

Roadshow pre stredoškolákov a záujemcov o štúdium Kam na VŠ dnes pokračovala v hoteli Lux Banskej Bystrici.  

Otvorenie nového pracoviska magnetickej rezonancie

23.10.2023

Dnes sme otvorili nové pracovisko magnetickej rezonancie vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne. Ide o špičkové a moderné zariadenie, ktoré posilní kapacitu odborných lekárskych vyšetrení a diagnostiky.  

O najlepšiu expozíciu veľtrhu súťažila i Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

22.10.2023

Tisícky záujemcov v dňoch 10. – 12. októbra 2023 navštívili Európsky veľtrh pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus – Akadémia Bratislava 2023, na ktorom nechýbala ani Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre.  

Stredoveká talianska hudba na hrade

20.10.2023

Dňa 17. októbra sa na Nitrianskom hrade uskutočnil jedinečný koncert na ktorom zazneli tóny stredovekej talianskej hudby. Hlavným organizátorom kultúrneho podujatia, ktoré sa konalo pri príležitosti 23. Týždňa talianskeho jazyka vo svete, bolo…  

Profesor Univerity Konštantína Filozofa v Nitre medzi najlepšími autormi

19.10.2023

Prof. RNDr. Alexander Sirotkin, DrSc. (Katedra zoológie a antropológie FPVaI) sa umiestnil na 217. mieste v rebríčku tzv. kompozitného (zloženého) citačného indexu (c-skóre) za celoživotné obdobie v pododbore „Dairy & Animal Science“ zverejnenom 4.…  

Žilinská univerzita v Žiline na zdieľanom 1. mieste v prestížnom celosvetovom rebríčku univerzít

19.10.2023

UNIZA sa umiestnila na 1. zdieľanej pozícii spomedzi slovenských univerzít v THE World University Rankings 2024. Rebríček univerzít THE WUR tento rok zahŕňa viac ako 1900 univerzít zo 108 krajín a regiónov.  

Rektor Technickej univerzity vo Zvolene privítal hostí z Ugandy

19.10.2023

V pondelok 16. 10. 2023 privítal rektor Technickej univerzity vo Zvolene Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. na pôde našej univerzity hostí z Ugandy, ktorí v spolupráci s pracovníkmi TUZVO pod vedením doc. Ing. Martina Pavlíka, PhD. už od roku…  

Univerzita Komenského v Bratislave úspešne zavŕšila prvú časť obnovy Výškového bloku A na Mlynoch UK

19.10.2023

V rámci modernizácie a rozvoja internátov Univerzity Komenského prechádza aktuálne najvýraznejšou premenou výškový blok A na Mlynoch UK. Jeden z blokov „Štúraku“ má za sebou prvú etapu komplexnej rekonštrukcie. Počas uplynulého roka boli postupne…  

Trenčianska univerzita otvorila "zelený areál"

17.10.2023

Naša univerzita slávnostne otvorila revitalizovaný zelený areál v Záblatí, kde sídli Fakulta špeciálnej techniky. Cieľom projektu bolo zvýšiť kvalitu prostredia pre študentov a pracovníkov univerzity s rešpektom k environmentálnym potrebám územia a…  

Road show Kam na vysokú pokračuje na východe Slovenska

17.10.2023

Slovenská poľnohospodárska univerzita sa dnes prezentuje na ďašej zo série výstav určených stredoškolákom - Kam na vysokú.