Aktuality

Najnovšie články

Výskum pokročilých metód umelej ventilácie pľúc a inhalácie vzácnych plynov

13.11.2020

Počas pandémie Covid-19 výrazne stúpol význam nových účinnejších metód umelej ventilácie pľúc (UVP) pretože sa ukázalo, že niektoré doteraz používané metódy a odporúčania môžu byť pre pacientov dokonca škodlivé.  

Vedecká konferencia doktorandov troch fakúlt Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre zaujala aj odbornú verejnosť

12.11.2020

Pri príležitosti 17. ročníka Týždňa vedy a techniky na Slovensku sa 11. novembra uskutočnila online vedecká konferencia doktorandov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov, Fakulty biotechnológie a potravinárstva a Fakulty záhradníctva a…  

Digitálna fotografia, sociálne siete aj Erasmus+. Vzdelávanie seniorov kráča s dobou

12.11.2020

Univerzita tretieho veku UK vzdeláva slovenských seniorov už tri desaťročia, má skoro desaťtisíc absolventov a najstaršia študentka mala 96 rokov. „Seniori sa chcú rýchlo naučiť používať počítač, chcú sa učiť cudzie jazyky a záujem majú aj o…  

Naši študenti opäť v centre diania - Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

06.11.2020

Posledný októbrový víkend žilo Slovensko celoplošnou akciou s názvom Spoločná zodpovednosť, počas ktorej bolo antigénovými testami vyšetrených 3 625 332 ľudí. Medzi tými, ktorých ste mohli stretnúť v ochranných oblekoch, boli aj mnohé naše študentky…  

Univerzita Komenského prijme vďaka SASPRO 2 desať vedcov zo zahraničia

05.11.2020

Úspešný projekt boja proti odlivu mozgov Slovenskej akadémie vied má svoje pokračovanie spolu s Univerzitou Komenského a Slovenskou technickou univerzitou. Vďaka projektu SASPRO 2 dostane príležitosť 40 vedcov, ktorí momentálne pôsobia v zahraničí a…  

Do projektu Vyšehradské zelené univerzity je zapojená aj Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

04.11.2020

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre je súčasťou projektu V4 Green Universities (V4GU), ktorý združuje zelené univerzity vo vyšehradskom priestore. Ďalšími členmi projektu sú Univerzita Pécs (Maďarsko), Česká zemědělská univerzita v Prahe …  

Trnavská univerzita v prvej línii: Bojujeme s covidom

04.11.2020

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity vzdeláva ošetrovateľov, verejných zdravotníkov, odborníkov na laboratórne vyšetrovacie metódy a ďalších, ktorí neváhajú v prvej línii bojovať s novým ochorením covid-19. Ich príbehy vám…  

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre je vlastníkom európskeho patentu na trvanlivé pečivo na špeciálne výživové účely a spôsob jeho výroby

03.11.2020

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre je vlastníkom patentu Trvanlivé pečivo na špeciálne výživové účely a spôsob jeho výroby, číslo 288733, udeleným Úradom priemyselného vlastníctva SR. Európsky patent udelil European Patent Office 28.…  

Študentský klub UNIQUE v Mlynskej doline ožije

03.11.2020

Univerzita Komenského sa na základe výsledkov študentskej ankety rozhodla pokračovať v tradícii študentského klubu UNIQUE.  

Koronakríza ako existenciálna výzva

02.11.2020

„Ak nedokážeme zmeniť situáciu, stojíme pred výzvou zmeniť sami seba,“ konštatuje zakladateľ logoterapie Viktor Frankl.