Aktuality

Najnovšie články

Medici propagujú Svetový imunizačný týždeň a tému vakcinácie

24.04.2020

Študenti Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach propagujú na sociálnych sieťach propagujú Svetový imunizačný týždeň, ktorý sa koná v dňoch 24.-30. apríla 2020, a tému vakcinácie ako nástroja na individuálnu a kolektívnu…  

UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE SA ROZŠIRUJE O NOVÚ FAKULTU ZDRAVOTNÍCKYCH VIED

23.04.2020

Nová fakulta UCM  

COVID-19: Je aj hospodársky dôležité udržať školskú dochádzku

22.04.2020

Prof. PaedDr. Ondrej Kaščák, PhD. je vedúcim Katedry školskej pedagogiky Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Venuje sa napríklad vzdelávacej politike či sociológii vzdelávania.  

Káva o deviatej a 5 dôvodov, prečo si privstať

22.04.2020

Chýbajú vám rozhovory pri káve? Možno máme riešenie. Pripojte sa online každý štvrtok k diskusii cez Microsoft Teams na KÁVU O DEVIATEJ. Do diskusie na rôzne témy sa môže zapojiť úplne každý – študent, pedagóg, zamestnanec aj široká verejnosť. Stačí…  

Študenti Ekonomickej univerzity v Bratislave pomáhajú študentom seniorom a nielen im!

21.04.2020

Odvšadiaľ počúvame: „Seniori, zostaňte doma, nevychádzajte von, neprijímajte žiadne návštevy!“ Pre seniorov je najťažšie obmedziť sociálne kontakty, ktoré potrebujú viac než ktokoľvek. Sú odkázaní sami na seba. Za bežnej situácie by určite každý deň…  

Leto v meste bez Akademickej Nitry

21.04.2020

Ešte vo februári sme takmer počítali dni, ktoré nám zostávali do začiatku festivalu Akademická Nitra 2020 (AN 2020) s tým, čo všetko ešte treba urobiť a zabezpečiť. No stačilo len pár týždňov a všetky prípravy sa ukázali už ako zbytočné.  

SamoUK so špecifickými potrebami

21.04.2020

Školy na Slovensku ostávajú stále zatvorené, a tak dištančná forma štúdia pokračuje aj naďalej. Naši študenti poctivo študujú sami doma, stali sa z nich samoUKovia a prostredníctvom rôznych online foriem a nástrojov, ktoré im aspoň trochu uľahčujú…  

Akademický život sa presunul do online prostredia (Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave)

21.04.2020

300 prednášok za jeden týždeň, konzultácie k záverečným prácam, webináre a prvá online doktorandská konferencia na FAKULTE MASMEDIÁLNEJ KOMUNIKÁCIE UCM v Trnave  

Nominácie do druhého ročníka ESET Science Award sú otvorené

20.04.2020

Ocenenie ESET Science Award otvára nominácie do druhého ročníka. Cieľom ocenenia je vyzdvihnúť prácu výnimočných vedcov, výskumníkov a vysokoškolských pedagógov a ukázať ich dôležitosť v našej spoloč-nosti. Počas týchto neľahkých dní vidíme, že…  

Ako posilniť vzťahy počas karantény?

18.04.2020

„Štandardom doby pred koronavírusom bolo žitie v silnej hektike, pohybe, tlaku. Veľa životných podnetov, povinností a málo času. Do partnerských vzťahov to mohlo prinášať viac žitie „vedľa seba“ ako spolu,“ hovorí psychologička Viera Cviková. Môže…