Aktuality

Najnovšie články

Výskum v oblasti adultných kmeňových buniek a regeneračnej medicíny

10.05.2021

Vedúci kolektívu: MVDr. Ján Rosocha, CSc. Členovia tímu: RNDr. Tímea Špaková, PhD.; Ing. Denisa Harvanová, PhD; RNDr. Jana Matejová, PhD.; RNDr. Jana Janočková, PhD; RNDr. Lucia Slovinska, PhD.  

Stereotypy o iných kultúrach často podporuje aj škola, hovoria odborníci z Univerzity Komenského v Bratislave

10.05.2021

Kde pramení radikalizácia mladých ľudí v Európe, spochybňovanie významu európskej integrácie či absentujúci rešpekt voči menšinám a kultúrnej rôznorodosti? Na tieto otázky hľadá odpoveď medzinárodná skupina vedcov, ktorej súčasťou sú aj religionisti…  

Univerzita buduje prvky zelenej infraštruktúry. Areál prechádza rozsiahlou rekonštrukciou

09.05.2021

Areál Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre prechádza rozsiahlou rekonštrukciou. Jej cieľom je budovanie prvkov zelenej infraštruktúry, prispôsobenie sa zmene klímy a zavádzanie prvkov, ktoré budú znižovať hluk a znečistenie ovzdušia.…  

Odpadové vody dokážu signalizovať nástup ochorenia COVID-19, zistili vedci STU

06.05.2021

Odpadové vody dokážu signalizovať nastupujúcu vlnu šírenia nového koronavírusu približne 12 dní pred pozitívnymi PCR testami a 27 dní pred úmrtiami.  

Klimatické zmeny sú pre farmárov nielen hrozbou, ale aj príležitosťou

06.05.2021

Poľnohospodárstvo je odvetvie, ktoré je najviac postihnuté klimatickými zmenami. O ich dopadoch na agrosektor, postavenie malých farmárov, ako aj možnostiach účinnej pomoci poľnohospodárom zo strany štátu sa hovorilo v online diskusii s farmármi.  

Čisté ruky v nemocniciach: 30 sekúnd môže zachrániť život

05.05.2021

Pandémia koronavírusu ukázala význam adekvátnej hygieny rúk v rizikovom prostredí. Dávkovače s dezinfekčnými prostriedkami sú dnes štandardnou výbavou interiérov prevádzok a služieb, škôl i úradov, tvoria neoddeliteľnú súčasť vstupných filtrov v…  

Výskumníci hľadajú dobrovoľníkov zo spoločných domácností, kde sa vyskytol COVID-19

05.05.2021

Mali ste v domácnosti COVID-19 a ešte nie ste zaočkovaní? Staňte sa súčasťou výskumu epidemiológov z Univerzity Komenského a pomôžte vedcom lepšie spoznať šírenie infekcie COVID-19 v spoločnej domácnosti a tiež určiť, čo sú rizikové a ochranné…  

Akademická štvrťhodinka: Dotazník pre vysokoškolákov je spustený, zapojte sa

04.05.2021

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (SAAVŠ) spustila celoslovenský prieskum spokojnosti vysokoškolákov so vzdelávaním a študentským životom. Cieľom je poskytnúť celistvý prehľad o tom, ako vnímajú štúdium na vysokých školách na…  

Nový pomocník CLARA môže nahradiť superpočítače

04.05.2021

Takmer desiatku nových karentovaných publikácií vyprodukovali vedci a vedkyne UK v poslednom roku aj vďaka prvému modulu klastra vysokovýkonného počítača na našej univerzite. Vďačíme zaň Centru informačných technológií UK (CIT UK) a možno je…  

Vyjadrenie SPK k usmrteniu medvedice a mláďaťa Zásahovým tímom Štátnej ochrany prírody SR

03.05.2021

Slovenská poľovnícka komora už niekoľko rokov upozorňuje na neustále narastajúce problémy so zvyšujúcou sa populáciou medveďa hnedého, ktorá ohrozuje ľudí na vidieku. Zásadne sa ohradzujeme proti tvrdeniam, že tento stav spôsobili poľovníci…