Aktuality

Najnovšie články

Deň otvorených dverí

15.03.2019

Dňa 13. februára 2019 vstúpilo na pôdu šiestich fakúlt Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici približne 1260 záujemcov a záujemkýň o štúdium.  

Dejiny Sedmohradska predstavené rektorom Popom z Kluže

15.03.2019

Ioan Aurel Pop predstavil dňa 14. marca 2019 na Univerzite Komenského publikáciu Dejiny Sedmohradska o formovaní moderného Rumunska po prvej svetovej vojne, na ktorej spolupracoval s Ioanom Bolovanom. Ioan Aurel Pop je rektorom Babes-Bolyai…  

Študenti Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre tvorili na tému vody a odvahy

14.03.2019

Tému vody v spojení s odvahou rozvíjajú práce študentov Katedry výtvarnej tvorby a výchovy PF UKF. Výstavu pod názvom O2H2O otvorili nedávno v Bunkri Nitrianskej galérie, kde si ju môžete pozrieť do 24. marca. Jej kurátormi sú pedagógovia – odborní…  

Rozvoj spolupráce s Coventry University

14.03.2019

Rektor Trnavskej univerzity v Trnave13. marca 2019 prijal hostí z Britskej ambasády a zástupcov Coventry University.  

Na slávnostnom podujatí v Bruseli nechýbala ani Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

13.03.2019

Vo štvrtok 7. marca 2019 sa v priestoroch Stáleho zastúpenia Slovenskej republiky pri EÚ v Bruseli konalo slávnostné podujatie pri príležitosti piateho výročia Styčnej kancelárie SR pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD).  

Letná univerziáda 2020 konečne na Žilinskej univerzite

11.03.2019

Žilinská univerzita v Žiline bude v dňoch 25. – 28. mája 2020 organizátorom Letnej univerziády Slovenskej republiky. Ide o najvýznamnejšie športové podujatie vysokoškolákov, kde si môžu zmerať svoje sily. Milovníci športu, športovci a fanúšikovia sa…  

Pozvanie na výstavu fotografií

11.03.2019

Univerzita tretieho veku Slovenskej technickej univerzity v Bratislave si Vás srdečne dovoľuje pozvať na výstavu fotografií absolventov vzdelávacieho programu „Digitálna fotografia“.  

Technická univerzita vo Zvolene a Joint Research Centre of the European Commission otvorili novú kapitolu spolupráce

11.03.2019

V utorok 5. marca 2019 rektor Technickej univerzity vo Zvolene (TUZVO) Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., slávnostne podpísal Zmluvu o partnerstve pri výchove doktorandov s generálnym riaditeľom Spoločného výskumného centra Európskej komisie …  

Nielen o zero waste v podnikaní. Výstava cirkulárnej ekonomiky

10.03.2019

V priestoroch Technickej fakulty Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre 5. marca otvorili jedinečnú výstavu cirkulárnej ekonomiky na Slovensku.  

Profesia days Bratislava 2019 - už 10 rokov

10.03.2019

Profesia Days Bratislava 2019 - už 10 rokov 6. - 7. marec 2019 - Incheba Expo Bratislava, Streda - 9:00 - 19:30, Štvrtok - 9:00 - 17:00