Aktuality

Najnovšie články

Excelentné tímy mladých vedcov si prevzali granty na výskum

17.06.2018

Už po tretí raz odovzdal rektor granty mladým vedcom na podporu excelentného výskumu.  

Za štúdium profesijného bakalára dostanete plat už na škole a získate prácu v TOP firme

12.06.2018

Strojnícka fakulta STU v Bratislave ponúka mladým ľuďom, ktorí hľadajú uplatnenie na trhu práce, unikátnu možnosť  

Stanovisko prezídia Slovenskej rektorskej konferencie

11.06.2018

Stanovisko Prezídia Slovenskej rektorskej konferencie k výsledkom rokovania vedení troch reprezentácií vysokých škôl s ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu SR zvolanom predsedom Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport (7. júna…  

Zlatá promócia absolventov z roku 1968

11.06.2018

V aule Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre sa 15. júna o 10.00 uskutoční „zlatá“ promócia“ absolventov Vysokej školy poľnohospodárskej z roku 1968, ktorí si symbolicky obnovia titul „inžinier“.  

Na Family Safety Day 2018 nechýbala ani Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

08.06.2018

Už po siedmykrát sa v U.S. Steel Košice uskutočnil Family Safety Day. Aj v sobotu 2. júna 2018 niesol podtitul „Kde pracuje môj otec, moja mama?“.  

TUKE opäť medzi víťazmi Falling Walls

06.06.2018

Prestížna súťaž Falling Walls Slovakia 2018 pozná svojich víťazov. Mladí vedci a inovátori aj tento rok, 31. mája 2018 na Univerzite Komenského v Bratislave predstavili svoje návody na riešenie rozličných problémov. Nad podujatím prevzal záštitu…  

Jubilejný 20. ročník výstavy DIPLOM 2018

06.06.2018

Katedra výtvarnej tvorby a výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v mesiacoch máj a jún už tradične organizuje výstavu diplomových prác aktuálnych absolventov učiteľstva výtvarného umenia v kombinácii s ďalšími…  

Ekonomická univerzita v Bratislave ako prvý vysokoškolský signatár Charty diverzity Slovensko

06.06.2018

V zmysle Dlhodobého zámeru rozvoja Ekonomickej univerzity v Bratislave na obdobie rokov 2015-2019 s výhľadom do roku 2023 sa EU v Bratislave ako jediný signatár reprezentujúci Slovensko v iniciatíve OSN pod názvom UN PRME (Principles for Responsible…  

Bioplasty z STU sa môžu rozložiť v pôde i vo vode

01.06.2018

Bioplasty zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave majú „druhú generáciu“. Profesor Pavel Alexy a jeho tím z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU vynález inovoval a požiadal o ďalší patent.  

Deň rodiny 2018

01.06.2018

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystricia sa aj tento rok predstavila banskobystrickej verejnosti na podujatí Deň rodiny 2018. Športové kluby našej univerzity pripravili bohatý program pre celé rodiny.