Aktuality

Najnovšie články

Medzi ocenenými osobnosťami mesta Nitry sú aj naši odborníci

04.09.2018

Významné osobnosti mesta Nitry v kultúrno-spoločenskej aj športovej oblasti ocenili na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v synagóge. Konalo sa pri príležitosti 770. výročia udelenia výsad slobodného kráľovského mesta Nitre, ktoré sme…  

FZKI vstupuje do nového akademického roka s vynoveným areálom

03.09.2018

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre je pripravená otvoriť nový akademický rok v novom šate.  

Súčasťou úspešnej expozície Slovenskej akadémie vied na Agrokomplexe v Nitre bola aj Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

02.09.2018

Aj tento rok na výstave Agrokomplex v Nitre upútala expozícia Slovenskej akadémie vied značnú pozornosť. Záujem návštevníkov prilákali okrem iných prezentácií aj protikliešťové ponožky, ktoré odprezentoval Parazitologický ústav SAV spoločne so…  

Úspech študentov KBMF na RETC 2018

01.09.2018

Tím študentov študijného programu bankovníctvo Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave pod vedením doc. Ing. Jany Kotlebovej, PhD., doc. Ing. Petra Árendáša, PhD. a Ing. M. Širaňovej, MA, PhD. z Katedry bankovníctva a medzinárodných financií…  

Študenti univerzity bojovali za slobodu v SNP

31.08.2018

Každoročne si vedenie Ekonomickej univerzity v Bratislave spolu so Študentským parlamentom Ekonomickej univerzity pripomína pamiatku svojich ôsmich študentov, ktorí padli v Slovenskom národnom povstaní a in memoriam im bol udelený titul Ing.  

Pre študentov STU: zdarma online literatúra či MATLAB

31.08.2018

Študenti STU za študijnú literatúru vydanú univerzitou neplatia. Môžu si ju stiahnuť zdarma. Študenti si už takto stiahli tisíce kníh. STU sa snaží stále rozširovať ponuku svojich online služieb. Elektronický index, online…  

SPU nadviazala spoluprácu s palestínskou univerzitou

31.08.2018

Predstavitelia Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a Al-Quds Open University v Ramalláhu, Palestína, podpísali dohodu o spolupráci v oblasti poľnohospodárstva medzi oboma stranami.  

Študenti a študentky v lete opravili škôlku

25.08.2018

Študentky a študenti Stavebnej fakulty STU strávili leto namiesto na dovolenke či na brigáde najmä dobrovoľníckou prácou.  

Spolupráca univerzít a praxe

25.08.2018

SPU v Nitre bola prostredníctvom Transferového centra spolu s Centrom edukačného manažmentu UK v Bratislave národným partnerom v projekte University-Business Cooperation in Europe (UBC), ktorý bol realizovaný v rokoch 2016 a 2017 konzorciom vedeným…  

Slovenská rektorská konferencia: Vyhlásenie SRK k udalostiam v Československu z augusta 1968

22.08.2018

Rektorky a rektori slovenských vysokých škôl si v týchto dňoch pripomínajú 50 rokov od vpádu vojsk Varšavskej zmluvy do Československa. Udalosť, ktorá zastavila demokratizáciu českej a slovenskej spoločnosti, mala tragický vplyv nielen na politický,…