Latest articles

K študentskej konferencii sa môžete pripojiť aj online

13.05.2020

Obľúbená forma konferencií pre všetkých vedychtivých študentov, známa pod názvom študentská vedecká a odborná činnosť, je tradíciou na väčšine fakúlt. Aj Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave ju organizuje každoročne, a to koncom…  

Profesor Martin Rusnák: Z pandémie COVID-19 sa stala zo dňa na deň senzácia

12.05.2020

Epidemiológia je nanajvýš praktická veda, čo napokon preukazuje aj súčasná situácia. O možnom konci epidémie, ale aj iných skrytých ochoreniach sa zhovárame s lekárom profesorom Martinom Rusnákom, "pracujúcim penzistom" z Katedry verejného…  

Odkaz Trnavskej univerzity sa preháňa diaľavami nekonečného vesmíru

12.05.2020

Vedeli ste, že Trnavská univerzita sa mohla volať po Antonovi Bernolákovi, dala základ ďalšej vysokej škole, takmer ju zamkla Mečiarova vláda a vo vesmíre sa pohybuje asteroid pomenovaný po jej prvom rektorovi? Štyri zaujímavosti z histórie…  

Detskú univerzitu online študovalo rekordných takmer 500 detí

12.05.2020

Základné školy sú na Slovensku stále zatvorené, no deti sa chcú vzdelávať a učiť niečo nové. Potvrdila to aj účasť na Detskej Univerzite Komenského Online Špeciál (DUK Online Špeciál), ktorú počas uzavretia škôl zrealizovalo Divadlo Aréna v…  

Výnimočný ročník Univerzitnej noci literatúry je za nami

11.05.2020

Po prvýkrát v sedemročnej histórii Univerzitnej noci literatúry sme sa pre pandémiu Covid-19 nemohli stretnúť „naživo“ na pôde Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ale každý večer počas aprílového týždňa, v ktorom sa mala konať pôvodná verzia…  

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici v čase koronakrízy

11.05.2020

Program DofE – Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu pokračuje na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici aj počas karantény v súvislosti s pandémiou koronavírusu COVID -19.  

Nový ročník Diplomatickej akadémie 2020

11.05.2020

Zaujíma vás zahraničná politika? Chceli by ste byť diplomatom, či pôsobiť v európskych inštitúciách?  

Medici sa nesťažujú: môžeme byť hrdí na to, čo robíme

11.05.2020

V čase, keď nás zasiahla korona kríza, a mnohým z nás v hlave vírili najmä myšlienky typu, ako si zvyknúť na prácu z domu alebo ako si vôbec udržať prácu, stáli lekári skôr pred otázkou, ako sa vysporiadať s prácou, ktorá nikdy nekončí. Viacerí…  

Trnavská univerzita si pripomína 385. výročie svojho založenia

07.05.2020

Trnava je univerzitným mestom už takmer celé štyri storočia. Zakladaciu listinu Trnavskej univerzity vydal kardinál Peter Pázmaň 12. mája 1635.  

Online štúdium na jedinečnej katedre

05.05.2020

Štúdium logopédie na Slovensku je možné iba na našej univerzite, a to na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V každom ročníku študuje 20 študentov, ktorí sú na základe prijímacích pohovorov každoročne vyberaní z viac ako 150…