Aktuality

Najnovšie články

Po štátniciach bez zamestnania? Nebojte sa pracovného trhu

29.05.2021

V poslednom diele seriálu „A čo teraz? Život po vysokej škole“ sa zameriame na tých, ktorí zatiaľ nie sú rozhodnutí, kde by sa chceli po škole zamestnať, resp. nemajú zatiaľ pracovnú pozíciu istú.  

Slovenská technická univerzita v Bratislave spúšťa projekt autonómnych dronov na pomoc v krízach

28.05.2021

STU patrí medzi z lídrov inovácií na Slovensku. Potvrdila to aj získaním projektu Výskum a vývoj využiteľnosti autonómnych lietajúcich prostriedkov v boji proti pandémii spôsobenej COVID-19 UAVLIFE s celkovým rozpočtom 6 353 865,34 eur. V konzorciu…  

Budujeme európsku univerzitnú sieť

27.05.2021

Deväť univerzít z deviatich krajín Európy, päť celospoločenských výziev a nepreberné množstvo možností spolupráce a podujatí, konferencií, kurzov či mobilít. To je európska „superuniverzita“ ENLIGHT, ktorej súčasťou je od novembra 2020 aj Univerzita…  

Celoslovenské dni poľa v Seliciach privítajú návštevníkov začiatkom júna

26.05.2021

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre je tradičným spoluorganizátorom poľnohospodárskej výstavy Celoslovenské dni poľa.  

Celoslovenské dni poľa v Seliciach privítajú návštevníkov začiatkom júna

25.05.2021

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre je tradičným spoluorganizátorom poľnohospodárskej výstavy Celoslovenské dni poľa.  

Ministerstvo školstva podporí vysoké školy: Kto sa môže do výzvy zapojiť?

21.05.2021

Na podporu vnútorných systémov zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania vyčlenilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ) SR zo zdrojov Európskej únie 7 miliónov eur.  

Vrtošivé počasie predstavuje pre opeľovače veľký problém

20.05.2021

Svetový deň včiel si každoročne pripomíname 20. mája s cieľom upriamiť pozornosť verejnosti na dôležitosť ochrany včiel a iných opeľovačov. Prečo sú včely dôležité a či ich raz nahradia autonómne roboty, nám prezradil Adrián Purkart z…  

Na Trenčianskej univerzite je zriadené Informačné centrum o európskych záležitostiach

19.05.2021

Od 1. mája 2021 sídli na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne Informačné centrum Europe Direct Trenčín, ktoré sa presťahovalo z priestorov župného úradu.  

Zrkadlisko pred aulou nadobúda pôvodnú architektonickú podobu. Premostenie bude doplnené o nový prvok

12.05.2021

Zrkadlisko pred aulou je jedným z deviatich objektov v areáli Slovenskej poľnohospodárskej univerzity, ktoré Pamiatkový úrad SR v roku 2014 vyhlásil za národnú kultúrnu pamiatku. Vybudované bolo v roku 1966 podľa projektu architekta Vladimíra…  

Hispanisti po minuloročnej pauze opäť v akcii

11.05.2021

V dňoch 3. – 5. mája 2021 sa uskutočnil už 12. ročník Dní hispánskej kultúry (ďalej len DHK). Po minuloročnej pauze, vynútenej epidemickou situáciou, sa organizátori podujatia – Katedra romanistiky FF UKF v Nitre a OZ Romanistica Nitriensia –…