Aktuality

Najnovšie články

Prvé miesto z Maďarska pre študentov Technickej fakulty Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre

22.04.2019

Na pôde Univerzity sv. Štefana v Györi sa 7. - 10. apríla konal trinásty ročník Medzinárodnej konferencie študentov mechatroniky a strojárstva. Na podujatí sa zúčastnili študenti z univerzít z Maďarska, Rumunska, Srbska a Slovenska, ktoré už šiesty…  

Univerzita Komenského v Bratislave je najlepšia slovenská univerzita

22.04.2019

Univerzita Komenského v Bratislave – moderná európska univerzita so storočnou tradíciou – si aj naďalej udržiava status najlepšej univerzity na Slovenku. Na 13 fakultách poskytuje výber približne 800 študijných programov všetkých stupňov štúdia,…  

O budúcnosti na pracovnom trhu diskutovali na Dni kariéry 2019 na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

17.04.2019

Pracovný trh prechádza od počiatku milénia výraznými zmenami. Vplýva naň globalizácia, technologický pokrok či automatizácia, ktoré majú za následok zánik istých profesií, ale na druhej strane vznik nových.  

Stredoškoláci sa na jeden deň stali časticovými fyzikmi

15.04.2019

Katedra fyziky na Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici usporiadala 11. apríla už pätnástykrát Majstrovské triedy z časticovej fyziky. Privítali 104 stredoškolákov zo škôl Banskobystrického a Žilinského kraja.  

Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre: Interaktívnu experimentálnu záhradu na jeden deň otvorili pre verejnosť

15.04.2019

Celý sortiment tulipánov či nádherné bielo kvitnúce narcisy mohli 12. apríla obdivovať návštevníci, ktorí zavítali na verejnú prehliadku Interaktívnej experimentálnej záhrady Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre. Išlo o prvé…  

Najúspešnejším vysokoškolským internátnym rozhlasovým štúdiom tohto roka sa stal žilinský RAPEŠ

15.04.2019

V dňoch 3. – 7.4. 2019 sa Internátne rozhlasové štúdio Rapeš (IRŠ Rapeš) a Rádio X zúčastnili na medzinárodnej súťaži internátnych rádií Rádiorallye 2019.  

Medziuniverzitná strelecká súťaž o Putovné poháre rektora Technickej univerzity vo Zvolene 2019

15.04.2019

Rektor Technickej univerzity vo Zvolene Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., odovzdal putovné poháre a diplomy výhercom medziuniverzitnej streleckej súťaže O putovné poháre rektora TUZVO.  

Nové možnosti spolupráce s univerzitami v Spojených štátoch mexických

15.04.2019

Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave Ferdinand DAŇO podpísal dňa 4. apríla 2019 v Mexico City zmluvu o spolupráci s Instituto Tecnológico Autónomo de México.  

Dostupnosť atletickej dráhy pre verejnosť

14.04.2019

Atletická dráha novozrekonštruovaného Viacúčelového športového areálu Prešovskej univerzity v Prešove, nachádzajúcom sa na Ul. 17. novembra, bude pre verejnosť sprístupnená v mesiaci apríl a máj v pracovné dni v čase od 18:00 – 19:30 hod. Od júna v…  

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre sa umiestnila medzi piatimi najlepšími slovenskými univerzitami

12.04.2019

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre je piatou najlepšou slovenskou vysokou školou. Vyplýva to z aktuálneho rebríčka University Ranking, uverejneného v týchto dňoch.