Aktuality

Najnovšie články

Medzinárodný workshop znalostného manažmentu (IWKM) splnil svoju misiu

23.10.2017

Téma 12. ročníka bola „Knowledge Management as a Framework for Industry 4.0“  

Ak chceš robiť svetovú vedu, musíš ísť do sveta!

19.10.2017

Dňa 16.10.2017 sa konal v Aule Dionýza Ilkoviča STU na Mýtnej ulici v Bratislave seminár SAIA s cieľom pripraviť oktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na zahraničnú mobilitu.  

Spoločné korene technických univerzít. Píše rektor R. Redhammer

19.10.2017

Za prvej Československej republiky, napriek prudkému rozvoju prírodných vied a techniky, čakalo Slovensko na založenie prvej technickej vysokej školy takmer dve desaťročia. Po vojne ich vzniklo viacero najmä odčlenením od SVŠT.  

20 rokov Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

19.10.2017

Na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave dňa 4. októbra 2017 vyvrcholili centrálne oslavy 20. výročia jej založenia.  

Národný štipendijný program umožňuje štúdium a výskum v ktorejkoľvek krajine sveta

19.10.2017

Žiadosti o štipendiá a cestovné granty je možné predkladať on-line do 31. októbra 2017.  

Kariérny deň na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach

18.10.2017

Po úspešnej vlaňajšej premiére ponúka Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach svojim študentom opäť príležitosť stretnúť možných budúcich zamestnávateľov, a to priamo na akademickej pôde, kde práve študujú.  

Univerzitný deň techniky predstavil špičkovú poľnohospodársku techniku. Zaujal aj stredoškolákov

16.10.2017

Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o., Kolíňany a Technická fakulta SPU v Nitre organizovali 12. októbra v areáli VPP v Kolíňanoch Univerzitný deň techniky. Pilotný ročník bol zameraný na obrábanie pôdy, sejbu, hnojenie a ochranu plodín.  

Cena za transfer technológií na Slovensku: Ocenenie v kategórii Inovátor/Inovátorka získala doc. Tatiana Bojňanská

16.10.2017

Výskum orientovaný na prax je trendom súčasnej vedy a zároveň jej budúcnosťou. Dokazuje to neustále väčší záujem zo strany podnikateľského prostredia, ale aj inovatívny a prakticky využiteľný potenciál konkrétnych výsledkov výskumu.  

Pamätná medaila potvrdila partnerstvo nitrianskych univerzít

16.10.2017

Pri príležitosti 65. výročia založenia Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre bola dňa 10. októbra 2017 Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre udelená pamätná medaila.  

Vernisáž diela Väzenie pre Maleviča od Rudolfa Sikoru na UK

16.10.2017

Vo štvrtok 28. septembra 2017 sa v historickej budove Univerzity Komenského uskutočnila vernisáž diela Väzenie pre Maleviča od Rudolfa Sikoru.