Aktuality

Najnovšie články

Quality Assurance Student Experts

25.02.2020

Študentská rada vysokých škôl (ŠRVŠ) v spolupráci s Európskou študentskou úniou (ESU), Maďarskou študentskou úniou (HÖOK) a Európskym konzorciom pre akreditáciu vo vysokom školstve (ECA) pripravili v poradí už druhé školenie o zabezpečovaní kvality…  

Prezidentka SR Zuzana Čaputová vymenovala rektora Technickej univerzity vo Zvolene

24.02.2020

Prezidentka SR Zuzana Čaputová 18. februára 2020 v Prezidentskom paláci v Bratislave vymenovala Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Kropila, PhD., za rektora Technickej univerzity vo Zvolene a prof. MgA. Michala Murina, ArtD., za rektora Akadémie umení v…  

Potrebuje akademická obec na Slovensku nový vedecko-populárny časopis?

23.02.2020

Prírodovedné vedecko-populárne časopisy na Slovensku  

Pani prezidentka Zuzana Čaputová nadšená z návštevy Univerzitnej veterinárnej nemocnice

22.02.2020

Prezidentka SR Zuzana Čaputová navštívila v piatok 7. februára 2020 Univerzitu veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Na stretnutí s vedením univerzity jej rektorka Jana Mojžišová predstavila jedinú vysokú školu, ktorá na Slovensku…  

Učebnicu Chov koní slávnostne uviedli do života

20.02.2020

Chov koní patrí v posledných desaťročiach medzi najviac sa rozširujúce odvetvia poľnohospodárstva a spoločenskej sféry.  

Zahraniční študenti z 22 štátov sveta na výmennom pobyte na Ekonomickej univerzite v Bratislave v letnom semestri

19.02.2020

Ekonomická univerzita v Bratislave privítala 135 študentov z 22 krajín sveta, ktorí prišli študovať v letnom semestri akademického roka 2019/2020. Medzi krajiny s najpočetnejším zastúpením patrí Francúzsko, Španielsko a Nemecko. Na univerzite…  

OCENENIE: Ľubica Vitková získala prestížne ocenenie

18.02.2020

Zoznam ocenených osobností Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) sa rozrástol o 31 nových mien. Ľuďom, ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o spoločenský a ekonomický rozvoj Bratislavského samosprávneho kraja a jeho reprezentáciu doma i v…  

ÚSPECHY: V Bruseli odhalili sochu na pamiatku zavraždených novinárov

18.02.2020

Predstavené umelecké dielo s nápisom Immortal Truth, ktorého autorom je slovenský študent Martin Mjartan, zostane v priestoroch Európskeho parlamentu ako spomienka na zavraždených novinárov. Socha bude týždeň zdobiť hlavné výstavisko na treťom…  

Agrion univerzita približuje študentov k praxi

18.02.2020

Na Technickej fakulte Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre otvorili druhý ročník Agrion univerzity, vďaka ktorej študenti študijných programov obchodovanie a podnikanie s technikou a poľnohospodárska technika získajú hlbšie vedomosti a…  

Deň otvorených dverí Vysokej školy manažmentu / City University of Seattle

17.02.2020

Deň otvorených dverí