Aktuality

Najnovšie články

SUMO roboty na Žilinskej univerzite predviedli svoju silu

24.11.2019

Univerzita privítala dňa 22.11.2019 v priestoroch suterénu Stavebnej fakulty súťažiacich z celého Slovenska, ktorí sa prihlásili so svojimi robotmi do jednej z výziev robotickej súťaže RoboRAVE. Tento siedmy ročník bol v niečom výnimočný – súťažilo…  

Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre navštívil minister Miroslav Lajčák

24.11.2019

21. novembra 2019 rektor UKF prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., prijal ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslava Lajčáka. Na pracovnom stretnutí bola za UKF prítomná aj prorektorka pre medzinárodné vzťahy PhDr.…  

Fakulta ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre: Nestlé Day 2019 ponúkol poznatky aj inšpiráciu

23.11.2019

Na Fakulte ekonomiky a manažmentu privítali 20. novembra zástupcov Nestlé - najväčšej potravinárskej spoločnosti, s ktorou dlhodobo spolupracujú pri prepájaní skúseností z praxe s teoretickými poznatkami študentov. Cieľom organizátorov je zvyšovať…  

Chlieb náš každodenný a jeho význam vo výžive ľudí

22.11.2019

V rámci Nitrianskych univerzitných dní sa 20. novembra pod Aulou Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre uskutočnil druhý ročník podujatia Chlieb náš každodenný, ktorý organizovala Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov a Fakulta…  

Slovenská rektorská konferencia zasadala na Technickej univerzite vo Zvolene za účasti ministerky Martiny Lubyovej

22.11.2019

Slovenská rektorská konferencia sa pod vedením svojho prezidenta Rudolfa Kropila zišla na 90. zasadaní 8. novembra 2019 na pôde Technickej univerzity vo Zvolene za účasti ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR a ďalších hostí. Rokovania SRK…  

Študentské rádio Aetter získalo vlastnú frekvenciu

22.11.2019

Naladiť sa bude dať už budúci rok.  

Ekologické bioplasty? U nás sa stávajú realitou

21.11.2019

Globálne problémy s plastovým odpadom sú nespochybniteľné; jedným z riešení, ktoré by výrazne pomohli, je používanie bioplastov schopných úplne sa rozložiť bez negatívneho dopadu na životné prostredie. Nonoilen, ktorý vyvinuli naši vedci pod vedením…  

Prvé mladé vína z univerzitných pivníc sú vonku a bodujú

19.11.2019

Začiatkom novembra (8. - 9. 11.) sa konal 10. ročník Nitrianskeho vínneho festivalu v hradných pivniciach na Nitrianskom hrade.  

Univerzita Komenského v Bratislave je najlepšia

19.11.2019

Prišli sme, videli sme a zvíťazili sme! Od prvého dňa turnaja v Pule bolo z našich študentov cítiť odhodlanie a sebavedomie. Do každého zápasu išli naplno a ukázali bojového ducha v každej disciplíne. Zvíťazili v konkurencii 60 univerzít a na V.…  

Univerzita Komenského ocenila aktérov revolúcie i súčasných študentov a pedagógov

18.11.2019

Rektor Univerzity Komenského v Bratislave Marek Števček dnes ocenil dvadsaťpäť účastníkov udalostí z novembra 1989, ktorí boli v tom čase študentmi. Zlaté medaily UK si prevzali Ladislav Snopko a Valér Mikula za ich zásluhy počas revolučných dní a…