Aktuality

Najnovšie články

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre: S argentínskym profesorom o právnej ochrane vody

09.07.2019

Vďaka grantovej podpore z programu ERASMUS+ K107 v dňoch 2. - 10. júla navštívil Fakultu európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre prof. Leonardo Pastorino z partnerskej univerzity La Plata v Argentíne.  

15.ročník Žilinskej detskej univerzity je tu!

08.07.2019

V dňoch 8.-12.júla 2019 bude prebiehať Žilinská detská univerzita, ktorú už 15 rokov organizuje Fakulta elektrotechniky a informačných technológií. V prvý deň sa slávnostného otvorenia dočkalo 152 detí, ale aj niektorí rodičia. Zúčastnil sa ho okrem…  

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave mimoriadne úspešná v ICM ERASMUS+

08.07.2019

Podľa výsledkov hodnotenia prihlášok do grantového programu mobilít do partnerských krajín (krajiny mimo EÚ) v roku 2019 International Credit Mobility (ICM), čo do výšky získaných finančných prostriedkov aj počtu partnerských krajín, patríme k trom…  

Memorandum o porozumení

08.07.2019

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Technická univerzita v Košiciach a Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach podpísali vo štvrtok 4. júla 2019 memorandum o porozumení s Ruskou akadémiou vied, Spojeným výskumno-vedeckým…  

Do práce na bicykli 2019

07.07.2019

Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine zvíťazila v 6. ročníku celoslovenskej kampane "Do práce na bicykli" v kategórii aktívna spoločnosť za rok 2019.  

CHVÁLA TVORIVOSTI

07.07.2019

CHVÁLA TVORIVOSTI RUDOLFA SCHUSTERA NA PREŠOVSKEJ UNIVERZITE V PREŠOVE  

Otvorenie vynovenej telocvične na Fakulte bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline a exhibičný zápas v sálovom futbale tímov vedenia univerzity

02.07.2019

V piatok dňa 28.júna 2019 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie novozrekonštruovanej telocvične a nového vstupu na Fakulte bezpečnostného inžinierstva UNIZA.  

Na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave vzniklo centrum pre výskum umelej inteligencie

02.07.2019

Podpora talentov v oblasti IT a umelej inteligencie je hrádzou proti úniku mozgov v tejto životne dôležitej oblasti pre budúci hospodársky rozvoj krajiny.  

Nitrianska letná univerzita je otvorená. Malí študenti absolvovali imatrikulácie

02.07.2019

Slávnostná imatrikulácia 1. júla v aule Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre (SPU) otvorila dvanásty ročník Nitrianskej letnej univerzity (NLU). Organizátormi sú okrem SPU aj Univerzita Konštantína Filozofa a mesto Nitra.  

UniRank 2019: Trnavská univerzita v prvej tretine rebríčka slovenských univerzít

02.07.2019

Podľa výsledkov za rok 2019 v hodnotení UniRank sa Trnavská univerzita v Trnave umiestnila v prvej tretine z rebríčka slovenských univerzít, keď obsadila 11. miesto z 34. Z pohľadu humanitne zameraných univerzít dosiahla v rebríčku popredné…