Aktuality

Najnovšie články

EQUAL – internacionalizácia Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

09.02.2024

Na podnet rektora UKF v Nitre, prof. Libora Vozára, CSc., bola v zimnom semestri akademického roka 2023/2024 vytvorená skupina pracovníkov, zástupcov jednotlivých fakúlt UKF, ktorej úlohou bolo zvážiť a pripraviť možné zapojenie sa UKF v Nitre do…  

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre je lídrom aliancie siedmich európskych univerzít INVEST

09.02.2024

Projekt INVEST vstúpil do druhej fázy. Jeho cieľom je rozvoj spoločných vzdelávacích a výskumných študijných programov, viacjazyčného vzdelávania, ako aj podpora európskych mobilít.  

Vznik EURAXESS Centra na Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

08.02.2024

V úvode roka 2024 sa Univerzita Mateja v Banskej Bystrici stala súčasťou významnej európskej iniciatívy EURAXESS. Naša univerzita je teraz oficiálnym sídlom EURAXESS Centra, ktoré vzniklo ako kontaktný bod sprostredkujúci prístup k existujúcim…  

Vedecký tím z PriF Univerzity Komenského v Bratislave objavil nový druh pravekého gekóna

08.02.2024

Poznanie vývinu živočíchov na našom kontinente je zase o kúsok ďalej. Medzinárodný tím amerických, francúzskych a slovenských odborníkov na plazy objavil a popísal nový druh pravekého gekóna. Článok o ňom vyšiel koncom roka 2023 v prestížnom…  

Chceme spolupracovať s partnermi v Brazílii, rektor rokoval s ambasádorom

06.02.2024

Slovenská technická univerzita má záujem budovať kontakty s partnermi v Brazílii. O ich možnostiach a perspektíve diskutoval rektor Oliver Moravčík s veľvyslancom najväčšej krajiny Južnej Ameriky Gabrielom Boff Moreirom na pôde rektorátu.  

Univerzita Komenského v Bratislave bude spolupracovať so ZMOS

06.02.2024

Univerzita Komenského a Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) podpísali v pondelok 5. februára 2024 memorandum o spolupráci. Zapojenie odborníkov a odborníčok z akademického prostredia môže pomôcť pri riešení problémov samospráv.  

Zimná škola Animal Biotechnology uvítala hostí z deviatich krajín

05.02.2024

Vo Výskumnom centre AgroBioTech Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre sa 1. februára konal ôsmy ročník Zimnej školy Animal Biotechnology 2024.  

Botanická záhrada SPU má prvý elektromobil určený na prevádzku

02.02.2024

Do strojového parku Botanickej záhrady SPU pribudol nový elektromobil Pickman, ktorý pomáha napĺňať dlhodobú ideu ekologických riešení a zelených inovácií na Zelenej univerzite – SPU v Nitre.  

Päť odborníkov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre je v rebríčku top slovenských vedcov s vysokým H-indexom

31.01.2024

V januári 2024 bol na základe údajov Google Scholar zostavený rebríček slovenských vedcov s vysokým Hirschovým indexom.  

Technická univerzita v Košiciach na pracovnej ceste v Bahrajne

31.01.2024

Technická univerzita v Košiciach, pod vedením rektora prof. Ing. Petra Mésároša, PhD., sa zúčastnila pracovnej cesty v Bahrajne ako súčasť delegácie Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR. Pracovné stretnutia v Bahrajne sa uskutočnili 15. – 16.…