Aktuality

Najnovšie články

Osobnosti Univerzity Komenského v Bratislave ocenené SOŠV

03.05.2019

Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) na 56. valnom zhromaždení v Bratislave ocenil vyznamenaním alebo výročným ocenením viacero osobností či inštitúcií za významný prínos do športu. Medzi nimi sú aj osobnosti z Univerzity Komenského v…  

Autizmus – samota, ktorá nebolí

02.05.2019

Autizmus – samota, ktorá nebolí  

Dni bez bariér 2019 v Arboréte Borová hora Technickej univerzity vo Zvolene

02.05.2019

Dni bez bariér 2019 v Arboréte Borová hora Technickej univerzity vo Zvolene  

Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach navštívili významné osobnosti integračného procesu Slovenska do Európskej únie

29.04.2019

Rektor UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. a dekanka Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc. prijali vo štvrtok 25. apríla 2019 premiéra SR v rokoch 1998-2006, prezidenta Inštitútu pre politiku a reformy a…  

Najkrajšie knihy Slovenska 2018

28.04.2019

Súťaž Najkrajšie knihy Slovenska je pokračovateľom tradície založenej v roku 1965, ktorá od svojho vzniku sleduje výtvarnú úroveň a kvalitu polygrafického spracovania kníh.  

Na Gardenii nechýba ani Botanická záhrada Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

27.04.2019

Na výstavisku Agrokomplex sa 25. apríla začala Gardenia, medzinárodná predajná výstava pre záhradníctvo, záhradkárov, priateľov bonsajov i kvetov a životného prostredia.  

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre je tretia najlepšia univerzita na Slovensku podľa celosvetového hodnotenia SCIMAGO Institutions Rankings 2019

25.04.2019

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre je tretia najlepšia zo 14 hodnotených slovenských univerzít v SCIMAGO Institutions Rankings 2019. Medzi univerzitami a vzdelávacími inštitúciami z celého sveta SPU v Nitre obsadila celkové 542. miesto.  

Podporu z grantového programu Mením moje mesto získajú všetky tri projekty z Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre

25.04.2019

V grantovom programe Mením moje mesto 2019 uspeli aj tri projekty Slovenskej poľnohospodárskej univerzity - kolekcia popínavých drevín v parku Botanickej záhrady, Bioviderzita - zážitkové vzdelávanie v Univerzitnom viváriu a verejný festival Deň…  

Rádio Plus oslavuje svoje 10. výročie

25.04.2019

Univerzitné rádio Plus oslavuje v týchto dňoch svoje 10. výročie. Vzniklo ako súčasť Mediálneho centra FF UKF a 25. apríla 2009 začalo svoje vysielanie prostredníctvom internetu. Prepojením verejného a súkromného sektora poskytuje od svojho vzniku…  

Internacionalizácia vzdelávania

25.04.2019

Internacionalizácia vysokoškolského vzdelávania je jednou z priorít Trnavskej univerzity v Trnave.