Aktuality

Najnovšie články

Medzinárodný deň dievčat a žien vo vede - 11. február

11.02.2020

Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov (OSN) sa rozhodlo podporiť rodovú rovnosť a posilniť postavenie žien a dievčat vo vede, a preto vyhlásilo 11. február za Medzinárodný deň dievčat a žien vo vede. Pri tejto príležitosti sme sa opýtali…  

SEO s.r.o. Košice - prehľad seminárov február - marec 2020

11.02.2020

Prehľad seminárov týkajúcich sa pozemkových úprav a verejného obstarávania na mesiace február - marec 2020 s možnosťou prihlásenia sa.  

Slovenská technická univerzita v Bratislave je lídrom novej platformy v oblasti recyklácie a zhodnocovania odpadov

10.02.2020

Najvyšší predstavitelia piatich výskumných univerzít (Slovenská technická univerzita, Ekonomická univerzita v Bratislave, Technická univerzita v Košiciach, Žilinská univerzita v Žiline a Technická univerzita vo Zvolene) založili spoločne so Zväzom…  

Špičková diskrétna matematika

10.02.2020

Košice sú veľmi dobre známe ako jedno z európskych centier, kde sa pestuje špičková diskrétna matematika vďaka kolektívu matematikov pracujúcich v teórii grafov a v ďalších oblastiach kombinatoriky.  

Vedci z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave pomohli rozlúštiť genóm bájneho krakena

09.02.2020

Skupina výpočtovej biológie FMFI UK spolupracovala na sekvenovaní a analýze genómu chytľana obrovitého, bájnej morskej chobotnice merajúcej vyše 10 metrov. Štúdiu včera publikoval medzinárodný tím pod vedením vedcov z Kodaňskej univerzity vo…  

Slovenská technická univerzita v Bratislave získala milión eur. Zabojuje o vedcov zo zahraničia

08.02.2020

Príjemcom prestížneho grantu z európskeho programu Horizont 2020 je Slovenská akadémia vied. Ide o pokračovanie projektu SASPRO, vďaka ktorému sa SAV v uplynulých rokoch podarilo prilákať na Slovensko 38 mladých vedcov. V projekte SASPRO2 už budú…  

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave súčasťou prestížneho grantu

08.02.2020

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave je súčasťou tímu expertov z piatich európskych univerzít, ktoré získali projekt European Union and the Challenges of Modern Society.  

Klimatológ Lapin: Aj tento rok hrozí rýchly nástup sucha a horúčav

07.02.2020

Posledných šesť rokov je výrazne teplejších v porovnaní s minulosťou, rok 2019 sa ocitol na druhej priečke.  

Už budúci rok by mohli prísť ďalší vedci zo zahraničia

06.02.2020

Desať vedcov zo zahraničia, ktorí chcú robiť vedu na Slovensku, príde pracovať na Univerzitu Komenského. Podarí sa to vďaka projektu SASPRO a spolupráci so Slovenskou akadémiou vied.  

Unikát: Hydrotechnické laboratórium na Stavebnej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

03.02.2020

Na prvý pohľad možno nenápadné, a pritom unikátne pracovisko nájdeme v suteréne bloku B Stavebnej fakulty na Radlinskej ulici.