Aktuality

Najnovšie články

Študenti vytvorili unikátne umelecké dielo z odpadu. (čoskoro vystavené v priestoroch Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave)

29.11.2018

Vznikajúce nelegálne skládky, úbytok lesných porastov, znečistenie podzemných vôd a oceánov, spotreba plastov, zvyšujúce sa množstvo oxidu uhličitého ktoré vypúšťame do atmosféry alebo recyklácia biologicky rozložiteľného odpadu sú témy, ktoré si…  

Predvianočná nálada v Botanickej záhrade Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre

28.11.2018

Desiatky ručne vytvorených ozdôb, dekorácií a ďalších vianočných produktov, ako aj skvelú sviatočnú atmosféru prináša od 28. novembra do 13. decembra výstava Predvianočná nálada v priestoroch skleníkov Botanickej záhrady SPU v Nitre.  

Národná cena za spoločenskú zodpovednosť

26.11.2018

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR od roku 2014 vyhlasuje súťaž „Národná cena za spoločenskú zodpovednosť“, ktorá sa posudzuje v troch pilieroch – ekonomickom, environmentálnom a sociálnom.  

FEIstival sa opäť vydaril

26.11.2018

Podujatie, ktoré nesie názov založený na slovnej hračke, už začína mať prívlastok tradičné. Nápad spojiť stredoškolákov, študentov fakulty a zamestnancov spoločnými témami sa osvedčil a vytvoril jedinečnú atmosféru, ktorá sa fakultou niesla od…  

Na projekte Hovorme o jedle sa podieľala aj Fakulta ekonomiky a manažmentu

26.11.2018

Šestnásty november sa tradične niesol v znamení odovzdávania cien víťazom súťažných aktivít šiesteho ročníka týždňa Hovorme o jedle. Aj tento rok sa Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU ako odborný garant projektu zúčastnila na slávnostnom vyhodnotení…  

Technická univerzita v Košiciach partnerom projektu RECREATE

23.11.2018

Cieľom projektu RECREATE (Recovery the Crisis through Entrepreneurial Attitude) financovaného v rámci programu Erasmus+ je podporovať rozvoj podnikateľských zručností, kreativity, nezávislého a inovatívneho myslenia vo viacerých disciplínach na…  

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 2018

23.11.2018

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 2018  

Deň kariéry umožnil stretnutie študentov so zástupcami firiem

22.11.2018

Deň kariéry Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre vznikol z potreby viac prepojiť štúdium a prax. Jeho cieľom je sprostredkovať študentom a absolventom kontakt so zamestnávateľmi a ponúknuť im pracovné príležitosti, možností stáží a…  

Medzinárodný workshop IWKM 2018 potvrdil budúcnosť znalostného manažmentu

21.11.2018

Medzinárodný workshop IWKM 2018 potvrdil budúcnosť znalostného manažmentu  

Školiace mediálne centrum na FMK UCM

21.11.2018

Školiace mediálne centrum na FMK UCM