Aktuality

Najnovšie články

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 2018

23.11.2018

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 2018  

Deň kariéry umožnil stretnutie študentov so zástupcami firiem

22.11.2018

Deň kariéry Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre vznikol z potreby viac prepojiť štúdium a prax. Jeho cieľom je sprostredkovať študentom a absolventom kontakt so zamestnávateľmi a ponúknuť im pracovné príležitosti, možností stáží a…  

Medzinárodný workshop IWKM 2018 potvrdil budúcnosť znalostného manažmentu

21.11.2018

Medzinárodný workshop IWKM 2018 potvrdil budúcnosť znalostného manažmentu  

Školiace mediálne centrum na FMK UCM

21.11.2018

Školiace mediálne centrum na FMK UCM  

Týždeň vedy a techniky na Fakulte zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

20.11.2018

Fakulta zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne zorganizovala v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2018 diskusné fórum s názvom Včasná diagnostika a skríning karcinómu prsníka. Podujatie sa uskutočnilo 7. novembra…  

EUROMATES - jedinečný výmenný program medzi univerzitami V4

20.11.2018

V týždni od 11.11. - 16.11.2018 sa konala na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave slovenská časť výmenného programu pod názvom EUROMATES. V tomto roku na Slovensko pricestovali študenti z vysokých škôl z Českej republiky a Poľska.  

Fontána pred súdom v novom šate. S projektom uspeli pedagogičky z Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre

20.11.2018

Fontána pred Okresným súdom na Štúrovej ulici v Nitre dostala novú tvár vďaka úspešnému projektu Fontána NR.  

Pri príležitosti Dňa študentstva boli ocenení vynikajúci študenti Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre

20.11.2018

V rámci Študentských dní nitrianskych univerzít 2018 rektorka SPU doc. Klaudia Halászová ocenila študentov, ktorí dosiahli vynikajúce študijné výsledky, úspechy vo vedeckej práci, v športovej alebo kultúrnej činnosti a svojimi aktivitami vzorne…  

Rektori univerzít hlavných európskych miest rokovali na Univerzite Komenského v Bratislave

19.11.2018

Univerzita Komenského v Bratislave hostila v dňoch 15. – 16. novembra 2018 každoročné rokovanie siete univerzít hlavných európskych miest UNICA, ktorá združuje 62 univerzít.  

V rámci projektu Chill out zone vznikla nová oddychová zóna pre študentov

17.11.2018

Zelené oddychové zóny pre študentov sú bežnou súčasťou moderných univerzít. Poskytujú im relax a pohodlie v lone prírody. V tomto zmysle Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre zrekultivovala priestor za ŠD Akademická, ktorý slávnostne…