Aktuality

Najnovšie články

Stále viac študentov trpí duševnými ťažkosťami

15.06.2020

Začiatkom marca postupne všetky univerzity a vysoké školy na Slovensku v dôsledku koronavírusu zatvorili svoje brány. Doma tak ostalo takmer 100-tisíc vysokoškolákov – výučba pokračovala online, avšak sociálny život, pracovné príležitosti či stáže v…  

Na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre sa začali historicky prvé online štátnice

15.06.2020

Na štyroch fakultách Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre sa 15. júna začali štátne skúšky inžinierskeho štúdia v akademickom roku 2019/2020. Pre všetky študijné programy sa štátnice konajú online. Zabezpečené sú všetky hygienické…  

Ešte stále je možné podať si prihlášku na Univerzitu sv. Cyrila a Metoda v Trnave

15.06.2020

Možnosť podania prihlášok na Univerzitu sv. Cyrila a Metoda v Trnave  

Tvrdé vedy pri TABULI

13.06.2020

Univerzita Komenského spolu so Slovenskou technickou univerzitou a Slovenskou akadémiou vied sa spojili s kultúrnym centrom Nová Cvernovka a spoločne prinášajú nový cyklus vedeckých prednášok TABUĽA. Jedného priaznivca čaká výlet do CERNu.  

Magistra v lekárni: až prax ukázala, že teória niekedy neplatí

09.06.2020

Za svoje praktické skúsenosti vďačia študenti Farmaceutickej fakulty UK, okrem iného, aj seminárom stráveným v Univerzitnej lekárni v Bratislave. O tom, či ich štúdium dostatočne pripraví na to, čo príde po ňom, ale aj aký je prechod do bežného…  

Rokovanie s predstaviteľmi reprezentácií pôsobiacich vo vysokom školstve

08.06.2020

Dňa 27. mája 2020 v Bratislave sa prezident SRK a rektor Technickej univerzity vo Zvolene Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., zúčastnil rokovania vedenia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku (OZ PŠaV) pod vedením predsedu…  

Žilinská univerzita v Žiline patrí medzi top 3 najlepšie univerzity na Slovensku

07.06.2020

UNIZA sa umiestnila na 3. mieste v SCIMAGO Institutions Rankings (SIR). V celosvetovom klasifikačnom systéme vyvinutom pre tvorbu rankingov univerzít a vedeckých inštitúcií tak UNIZA obhájila svoje vedúce postavenie medzi technicky orientovanými…  

Príroda si oddýchla od ľudskej činnosti

05.06.2020

Opatrenia na zabránenie šírenia nového koronavírusu spôsobili zníženie intenzity ľudských aktivít, medzi inými aj tých, ktoré dlhodobo zaťažujú životné prostredie a negatívne vplývajú na život človeka a organizmov. Pomôže tento jav prírode?  

S profesorom Jozefom Golianom na aktuálnu tému: Svetový deň bezpečnosti potravín - bezpečnosť potravín je záležitosťou každého z nás

04.06.2020

O niekoľko dní - 7. júna 2020 - si pripomenieme 2. ročník Svetového dňa bezpečnosti potravín (World Food Safety Day - WFSD).  

Vyhlásenie Združenia výskumných a technických univerzít (V7) a Slovenskej akadémie vied

04.06.2020

Rektori Združenia výskumných a technických univerzít (UK, STU, TUKE, UPJŠ, UNIZA, SPU, UVLF) a predseda SAV upozorňujú na presun 120 mil. eur z eurofondov na vedu v OP Integrovaná infraštruktúra na iné účely.