Aktuality

Najnovšie články

Uši k duši spúšťame opäť

01.02.2021

Centrum dobrovoľníctva v spolupráci s Katedrou sociálnej práce Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici opäť spúšťajú dobrovoľnícky program Uši k duši. Ide o telefonickú linku pre všetkých ľudí, ktorí sa dlhodobým trvaním…  

V súvislosti s alkoholom má Slovensko aj jedno smutné prvenstvo, zistili odborníci z Univerzity Komenského

01.02.2021

Dôsledky nadmerného pitia alkoholu sú treťou najčastejšou príčinou úmrtí vo svete. Patria sem aj choroby vyplývajúce z nadmerného pitia alebo úrazy následkom pitia alkoholu. Výskumu tejto oblasti sa dlhodobo venujú odborníci z martinského Ústavu…  

Spolupráca Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave so svetovou špičkou CERN má výsledky

31.01.2021

Slovenská technická univerzita v Bratislave – Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave dosiahla významné úspechy pri spolupráci so špičkovou svetovou výskumnou organizáciou CERN.  

Súťaž Pre vodu ovládla Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre

29.01.2021

V piatom ročníku celoslovenskej súťaže Pre vodu, ktorú každoročne vyhlasuje Nadácia Ekopolis, obsadili prvé tri miesta študenti a absolventi Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre.  

Možnosti stáže v európskom HPC centre

28.01.2021

Končiaci študenti ako aj doktorandi majú možnosť absolvovať stáž v európskom HPC centre.  

Aktuálne z médií: Projekty pre moderné poľnohospodárstvo

28.01.2021

Poľnohospodárska politika a rozvoj Slovenska sú závislé od úrovne poľnohospodárskych technológií, potravinárstva, krajinotvorby a rozvoja vidieka. Rektorka Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU) v Nitre doc. Ing. Klaudia Halászová PhD.,…  

Vyhlásenie Univerzity Komenského v Bratislave k návrhu novely vysokoškolského zákona a k budúcnosti akademickej samosprávy na Slovensku

28.01.2021

I. Univerzita Komenského v Bratislave považuje autonómiu vysokých škôl a ich samosprávne riadenie, garantujúce ich nezávislosť na politickej moci, za piliere demokratickej plurality názorov.  

Dielo architekta Vladimíra Dedečka a areál Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre v dokumente Slovenskej televízie

27.01.2021

Slovenská televízia odvysielala 25. januára ôsmu časť dokumentárneho cyklu IKONY, venovaného osobnostiam slovenskej architektúry, ktoré v druhej polovici 20. storočia formovali tvár slovenských miest.  

Akademická spolupráca s Veľkou Britániou po skončení prechodného obdobia po odchode z EÚ

27.01.2021

S koncom minulého roka sa skončilo aj prechodné obdobie po odchode Veľkej Británie z Európskej únie. Odchod Veľkej Británie z EÚ ovplyvňuje aj programy zamerané na akademické mobility a spoluprácu na výskumných projektoch. Preto vám prinášame…  

Deň otvorených dverí na FEM SPU v Nitre

26.01.2021

ONLINE DOD na FEM SPU v Nitre