Aktuality

Najnovšie články

Trnavská univerzita participuje na projekte CONFIDE

26.09.2018

Na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity sa 24. septembra začalo dvojdňové výročné stretnutie v rámci projektu CONFIDE, ktorý je zameraný na vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v Tunise.  

SPU sa prezentuje na veľtrhu Gaudeamus

26.09.2018

Poskytnúť študentom stredných škôl komplexné informácie, poradenstvo a podporu pri voľbe pomaturitného štúdia je cieľom Európskeho veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus Slovakia, ktorého šiesty ročník prebieha 26. a 27.…  

Filmový festival Agrofilm 2018 na UKF

25.09.2018

V dňoch 1. – 6. októbra 2018 sa uskutoční 34. ročník medzinárodného filmového festivalu Agrofilm 2018. Ide o súťažnú prehliadku filmových dokumentov s tematikou poľnohospodárstva, potravinárstva, ochrany prírodných zdrojov a života na vidieku.…  

FEM s podporou IBM vybudovala multimediálnu a multifunkčnú cvičebňu

25.09.2018

Jedným z výsledkov aktívnej spolupráce Fakulty ekonomiky a manažmentu s praxou je vytvorenie nového moderného priestoru pre študentov. Ide o multimediálnu a multifunkčnú cvičebňu, vybudovanú vďaka podpore a spolupráci so spoločnosťou IBM.  

Dunajský nadnárodný program zo schémy Interreg Danube

24.09.2018

Pracovníci Pedagogickej fakulty pod vedením Mgr. Pekárika sa zapojili do medzinárodného projektu s názvom Manažment a obnova akvatických ekologických koridorov migrujúcich druhov rýb v povodí Dunaja.  

UPJŠ v Košiciach začala akademický rok s vynovenou budovou

23.09.2018

Slávnostné otvorenie akademického roka 2018/2019 sa na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach uskutočnilo v pondelok 17. septembra 2018 tradične v priestoroch auly Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach za prítomnosti vedenia univerzity, členov…  

Noví profesori na STU

22.09.2018

Prezident Andrej Kiska vymenoval v stredu 19. 9. 2018 profesorky a profesorov vysokých škôl a zablahoželal im k najvyššiemu vedecko-pedagogickému titulu.  

SmartParking študentov STU pomáha mestám

20.09.2018

Ponáhľate sa na stretnutie. Krúžite po ulici a snažíte sa nájsť parkovacie miesto, hoci ste už mali otvárať rokovanie. Mnohí tú situáciu dôverne poznáme. Riešenie prináša projekt IT študentov zo Slovenskej technickej univerzity – Inteligentné…  

EU v Bratislave privítala v novom akademickom roku 200 študentov z 23 štátov sveta

17.09.2018

Ekonomická univerzita v Bratislave zahájila nový akademický rok programom Welcome Week pre zahraničných študentov. V týždni od 10. do 14. septembra čaká študentov zo zahraničia, ktorí sa rozhodli pre štúdium na EU v Bratislave, viacero sprievodných…  

Priblíženie aktivít Európskej únie mladým ľuďom, výmena skúsenosti, nové možnosti edukácie a odbornej praxe pre študentov či spoločná príprava podujatí, aj o tom bude spolupráca Prešovskej univerzity (PU) v Prešove s Informačným centrom Europe Direct Prešo

17.09.2018

Rektor PU prof. Peter Kónya a doc. Alexander Duleba riaditeľ Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku v záujme bližšej kooperácie univerzity a informačného centra podpísali Memorandu o vzájomnej spolupráci.