Aktuality

Najnovšie články

Lišajník ako indikátor čistoty prostredia na Slovensku

06.05.2023

Bežný a nápadný druh lišajníka diskovník múrový (Xanthoria parietina), ktorý však častejšie nájdeme na konároch stromov, dokáže veľa „povedať“ o čistote ovzdušia a vo viacerých krajinách sa použil ako indikátor čistoty životného prostredia.  

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre založí na dvoch hektároch biodiverzitnú lúku, zriadi aj včelnicu

06.05.2023

Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre založí v univerzitnom areáli plochu s viacerými vzorkovnicami lúčnych zmesí. S rozlohou takmer dva hektáre bude po realizácii jedinečnou ukážkovou zbierkou kvitnúcich lúčnych spoločenstiev na…  

Cena za transfer technológií na Slovensku (1. 4. – 31. 8. 2023)

05.05.2023

Aj tento rok budú ocenení tí najlepší na poli transferu technológií na Slovensku. CVTI SR, konkrétne jeho pracovisko Centrum transferu technológií, otvorilo tohtoročnú súťaž Cena za transfer technológií 2023 (CTTS 2023).  

Trendom európskych univerzít sú zelené kancelárie

02.05.2023

Udržateľnosť dnes rezonuje takmer na všetkých zahraničných univerzitách. Univerzity žijú zelenými témami a snažia sa, aby boli centrami, odkiaľ sa bude povedomie o udržateľnosti dostávať do širšej komunity – mesta, regiónu, celej krajiny. Hybnou…  

Slováci porazili Harvard aj Yale. Ôsme miesto v najväčšom simulovanom súdnom spore na svete patrí Trnavskej univerzite

27.04.2023

Univerzitný tím Právnickej fakulty Trnavskej univerzity sa v dňoch od 7. do 17. apríla 2023 zúčastnil na medzinárodnom kole najväčšieho simulovaného súdneho sporu na svete JESSUP Moot Court Competition vo Washingtone, D.C. Simona Perečinská, Petra…  

Analýza komunálneho odpadu

27.04.2023

V roku 2022 vyprodukoval priemerne každý obyvateľ mesta Nitra 649 kg komunálneho odpadu a úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za tento rok bola necelých 48 %. Aj napriek tomu, že sa pravidelne z roka na rok zvyšuje množstvo vytriedeného odpadu na…  

Dni bez bariér 2023 v Arboréte Borová hora

27.04.2023

Začiatkom mája v Arboréte Borová hora Technickej univerzity vo Zvolene už tradične venujeme pozornosť vzdelávaniu zdravotne postihnutých ľudí, seniorov, rodičov s kočíkmi ale aj ostatnej odbornej a laickej verejnosti vôbec.  

Stanovisko dekana Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského k očkovaniu certifikovanými lekárnikmi

27.04.2023

V odbornej farmaceutickej komunite aktuálne rezonuje nečakané vypustenie ustanovenia umožňujúceho poskytnúť očkovanie v rámci lekárenskej starostlivosti v slovenských verejných lekárňach z návrhu novely zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach.…  

Memorandum o spolupráci s Československou obchodnou bankou, a. s.

26.04.2023

Ekonomická univerzita v Bratislave zastúpená rektorom, prof. Ing. Ferdinandom Daňom, PhD., podpísala v utorok 25. 4. 2023 Memorandum o spolupráci s Československou obchodnou bankou, a. s., zastúpenou riaditeľom Odboru ľudských zdrojov ČSOB, …  

Študenti už môžu využívať novú Chill zónu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre

26.04.2023

Študenti už môžu využívať novú Chill zónu SPU, ktorá sa nachádza v hlavnej budove pod aulou. Pásku slávnostne prestrihla rektorka SPU Klaudia Halászová.