Aktuality

Najnovšie články

Študentský klub UNIQUE v Mlynskej doline ožije

03.11.2020

Univerzita Komenského sa na základe výsledkov študentskej ankety rozhodla pokračovať v tradícii študentského klubu UNIQUE.  

Koronakríza ako existenciálna výzva

02.11.2020

„Ak nedokážeme zmeniť situáciu, stojíme pred výzvou zmeniť sami seba,“ konštatuje zakladateľ logoterapie Viktor Frankl.  

Vyhlásenie slovenských rektoriek a rektorov k situácii na Slovenskej technickej univerzity v Bratisalve

01.11.2020

My, podpísané rektorky a podpísaní rektori slovenských univerzít a vysokých škôl, sa zásadne ohradzujeme voči stanovisku prezídia Slovenskej rektorskej konferencie vo veci diania na Slovenskej technickej univerzite. Považujeme toto stanovisko za…  

Odmietať veterinárnych lekárov v zdravotníckych tímoch je absurdné

29.10.2020

Rektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Jana Mojžišová upozornila na absurdnú situáciu, keď veterinárni lekári nemôžu byť zaradení do zdravotníckych tímov pri testovaní na COVID-19. Ak sa prihlásia ako dobrovoľníci do…  

Nové laboratórium ekonomického experimentálneho výskumu na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave

24.10.2020

Národohospodárska fakulta EU v Bratislave otvára nové výskumné pracovisko, ktoré je v slovenských podmienkach výnimočné.  

Slovenská technická univerzita v Bratislave získala dve ocenenia v súťaži Cena za transfer technológií na Slovensku 2020

24.10.2020

Slávnostné vyhlásenie víťazov súťaže CENA ZA TRANSFER TECHNOLÓGIÍ NA SLOVENSKU 2020 bolo súčasťou online konferencie COOPERATION INNOVATION TECHNOLOGY TRANSFER 2020, ktorá sa uskutočnila v dňoch 19. - 20. októbra 2020.  

Ocenenie v súťaži absolventov architektonických škôl získala Tatiana Škvarková z Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva

24.10.2020

V celoštátnej súťaži o Cenu profesora Jozefa Lacka 2020, ktorá sa udeľuje autorom najlepších diplomových prác zo škôl s architektonickým zameraním, boli do finálovej dvanástky nominované aj absolventky Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva…  

Ak by sme nemali ústavu, verejný život by sa riadil aktuálnymi vládcami

23.10.2020

Meno nášho docenta Mareka Káčera často počujete v médiách, keď sa ako právnik vyjadruje na rozličné horúce politické i spoločenské otázky. Pôsobí ako vedúci Katedry teórie práva a ústavného práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave.  

Projekt Veľvyslanectvo mladých

21.10.2020

Projekt Veľvyslanectvo mladých je určený študentom stredných a vysokých škôl. Súčasťou projektu je aj prezentácia škôl víťazných projektov.  

Vznik Konzorcia slovenských univerzít U10+

21.10.2020

Rektori desiatich slovenských univerzít sa dohodli na vzniku Konzorcia slovenských univerzít U10+, s potenciálom rozšírenia o ďalších členov.