Aktuality

Najnovšie články

Slovenkou roka v oblasti Veda a výskum sa stala Daniela Hudecová

09.05.2019

5. mája 2019 sa v novej budove Slovenského národného divadla odohral slávnostný galavečer, na ktorom boli vyhlásené výsledky 11. ročníka prestížnej čitateľskej ankety Slovenka roka 2019, ktorú organizuje týždenník Slovenka v spolupráci s RTVS a SND.  

Universities vote for Europe - záleží nám na vzdelaní

09.05.2019

Vysoké školy podporujú európske voľby 2019.  

Študentky Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre úspešné na interpretačnej súťaži

06.05.2019

29. – 30. apríla 2019 sa na pôde Univerzity Jana Evangelistu Purkyně v Ústí nad Labem konala Interpretačná súťaž pedagogických fakúlt Českej republiky s medzinárodnou účasťou.  

Od prameňa Gangy po indický Tibet

05.05.2019

Ďalšia z besied s profesorom Svetozárom Krnom z Katedry politológie a euroázijských štúdií FF sa konala v utorok 30. apríla 2019 v priestoroch Univerzitnej knižnice univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, tentokrát na tému Od prameňa Gangy po…  

Mladí záchranári si zmerali sily v prvej pomoci

05.05.2019

Precvičovanie prvej pomoci pre prvý a druhý ročník urgentnej zdravotnej starostlivosti – to bol cieľ akcie s názvom Prvá pomoc pre všetkých.  

Osobnosti Univerzity Komenského v Bratislave ocenené SOŠV

03.05.2019

Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) na 56. valnom zhromaždení v Bratislave ocenil vyznamenaním alebo výročným ocenením viacero osobností či inštitúcií za významný prínos do športu. Medzi nimi sú aj osobnosti z Univerzity Komenského v…  

Autizmus – samota, ktorá nebolí

02.05.2019

Autizmus – samota, ktorá nebolí  

Dni bez bariér 2019 v Arboréte Borová hora Technickej univerzity vo Zvolene

02.05.2019

Dni bez bariér 2019 v Arboréte Borová hora Technickej univerzity vo Zvolene  

Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach navštívili významné osobnosti integračného procesu Slovenska do Európskej únie

29.04.2019

Rektor UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. a dekanka Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc. prijali vo štvrtok 25. apríla 2019 premiéra SR v rokoch 1998-2006, prezidenta Inštitútu pre politiku a reformy a…  

Najkrajšie knihy Slovenska 2018

28.04.2019

Súťaž Najkrajšie knihy Slovenska je pokračovateľom tradície založenej v roku 1965, ktorá od svojho vzniku sleduje výtvarnú úroveň a kvalitu polygrafického spracovania kníh.