Aktuality

Najnovšie články

Preskúmali tisícky ľudských kostí

30.10.2022

Katedra antropológie Prírodovedeckej fakulty UK už tretí rok realizuje výskum kostrových pozostatkov z krypty pod katedrálou v Žiline. Vďaka tomu mali študenti a študentky fakulty možnosť zažiť v lete jedinečnú prax.  

Slovenská technická univerzita v Bratislave podporí 15 projektov študentských organizácií

30.10.2022

Celkovo 20 000 eur poskytne Slovenská technická univerzita na podporu študentským organizáciám, ktoré uspeli so svojimi projektmi aktivít na prospech univerzity a jej študentov.  

Sme súčasťou TOP 500 v kategórii humanitných smerov svetového rebríčka THE WUR

27.10.2022

Rebríček Times Higher Education World University Rankings vydal hodnotenie svetových univerzít podľa predmetov. Univerzita Komenského v Bratislave v ňom dosiahla najlepšiu pozíciu v oblasti umenovedné a humanitné smery, a to 401. – 500. miesto. V…  

S poslancom Národnej rady SR Richardom Sulíkom o transfere technológií a spolupráci Slovenskej poľnohospodárskej univerzity s podnikateľskou sférou

26.10.2022

Výskumné centrum AgroBioTech SPU navštívil 24. októbra poslanec Národnej rady SR a bývalý minister hospodárstva a europoslanec Richard Sulík.  

Na direktoriáte OECD v Paríži pôsobí ďalší stážista z Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre

26.10.2022

Memorandum o spolupráci Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), ktoré bolo podpísané v roku 2019 v Paríži, vytvára rámec pre krátkodobé stáže študentov inžinierskeho a doktorandského…  

Zapojte sa do mentoringového programu pre získanie ERC grantov

22.10.2022

Špičkoví slovenskí vedci majú opäť možnosť zapojiť sa do mentoringového programu, ktorého cieľom je zlepšiť ich úspešnosť pri podávaní žiadostí o prestížne ERC granty. Nadácia ESET aj tento rok vyčlenila sumu 30 000 eur a prerozdelí ju 6…  

Rektorka Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre rijala vedenie basketbalového klubu. Diskutovalo sa o perspektívach basketbalu a podpore

21.10.2022

Basketbalový klub - BKM SPU Nitra si pripomína 70. rokov svojej existencie. Pri tejto príležitosti sa 20. októbra konalo stretnutie rektorky SPU Klaudie Halászovej s vedením tímu - predsedom Správnej rady klubu Jozefom Mečiarom, trénerom Ľubomírom…  

Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave si pripomenula 75 rokov od založenia

20.10.2022

Na slávnostnom zhromaždení v Aule UK dňa 12. októbra 2022 si Pedagogická fakulta UK pripomenula 75. výročie svojho založenia.  

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre medzi TOP univerzitami na Slovensku. Je na štvrtej priečke

19.10.2022

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre obhájila svoje umiestnenie v prestížnom medzinárodnom rebríčku svetových univerzít The Times Higher Education World University Ranking 2023 (THE WUR 2023). Medzi najlepšie univerzity v regiónoch sa…  

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici získala najväčší zahraničný výskumný grant vo svojej histórii

18.10.2022

UMB získala najväčší zahraničný výskumný grant vo svojej histórii a spája sily so špičkovými svetovými univerzitami s cieľom skúmať výzvy demokracie v 21. storočí