Aktuality

Najnovšie články

Študenti urgentnej medicíny pomáhajú

21.05.2020

Nechceli doma sedieť na gauči, preto pomáhajú v Študentskom domove Zobor, ktorý sa dočasne premenil na karanténne stredisko pre Slovákov vracajúcich sa zo zahraničia. Štyria študenti Katedry klinických disciplín a urgentnej medicíny Fakulty…  

Prednáška "IT v praxi"

20.05.2020

Prednáška IT v praxi pre študentov, ale aj záujemcov z radov zamestnancov vysokých škôl.  

MLADÍ VEDCI SA ZOMKLI PRE VEDU

19.05.2020

Mladí vedci si na Slovensku dokázali k sebe nájsť cestu aj v čase, kedy ich pracovné povinnosti boli do značnej miery ovplyvnené opatreniami súvisiacimi s ochorením Covid-19.  

Návšteva ministra školstva Branislava Gröhlinga na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

16.05.2020

Dňa 15. mája 2020 navštívil úradujúci minister školstva Branislav Gröhling Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.  

Vysokoškoláci môžu prihlásiť svoje texty o extrémizme do Ceny Daniela Tupého

15.05.2020

V novembri uplynie už 15 rokov od vraždy Daniela Tupého, študenta Univerzity Komenského, ktorého zavraždili na nábreží Dunaja. Mal len 21 rokov. Hoci páchatelia dodnes neboli právoplatne odsúdení, s najväčšou pravdepodobnosťou išlo o útok skupiny…  

Ako sa nám darí napredovať v núdzovom režime?

14.05.2020

Hoci to najdôležitejšie – prezenčná výučba - ostáva prerušená a študentky a študenti STU aj naďalej zostávajú doma, s novými skúsenosťami so vzdelávaním v núdzovom online režime - vo svetle pozitívneho vývoja šírenia C-19 sa na univerzite postupne…  

Zdravotníci sa naučili dodržiavať pravidlá a správať sa zodpovednejšie k pacientovi

14.05.2020

Pandémia v plnej miere ukázala, ktoré pracovné profesie sú pre život veľmi dôležité. Na takmer všetky, okrem všeobecného lekárstva, ponúkame na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity kvalitný študijný program, hovorí jej…  

Universitas Tyrnaviensis: jedinečný architektonický komplex vzdelávacieho charakteru

14.05.2020

Budovy historickej Universitas Tyrnaviensis môžete pri jej 385. výročí založenia spoznať vďaka PhDr. Henriete Žažovej, PhD. z Ústavu dejín Trnavskej univerzity v Trnave spolu s fotografiami Mgr. Barbory Likavskej. Obrázky sa po kliknutí zväčšia.  

K študentskej konferencii sa môžete pripojiť aj online

13.05.2020

Obľúbená forma konferencií pre všetkých vedychtivých študentov, známa pod názvom študentská vedecká a odborná činnosť, je tradíciou na väčšine fakúlt. Aj Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave ju organizuje každoročne, a to koncom…  

Profesor Martin Rusnák: Z pandémie COVID-19 sa stala zo dňa na deň senzácia

12.05.2020

Epidemiológia je nanajvýš praktická veda, čo napokon preukazuje aj súčasná situácia. O možnom konci epidémie, ale aj iných skrytých ochoreniach sa zhovárame s lekárom profesorom Martinom Rusnákom, "pracujúcim penzistom" z Katedry verejného…