Aktuality

Najnovšie články

Nanomateriály v hojení rán

14.06.2022

Hojenia rán je komplexný proces riadený početnými mechanizmami, ktorých poruchy môžu významne ovplyvniť rýchlosť ako aj kvalitu hojenia. Jednou z najčastejších komplikácií v hojení rán je infekcia, ktorá v prípade nevhodnej terapie môže viesť k…  

Absolventi Fakulty ekonomiky a manažmentu z roku 1972 si prevzali zlaté diplomy

13.06.2022

Päťdesiatdva absolventov študijného odboru prevádzka a ekonomika, ktorí promovali v roku 1972 na Fakulte ekonomiky a manažmentu, sa 10. júna zišlo na pôde svojej alma mater, aby sa zúčastnilo na slávnostnej zlatej promócii.  

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na veľtrhu pracovných príležitostí Kariéra Expo

12.06.2022

Pracovný veľtrh Kariéra Expo v Košiciach ponúkol dňa 8. júna 2022 zaujímavé témy z oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, voľby zamestnania, sebarozvoja a množstvo ďalších tém z oblasti kariérneho poradenstva.  

Fakulta sociálnych a ekonomických vied oslávila dvadsaťročnicu

12.06.2022

Najmladšia fakulta UK bola zriadená Akademickým senátom 5. júna 2002. Pri príležitosti tohto výročia uskutočnila tri profesorské prednášky medzinárodne uznávaných odborníkov na aktuálne témy riešené a aplikované v oblasti spoločenských a…  

Ukážka výcviku služobných psov v Materskej škole Klások

11.06.2022

Do areálu univerzitnej Materskej školy Klások 9. júna zavítali členovia Zboru väzenskej a justičnej stráže s ukážkami výcviku policajných psov.  

Spoločné zasadnutie Slovenskej rektorskej konferencie a Českej konferencie rektorů

11.06.2022

V dňoch 2. a 3. júna 2022 sa v Prahe na pôde Vysokej školy ekonomickej stretlo takmer 60 rektoriek a rektorov slovenských a českých vysokých škôl, aby rokovali o procese zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania v súvislosti s akreditáciou…  

Ocenenie sv. Gorazda

10.06.2022

Ministerstvo školstva udelilo Veľkú medailu, Malú medailu a Ďakovný list sv. Gorazda pedagógom, ktorí sa pričinili o rozvoj školstva na Slovensku.  

Ocenenie učiteľov francúzkeho jazyka pri príležitosti 30.výročia vzniku Slovenskej asociácie učiteľov francúzštiny na pôde UCM v Trnave

10.06.2022

Slovenská asociácia učiteľov francúzštiny, Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže ocenili 08.06.2022 na pôde UCM v Trnave učiteľov francúzskeho jazyka pri príležitosti 30. výročia vzniku…  

CENA DEKANA OTVORÍ NOC ARCHITEKTÚRY A DIZAJNU

06.06.2022

Cena dekana otvorí očakávané podujatie Noc architektúry a dizajnu a predstaví najlepšie študentské ateliérové práce vypracované na FAD STU v akademickom roku 2020/21. Podujatie sa uskutoční 23. júna 2022 o 16:00 hodine vo foyer FAD STU.  

Pri výbere vysokej školy hľadajú študenti kvalitu; náklady či vzdialenosť ich neodradia

06.06.2022

Podľa čoho sa študenti a študentky rozhodujú pre štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave? Kde získavajú informácie a od koho si nechávajú poradiť? Zisťovali sme u prvákov, ktorých sme sa dva roky po sebe v prieskume spýtali tie isté otázky.…