Aktuality

Najnovšie články

Prečo potrebujeme ženy vo vede

12.02.2021

Už po šiestykrát sme si 11. februára vo svete pripomenuli medzinárodný deň žien a dievčat vo vede. Napriek niekoľkoročnej snahe podporiť rodovú rovnosť a posilniť postavenie žien a dievčat v tejto oblasti, tvoria ženy v globálnom meradle menej ako…  

Medzinárodná CASEE zimná škola priniesla najnovšie poznatky o potravinách, výžive aj inováciách

11.02.2021

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a Fakulta biotechnológie a potravinárstva v spolupráci s Výskumným centrom AgroBioTech a CASEE univerzitami zorganizovala online medzinárodnú CASEE zimnú školu Food Environment and Health Risk…  

Rektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach žiada ministra, aby umožnil praktickú výučbu, inak majú končiaci študenti problém

11.02.2021

Rektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Jana Mojžišová v súvislosti s aktuálnymi protipandemickými opatreniami a uplatňovaným COVID automatom oslovila ministra školstva so žiadosťou o udelenie výnimky, ktorá by umožnila…  

MAŤ VIAC ŽIEN VO VEDE A VÝSKUME SA OPLATÍ

11.02.2021

Keď americký magazín Time tento rok prvýkrát vyhlásil anketu „Dieťa roka“, porota mala na výber z piatich tisícov talentovaných kandidátov a kandidátok. Na obálku prestížneho časopisu sa napokon dostala 15-ročná Gitanjali Rao. K objavom mladej…  

Slovenská rektorská konferencia žiada o udelenie výnimky z COVID automatu pre vysokoškolákov: Upozorňujú na viacero problémov

11.02.2021

Slovenská rektorská konferencia (SRK) žiada na základe upozornenia rektorov vysokých škôl, ministra školstva, vedy, výskumu a športu Branislava Gröhlinga (SaS) o udelenie výnimky z COVID automatu a o úpravu obmedzení prijatých vládou SR týkajúcich…  

Súťaž Svätoplukovo kráľovstvo ožíva

10.02.2021

Filozofická fakulta UKF vyhlasuje 12. ročník celoslovenskej súťaže Svätoplukovo kráľovstvo ožíva. Cieľom súťaže je povzbudiť k budovaniu národnej hrdosti a vlastenectvu. Súťaž je príspevkom k sebareflexii našej národnej identity, orientuje pozornosť…  

Vyhlásenie slovenských vedeckých inštitúcií: Dôverujme vedcom a vedkyniam!

04.02.2021

My, podpísaní predstavitelia špičkových vedeckých inštitúcií, sme už od vypuknutia pandémie hrdí na slovenské vedkyne a vedcov a v rámci svojich možností im poskytujeme mimoriadnu podporu.  

Online Deň otvorených dverí na Fakulte ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre

04.02.2021

 

Pozývame: Deň otvorených dverí na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva

02.02.2021

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva pozýva záujemcov o štúdium na online Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 5. februára 2021.  

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre znižuje energetickú náročnosť svojich budov

02.02.2021

UKF v Nitre má vo svojom Dlhodobom zámere na roky 2019 – 2025 zadefinované ciele v oblasti environmentálnej politiky, ktoré reflektujú aktuálnu situáciu a urgentné problémy ochrany životného prostredia. K prioritným úlohám univerzity patrí aj…