Latest articles

Potenciál akademického prostredia na Slovensku je obrovský a je potrebné ho využívať

07.02.2023

Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR sa snaží zadefinovať ďalšiu spoluprácu s univerzitami a vysokými školami na Slovensku. Užšie partnerstvo dnes spečatili podpisom memoranda predseda NKÚ SR Ľubomír Andrassy a rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave…  

Univerzita Komenského v Bratislave privítala 136 nových Erasmus študentov

06.02.2023

Úsek pre medzinárodné vzťahy rektorátu zorganizoval v pondelok 6. februára 2023 v spolupráci s fakultami slávnostné prijatie zahraničných Erasmus študentov, ktorí prichádzajú študovať na univerzitu v letnom semestri.  

Chcete pomáhať s univerzitnými včelami?

05.02.2023

Univerzita sv. Cyrila a Metoda si uvedomuje svoju spoločenskú zodpovednosť a preto sa realizuje aj na poli životného prostredia a udržateľnosti.  

Univerzita Komenského v Bratislave produkuje kvalitný výskum rovnako v prírodných aj spoločenských vedách

03.02.2023

Nezávislé hodnotenie kvality vedeckých výstupov potvrdilo silné postavenie Univerzity Komenského v Bratislave v slovenskej vede. Až štvrtinu všetkých svetových výstupov slovenských vedcov a vedkýň vyprodukovali zamestnanci Univerzity Komenského.…  

Úpravy zelených plôch v areáli Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre budú pokračovať aj v tomto roku

02.02.2023

Slovenská poľnohospodárska univerzita začne v roku 2023 s plánovanou realizáciou projektu Úpravy zelených plôch univerzitného reálu SPU v Nitre budovaním prvkov zelenej infraštruktúry s pracovným názvom Zelená infraštruktúra II.  

Zimná škola „Winter Wet Lab“ na Univerzite Komenského v Bratislave

02.02.2023

Doktorandi z medzinárodných projektov absolvujú 1. až 8. februára 2023 zimnú školu „Winter Wet Lab“ na Univerzite Komenrského.  

Univerzita Komenského v Bratislave predala patent, ktorý pomôže riešiť neplodnosť

01.02.2023

Cezhraničná spolupráca celkom štyroch strán – troch univerzít a jedného start-upu – priniesla na záver roka 2022 Univerzite Komenského v Bratislave výrazný úspech na poli transferu technológií. Zmluva v hodnote 441-tisíc eur umožní dostať do praxe…  

Do Logickej olympiády pre nadané deti sa zaregistrovalo takmer 2500 účastníkov

30.01.2023

Organizátori Logickej olympiády ohlásili tentoraz zaregistrovanie 2429 žiakov základných škôl a osemročných gymnázií. Finále 11. ročníka najväčšej celoslovenskej súťaže intelektovo nadaných detí sa uskutoční v máji na Pedagogickej fakulte (PF)…  

Pred tromi rokmi spojili svoje sily

26.01.2023

Konzorcium U10+ začína tretí rok pôsobenia v prostredí vysokoškolského vzdelávania v Slovenskej republike. Konzorcium U10+ je prvé konzorcium slovenských vysokých škôl a bolo zapísané do registra konzorcií vysokých škôl, ktoré je súčasťou registra…  

Revitalizovaná budova FEI Slovenskej technickej univerzity v Bratislave umožňuje špičkovú úroveň výučby

24.01.2023

Slovenská technická univerzita v Bratislave úspešne napreduje v modernizácii pracovísk na špičkovú univerzitnú úroveň. Po rozsiahlej revitalizácii dnes za účasti ministra dopravy a výstavby Andreja Doležala a rektora Olivera Moravčíka slávnostne…