Latest articles

Ekonomická univerzita v Bratislave podpísala memorandum o porozumení s medzinárodnou organizáciou účtovníkov CIMA

27.11.2019

Ekonomická univerzita v Bratislave podpísala ako prvá univerzita na Slovensku, memorandum o porozumení s Chartered Intitute of Management Accountants (CIMA). Táto udalosť je o to významnejšia, že CIMA slávi v tomto roku sté výročie svojho založenia…  

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne otvára profesijne orientované programy

27.11.2019

Dňa 26. novembra 2019 sa na pôde Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne uskutočnil spoločný pracovný seminár so spoločnosťami, s ktorými bude univerzita realizovať novo akreditované profesijne orientované študijné programy.  

Indický veľvyslanec ukončil 26. edíciu Diplomacie v praxi

26.11.2019

Dňa 26. novembra 2019 navštívil Ekonomickú univerzitu v Bratislave nový mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Indie na Slovensku, J.E. pán VANLALHUMA, ktorý bol posledným prednášajúcim v rámci 26. edície predmetu Diplomacia v praxi.  

Trinásty ročník Klobásového festivalu ovládli prváci

25.11.2019

Ako každoročne, aj tento rok sa v rámci Študentských dní nitrianskych univerzít uskutočnil obľúbený Klobásový festival. V študentskom domove A. Bernoláka sa 13. novembra zišlo súťažných osem tímov.  

Veľkorysý knižný dar pre Inštitút germanistiky

25.11.2019

Na Prešovskej univerzite v Prešove (PU) dnes slávnostne otvorili Knižnicu Bernharda a Renate Böschensteinovcov, ktorá je darom Švajčiarskeho literárneho archívu. Knižný dar tvorí približne 7 ton kníh, ide o beletriu, ako aj o odbornú literatúru v…  

Michal Fečkan patrí medzi 1 % najcitovanejších matematikov sveta

25.11.2019

Slovenský matematik z Univerzity Komenského v Bratislave Michal Fečkan patrí k svetovej špičke.  

SUMO roboty na Žilinskej univerzite predviedli svoju silu

24.11.2019

Univerzita privítala dňa 22.11.2019 v priestoroch suterénu Stavebnej fakulty súťažiacich z celého Slovenska, ktorí sa prihlásili so svojimi robotmi do jednej z výziev robotickej súťaže RoboRAVE. Tento siedmy ročník bol v niečom výnimočný – súťažilo…  

Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre navštívil minister Miroslav Lajčák

24.11.2019

21. novembra 2019 rektor UKF prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., prijal ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslava Lajčáka. Na pracovnom stretnutí bola za UKF prítomná aj prorektorka pre medzinárodné vzťahy PhDr.…  

Fakulta ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre: Nestlé Day 2019 ponúkol poznatky aj inšpiráciu

23.11.2019

Na Fakulte ekonomiky a manažmentu privítali 20. novembra zástupcov Nestlé - najväčšej potravinárskej spoločnosti, s ktorou dlhodobo spolupracujú pri prepájaní skúseností z praxe s teoretickými poznatkami študentov. Cieľom organizátorov je zvyšovať…  

Chlieb náš každodenný a jeho význam vo výžive ľudí

22.11.2019

V rámci Nitrianskych univerzitných dní sa 20. novembra pod Aulou Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre uskutočnil druhý ročník podujatia Chlieb náš každodenný, ktorý organizovala Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov a Fakulta…