Latest articles

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre patrí k najúspešnejším slovenským organizáciám v projektoch programu Horizont 2020 a Horizont Európa

08.02.2023

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre patrí k najúspešnejším slovenským organizáciám zapojených v projektoch v rámci programu Horizont 2020 a Horizont Európa.  

Memorandum o spolupráci s hotelmi patriacimi do sieti hotelov Marriott International

08.02.2023

Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. podpísal vo štvrtok 02. februára 2023 memorandum o spolupráci s hotelmi patriacimi do sieti hotelov Marriott International – Grand Hotel River Park a Sheraton Bratislava…  

Ekonomická univerzita v Bratislave - Informačný deň EUBA - Tvoja voľba, tvoja budúcnosť

08.02.2023

Ekonomická univerzita v Bratislave zorganizovala Informačný deň pre uchádzačov o štúdium. Toto trojdňové podujatie, ktoré postupne prebehlo v Michalovciach (1. februára), v Košiciach (2. februára) a v Bratislave (3. februára), bolo zamerané na…  

Architekti ateliéru Compass zavítali do pamiatkovo chránených objektov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre

07.02.2023

Uznávaní architekti a stavební inžinieri ateliéru Compass Architekti v Bratislave zavítali dnes, 7. februára, na prehliadku objektov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.  

Potenciál akademického prostredia na Slovensku je obrovský a je potrebné ho využívať

07.02.2023

Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR sa snaží zadefinovať ďalšiu spoluprácu s univerzitami a vysokými školami na Slovensku. Užšie partnerstvo dnes spečatili podpisom memoranda predseda NKÚ SR Ľubomír Andrassy a rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave…  

Univerzita Komenského v Bratislave privítala 136 nových Erasmus študentov

06.02.2023

Úsek pre medzinárodné vzťahy rektorátu zorganizoval v pondelok 6. februára 2023 v spolupráci s fakultami slávnostné prijatie zahraničných Erasmus študentov, ktorí prichádzajú študovať na univerzitu v letnom semestri.  

Chcete pomáhať s univerzitnými včelami?

05.02.2023

Univerzita sv. Cyrila a Metoda si uvedomuje svoju spoločenskú zodpovednosť a preto sa realizuje aj na poli životného prostredia a udržateľnosti.  

Univerzita Komenského v Bratislave produkuje kvalitný výskum rovnako v prírodných aj spoločenských vedách

03.02.2023

Nezávislé hodnotenie kvality vedeckých výstupov potvrdilo silné postavenie Univerzity Komenského v Bratislave v slovenskej vede. Až štvrtinu všetkých svetových výstupov slovenských vedcov a vedkýň vyprodukovali zamestnanci Univerzity Komenského.…  

Úpravy zelených plôch v areáli Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre budú pokračovať aj v tomto roku

02.02.2023

Slovenská poľnohospodárska univerzita začne v roku 2023 s plánovanou realizáciou projektu Úpravy zelených plôch univerzitného reálu SPU v Nitre budovaním prvkov zelenej infraštruktúry s pracovným názvom Zelená infraštruktúra II.  

Zimná škola „Winter Wet Lab“ na Univerzite Komenského v Bratislave

02.02.2023

Doktorandi z medzinárodných projektov absolvujú 1. až 8. februára 2023 zimnú školu „Winter Wet Lab“ na Univerzite Komenrského.