Latest articles

Profesor Univerity Konštantína Filozofa v Nitre medzi najlepšími autormi

19.10.2023

Prof. RNDr. Alexander Sirotkin, DrSc. (Katedra zoológie a antropológie FPVaI) sa umiestnil na 217. mieste v rebríčku tzv. kompozitného (zloženého) citačného indexu (c-skóre) za celoživotné obdobie v pododbore „Dairy & Animal Science“ zverejnenom 4.…  

Žilinská univerzita v Žiline na zdieľanom 1. mieste v prestížnom celosvetovom rebríčku univerzít

19.10.2023

UNIZA sa umiestnila na 1. zdieľanej pozícii spomedzi slovenských univerzít v THE World University Rankings 2024. Rebríček univerzít THE WUR tento rok zahŕňa viac ako 1900 univerzít zo 108 krajín a regiónov.  

Rektor Technickej univerzity vo Zvolene privítal hostí z Ugandy

19.10.2023

V pondelok 16. 10. 2023 privítal rektor Technickej univerzity vo Zvolene Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. na pôde našej univerzity hostí z Ugandy, ktorí v spolupráci s pracovníkmi TUZVO pod vedením doc. Ing. Martina Pavlíka, PhD. už od roku…  

Univerzita Komenského v Bratislave úspešne zavŕšila prvú časť obnovy Výškového bloku A na Mlynoch UK

19.10.2023

V rámci modernizácie a rozvoja internátov Univerzity Komenského prechádza aktuálne najvýraznejšou premenou výškový blok A na Mlynoch UK. Jeden z blokov „Štúraku“ má za sebou prvú etapu komplexnej rekonštrukcie. Počas uplynulého roka boli postupne…  

Trenčianska univerzita otvorila "zelený areál"

17.10.2023

Naša univerzita slávnostne otvorila revitalizovaný zelený areál v Záblatí, kde sídli Fakulta špeciálnej techniky. Cieľom projektu bolo zvýšiť kvalitu prostredia pre študentov a pracovníkov univerzity s rešpektom k environmentálnym potrebám územia a…  

Road show Kam na vysokú pokračuje na východe Slovenska

17.10.2023

Slovenská poľnohospodárska univerzita sa dnes prezentuje na ďašej zo série výstav určených stredoškolákom - Kam na vysokú.  

Seizmológovia apelujú na dofinancovanie systému monitorovania zemetrasení

17.10.2023

Zemetrasenie, ktoré 9. októbra 2023 zasiahlo východné Slovensko, nebolo z hľadiska histórie ojedinelé. Na našom území sa môžu vyskytnúť ďalšie. Seizmológovia z Univerzity Komenského a Slovenskej akadémie vied preto upozorňujú na problém…  

Zimná škola INVEST: Úvod do poľnohospodárstva zohľadňujúceho prírodu

13.10.2023

Na pôde Univerzity aplikovaných vied v Holandsku sa koná Zimná škola INVEST 2023: An Introduction to Nature-Inclusive Agriculture (Úvod do poľnohospodárstva zohľadňujúceho prírodu).  

Bonitácia vo vzorkovnici chovu ošípaných vo VPP potvrdila výborné výsledky

12.10.2023

Šľachtiteľský chov plemena biela ušľachtilá vo Vysokoškolskom poľnohospodárskom podniku (VPP) SPU na farme v Žiranoch patrí k najlepším chovom v rámci Slovenska a reprodukčná úžitkovosť už dlhoročne vysoko presahuje priemer iných šľachtiteľských…  

Projekt s Islandskou univerzitou pokračuje na pôde Slovenskej technickej univerzite v Bratislave

11.10.2023

Medzinárodný projekt REX-RMA s cieľom zvýšiť kompetencie projektových manažérov a administrátorov, na ktorom STU spolupracuje s Islandskou univerzitou (UI), pokračuje v týchto dňoch na Slovensku. Zástupkyne UI sa oboznamujú s prostredím STU a…