Latest articles

Reminiscencie Medzinárodného workshopu znalostného manažmentu (IWKM) na VŠM

02.01.2020

Vysoká škola manažmentu (VŠM) zorganizovala „Medzinárodný workshop znalostného manažmentu“ už štrnástykrát.  

V deň 70. výročia odhalili galériu rektorov Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmáciev Košiciach

23.12.2019

Presne pred 70. rokmi bola zákonom č. 1/1950 Sb. n. SNR zo dňa 16. decembra 1949 zriadená Vysoká škola veterinárska v Košiciach, dnešná Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie. Zákon mal účinnosť od študijného roku 1949/1950 a legislatívne…  

Do života uviedli publikáciu k storočnici Univerzity Komenského v Bratislave

22.12.2019

Rektor UK a vedúca Archívu UK dňa 18. decembra 2019 v Rektorskej sieni slávnostne uviedli do života publikáciu Via Comeniana k storočnici Univerzity Komenského. Autormi diela sú Pavol Demeš a Dušan Meško. Podujatie zároveň uzatvára rok osláv…  

Ako predísť vyhoreniu? Pobudnúť v prírode a spomaliť

21.12.2019

Patrícia Dobríková je odborníčkou na sociálnu prácu, hospicovú a paliatívnu starostlivosť, sama profesionálne i ľudsky pomáha v hospici alebo ženám po potrate.  

Medzi novými Študentskými osobnosťami Slovenska je aj trojica doktorandov zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre

20.12.2019

V národnej súťaži mladých talentovaných ľudí Študentská osobnosť Slovenska za akademický rok 2018/2019 zvíťazili v troch z dvanástich kategórií doktorandi Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Ocenenie si prevzali 17. decembra.  

Odovzdanie výťažku z Univerzitného punču pre Svetielko nádeje

20.12.2019

Rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. a prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD. dňa 17. 12. 2019 odovzdali výťažok z charitatívneho…  

STROMČEK DETSKÝCH PRIANÍ UCM v Trnave

19.12.2019

Vianoce sa blížia a človek má chuť robiť dobro viac, ako inokedy  

Slovenská technická univerzita v Bratislave - STUBA Green Team oslávil 10 rokov

18.12.2019

Prekonali ťažké začiatky, majú za sebou obrovský kus práce. A na konci je spoločné dielo, ktorým sa dnes pýši celá univerzita.  

Výskumne a technicky orientované univerzity podpísali inovovanú zmluvu o Združení

18.12.2019

Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Technická univerzita v Košiciach, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Žilinská univerzita v Žiline, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a Univerzita…  

Knihovníci trnavského kraja v Univerzitnej knižnici Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

16.12.2019

Univerzitná knižnica Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave privítala 12. decembra 2019 na výročnej členskej schôdzi knihovníkov trnavského kraja, členov Krajskej pobočky Spolku slovenských knihovníkov a knižníc.