Latest articles

Online predstavenie štúdia Profesijného bakalára

23.04.2021

Nový študijný program Strojníckej fakulty STU v Bratislave  

Nový projekt SvF: Staň sa na hodinu vysokoškolákom!

19.04.2021

Ponúkame prednášky so zameraním na všeobecný prehľad v stavebníctve a geodézii pre stredné odborné školy a gymnáziá.  

Poď študovať PROFESIJNÉHO BAKALÁRA

09.04.2021

Nový študijný program Strojníckej fakulty STU v Bratislave  

Predĺžený termín podávania prihlášok na Fakultu manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove

07.04.2021

Predĺžený termín podávania prihlášok  

Predĺžený termín podávania prihlášok na Fakultu techniky Technickej univerzity vo Zvolene

06.04.2021

Predĺžený termín podávania prihlášok  

Predĺžený termín podávania prihlášok na Lesnícku fakultu Technickej univerzity vo Zvolene

01.04.2021

Termín podávania prihlášok predĺžený  

Predĺženie termínu na podávanie prihlášok na Pedagogickú fakultu Katolíckej univerzity v Ružomberku

31.03.2021

Predĺženie termínu na podávanie prihlášok  

Predĺžený termín podávania prihlášok na Filozofickú fakultu Prešovskej univerzity v Prešove

26.03.2021

Nový termín odovzdania prihlášok na štúdium  

Deň otvorených dverí na Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne

24.03.2021

Deň otvorených dverí  

Videonahrávka DOD Fakulty ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre

10.03.2021

DOD FEM SPU v Nitre