Latest articles

Druhé kolo prijímacieho konania na Filozofickú fakultu Trnavskej univerzity v Trnave

08.06.2020

Druhé kolo prijímacieho konania  

2. kolo prijímacieho konania na Fakultu zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave

04.06.2020

2. kolo prijímacieho konania  

2. kolo prijímacieho konania na Strojnícku fakultu Žilinskej univerzity v Žiline

03.06.2020

2. kolo prijímacieho konania  

Druhé kolo podávania prihlášok na Teologickú fakultu Trnavskej univerzity v Trnave

02.06.2020

Druhé kolo podávania prihlášok  

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií UNIZA - 2. kolo prijímacieho konania na bakalárske štúdium

02.06.2020

2. kolo prijímacieho konania na bakalárske štúdium  

2. kolo prijímacieho konania na Materiálovotechnologickú fakultu STU v Bratislave

01.06.2020

2. kolo prijímacieho konania  

Dodatočné prijímacie konanie na Fakultu prírodných vied UKF v Nitre

01.06.2020

Dodatočné prijímacie konanie  

2. kolo podávania prihlášok na Ekonomickú fakultu UMB v Banskej Bystrici

01.06.2020

2. kolo podávania prihlášok  

Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií - 2. kolo prijímacieho konania na inžinierske štúdium

01.06.2020

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií UNIZA - 2. kolo prijímacieho konania na inžinierske štúdium  

Druhé kolo prijímacieho konania na bakalárske študijné programy na FF KU v Ružomberku

01.06.2020

Druhé kolo prijímacieho konania