Latest articles

Dôležité informácie

15.02.2023

Vážení používatelia Portálu VŠ, dovoľujeme si Vás upozorniť, že dôležité termíny a udalosti nájdete na Portáli VŠ na jednom mieste.  

Propagačné materiály pre stredné školy

15.02.2023

Propagačné materiály k Portálu VŠ pre stredné školy si môžete stiahnuť z URL https://www.portalvs.sk/sk/podporte-nas. Na tejto adrese sa nachádza aj dotazník pre maturantov.  

Súťaž Strojár - Inovátor vyhlasuje Strojnícka fakulta TU v Košiciach

14.02.2023

Súťaž Strojár - Inovátor vyhlasuje Strojnícka fakulta TU v Košiciach.  

5 dôvodov prečo študovať na UCM

13.02.2023

5 dôvodov prečo študovať na UCM.  

Deň otvorených dverí na Fakulte európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre

12.02.2023

DOD FESRR SPU v Nitre.  

Šanca vylepšiť naše budovy z plánu obnovy cez výzvu ministerstva dopravy Slovenskej technickej univerzity

09.02.2023

Ministerstvo dopravy SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov.  

Deň otvorených dverí na Fakulte zdravotníckych vied UCM v Trnave

02.02.2023

DOD FZV UCM v Trnave.  

Deň otvorených dverí na Filozofickej fakulte UCM v Trnave

02.02.2023

Deň otvorených dverí na Filozofickej fakulte UCM v Trnave - 08.02.2022.  

Absolventi UCM sú žiadaní na trhu práce

31.01.2023

Absolventi UCM sú žiadaní na trhu práce.  

Deň otvorených dverí Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre

31.01.2023

DOD na FZKI SPU v Nitre