2. kolo prijímacieho konania na bakalárske štúdium Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave

06.05.2021

Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave vypísala 2. kolo prijímacieho konania na bakalárske štúdium. Prihlášky je možné podávať od 20.5.2021 do 15.7.2021.

Zdroj: https://www.fei.stuba.sk/