V Nemecku sa dá študovať aj vďaka štipendiu DAAD

27.09.2021

Slovenskí študenti vysokých škôl, doktorandi, vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci sa môžu uchádzať o štipendiá na rôzne typy pobytov do Nemecka, ktoré udeľuje Nemecká akademická výmenná služba (DAAD). Ako TASR informoval Ján Chlup zo Slovenskej akademickej informačnej agentúry, v ponuke sú štipendiá na študijné, výskumné a umelecké pobyty a tiež na letné jazykové kurzy.

"Študijné štipendiá sú určené študentom a absolventom vysokých škôl, výskumné štipendiá doktorandom, postdoktorandom, vysokoškolským učiteľom a výskumným pracovníkom, bývalým štipendistom DAAD a záujemcom o doktorandské štúdium pod dvojitým vedením, respektíve v rámci spoločných doktorandských programov," priblížil Chlup s tým, že v kategórii štipendií pre umelecké odbory sú študijné štipendiá pre absolventov umeleckých vysokých škôl a pre vysokoškolských učiteľov.

Podrobné informácie o podmienkach udelenia štipendia, o spôsobe podania žiadosti i o termínoch na podanie sú dostupné na internetovej stránke www.granty.saia.sk. Výška získaného štipendia má zabezpečiť pokrytie životných nákladov.

Zdroj: https://www.skolske.sk/clanok/57509/v-nemecku-sa-da-studovat-aj-vdaka-stipendiu-daad