Nový projekt SvF: Staň sa na hodinu vysokoškolákom!

19.04.2021

Projekt Staň sa na hodinu vysokoškolákom! sme vytvorili pre študentov stredných škôl a ich pedagógov, ktorí majú záujem v rámci svojho vyučovania spestriť online hodiny prednáškou učiteľa z našej fakulty. Prednášky sú pripravené v dĺžke 45 minút a na presnom termíne a čase je možné sa individuálne dohodnúť s konkrétnym prednášajúcim.

Témy prednášok je možné vybrať podľa toho, na akú vyučovaciu hodinu budú zaradené. Okrem dominantných prednášok v slovenskom jazyku ponúkame prednášky aj v niekoľkých cudzích jazykoch. Ponúkané témy, vrátane kontaktov na zodpovedných pedagógov, nájdete na našej stránke www.svf.stuba.sk/prednaskyprestredneskoly.

Zdroj: https://www.svf.stuba.sk/sk/dianie-na-svf/novy-projekt-svf-stan-sa-na-hodinu-vysokoskolakom.html?page_id=8330