2. kolo prijímacieho konania na Fakultu bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline

05.05.2021

Fakulta bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline zverejnila 2. kolo prijímacieho konania. Prihlášky je možné podávať do 31. mája 2021.

Zdroj: https://fbi.uniza.sk/aktuality/prijimacie-konanie-pre-uchadzacov-o-studium-2-kolo-do-31-maja-2021