Latest articles

Slovenskí vedci boli úspešní vo výzve v rámci Dunajskej stratégie

19.02.2020

Dňa 14. 2. 2020 sa uskutočnilo vo Viedni 2. zasadnutie Zmiešanej komisie pre výber projektov v rámci Programu na financovanie projektov multilaterálnej vedecko-technickej spolupráce v dunajskom regióne. Slovenskú delegáciu viedla Ľubica Pitlová,…  

Zapojenie expertízy Svetovej banky do auditu vedy a výskumnej infraštruktúry na Slovensku

06.02.2020

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR spustilo v januári 2020 projekt zameraný na audit vedy a výskumnej infraštruktúry na Slovensku.  

V Záhrebe sa uskutočnilo neformálne zasadnutie Rady pre konkurencieschopnosť (výskum)

06.02.2020

V rámci Chorvátskeho predsedníctva v Rade EÚ sa v Záhrebe dňa 4. februára 2020 uskutočnilo Neformálne zasadnutie ministrov zodpovedných za konkurencieschopnosť (časť výskum) za účasti európskej komisárky pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a…  

V Bratislave ocenili úspešných športovcov NŠC a ich trénerov za výsledky v roku 2019

03.02.2020

Spolu 20 športovcov a 17 trénerov ocenilo dnes v Bratislave Národné športové centrum, príspevková organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, pri príležitosti ukončenia športového roka 2019.  

OECD odporúča Slovenskej republike viac participovať na ďalšom vzdelávaní dospelých

28.01.2020

V súčasnosti je na našom trhu práce ohrozených v dôsledku automatizácie a digitalizácie až 60 % pracovných miest a len 4,5 % dospelej populácie je zapojená do procesu celoživotného vzdelávania, kým priemer krajín OECD sa pohybuje na úrovni 11 %.  

V Bratislave rokovala Zmiešaná slovensko-francúzska komisia pre vedecko-technickú spoluprácu

25.01.2020

Už 9. zasadnutie Zmiešanej slovensko-francúzskej komisie pre vedecko-technickú spoluprácu sa včera uskutočnilo v Bratislave.  

Štátna tajomníčka rokovala s veľvyslancom štátu Burkina Faso

17.01.2020

Štátna tajomníčka Ministerstva, školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová prijala včera na pôde MŠVVaŠ SR delegáciu mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca afrického štátu Burkina Faso, J. E. Dieudonné Kérého, zastupiteľský úrad…  

Zverejnenie výsledkov výberového konania do orgánov SAAVŠ

31.12.2019

Podľa § 14 ods. 8 zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len…  

Športovcom roka sa stala lyžiarka Petra Vlhová

22.12.2019

Za účasti ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR Martiny Lubyovej vyhlásili včera v Bratislave výsledky ankety Športovec roka 2019. Medzi jednotlivcami sa ním prvýkrát stala úradujúca majsterka sveta v obrovskom slalome Petra Vlhová pred…  

V Bratislave sa konal Informačný deň EMBL 2019

11.12.2019

Štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Oľga Nachtmannová v pondelok 9. decembra 2019 otvorila v Univerzitnom vedeckom parku Univerzity Komenského v Bratislave „Informačný deň EMBL 2019“.