Latest articles

Róbert Zsembera: Prepojenie technickej výučby na Žilinskej univerzite v Žiline a praxe je ukážkové

04.05.2024

Unikátny moderný kampus vybavený špičkovou technikou aj oddychovými zónami, atraktívne študijné programy, ubytovanie v moderných internátoch či špičkové vedecké laboratóriá. To je len zlomok toho, čo ponúka Žilinská univerzita v Žiline pre svoje…  

Rezort školstva spúšťa prieskum spokojnosti študentov – Hodnoť.to

01.05.2024

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) dneškom spúšťa prieskum spokojnosti študentov verejných vysokých škôl na Slovensku, pod názvom „Hodnoť.to“. Cieľom prieskumu je…  

Štipendium Martina Filka

10.04.2024

Aj v tomto roku sa môžu slovenskí študenti, ktorí sa uchádzajú o štúdium, sú prijatí na štúdium alebo už študujú na najlepších svetových univerzitách uchádzať do polnoci 9. mája 2024 o štipendium z grantového programu Štipendium Martina Filka.  

Rezorty školstva a vnútra spoločne posilňujú bezpečnosť na školách

09.04.2024

Ministerstvo školstva a ministerstvo vnútra zdôrazňujú dôležitosť bezpečnosti na školách a predstavujú komplexné opatrenia na zvýšenie ochrany žiakov, študentov a zamestnancov. Cieľom je vytvoriť bezpečnejšie prostredie na všetkých stupňoch školstva…  

Róbert Zsembera: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici je jedným z najvýznamnejších regionálnych aktérov v oblasti vzdelávania, vedy či kultúry

03.04.2024

Univerzita sa v roku 2020 umiestnila na 4. mieste medzi slovenskými univerzitami a vysokými školami v hodnotení medzinárodného portálu UniRank. Je prvou slovenskou univerzitou, ktorá získala značku „HR Excellence in Research“. Univerzita bola…  

Róbert Zsembera: Slovenská technická univerzita v Bratislave finalizuje najväčší akademický investičný projekt v dejinách Slovenska

29.03.2024

Projekt ACCORD zlepší univerzitné kapacity a kompetencie vo výskume a vývoji. Celkové finančné výdavky projektu siahajú až k 130 miliónom eur. Za účelom lepšieho a efektívneho naplnenia cieľov sa projekt ACCORD realizuje v spolupráci s Univerzitou…  

Novely vysokoškolských zákonov menia prístup k tehotným študentkám aj úpravy inauguračných a habilitačných konaní

28.03.2024

Predkladané novely vysokoškolských zákonov lepšie prihliadajú na potreby študentiek a študentov a upravujú odpustenie školného z dôvodu tehotenstva alebo trvalej starostlivosti o dieťa mladšie ako tri roky. Rezort školstva tento návrh skupiny…  

Študuj doma a získaš až 16 500 eur. Ministerstvo školstva predstavilo nové kroky na podporu štúdia na Slovensku

26.03.2024

Ministerstvo školstva oznámilo ďalšie kroky na podporu vysokoškolského vzdelávania a zvýšenie atraktivity slovenských škôl pre domácich študentov. V rámci štipendijnej schémy „Študuj doma, Slovensko ťa odmení“ budú môcť študenti a študentky…  

Róbert Zsembera: Vytváranie kvalitného prostredia na štúdium a výskum je pre Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre na prvom mieste

18.03.2024

Orientácia smerom k študentom je pre Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre kľúčovým prvkom v procese zlepšovania vysokoškolského prostredia tamojšej univerzity. Jej renomé posilňuje aj rastúca tendencia počtu publikácií a citácií v indexovaných…  

Róbert Zsembera: Na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre pochopili, že budúcnosť tkvie v inováciách

15.03.2024

Inovatívna a zelená. Aj taká je Slovenská poľnohospodárka univerzita v Nitre, ktorá sa svojou vedeckou a vzdelávacou činnosťou radí medzi významné súčasti európskeho a svetového vzdelávacieho priestoru. Univerzita sa pýši napríklad špičkovým…