Latest articles

Rezort školstva a rezort zdravotníctva hľadá riešenia zastabilizovania zdravotníckeho personálu na Slovensku

21.11.2023

Nedostatok lekárov a sestier je kľúčovým problémom nie len na Slovensku, ale aj v zahraničí. Práve o tejto téme rokoval minister školstva Tomáš Drucker a ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková. Spoločne chcú nájsť spôsob zastabilizovania…  

Záujem o štipendium 9000 eur bol aj tento rok vysoký

17.11.2023

Slovensku na talentoch záleží. Ministerstvo školstva cez Plán obnovy a odolnosti SR podporuje a motivuje študentov zostať študovať na Slovensku. Vďaka štipendiu „Študujem doma, Slovensko ma odmení.“ môžu študenti získať 9000 eur. V druhom ročníku…  

Formulár na predkladanie návrhov kandidátov na členov správnych rád verejných vysokých škôl 2023

15.11.2023

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR oznamuje, že podľa § 40 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je možné prostredníctvom formulára zasielať návrhy…  

Vedecká obec bude mať aj naďalej prístup k špičkovým svetovým vedeckým databázam. Ministerstvo školstva zabezpečí kontinuitu

15.11.2023

Zámer národného projektu, ktorého cieľom je zabezpečiť prístup k svetovým vedeckým databázam pre slovenských vedcov, schválila komisia pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027.  

Začína sa jubilejný Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2023

06.11.2023

Jubilejný 20. ročník Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2023 (TVT) sa dnes začal slávnostným otvorením v Zážitkovom centre vedy Aurelium Centra vedecko-technických informácií Slovenskej republiky (CVTI SR) v Bratislave za účasti pozvaných hostí.  

Pamätná tabuľa obetiam holokaustu

05.10.2023

Obete holokaustu bude pripomínať pamätná tabuľa v budove Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Odhalená bola pri príležitosti 82. výročia prijatia Židovského kódexu. Tabuľa je venovaná pracovníkom ministerstva školstva, učiteľským zborom…  

D. Bútora: Musíme sa pozerať na univerzálne zručnosti, ktorými sú schopnosti porozumieť sebe, pracovať s inými ľuďmi v rôznych tímoch a pracovať s technológiami, najmä digitálnymi

28.09.2023

„ZRUČNOSTI PRE NAŠU BUDÚCNOSŤ – PRE BUDÚCNOSŤ SLOVENSKA“ – téma, ktorá je mimoriadne dôležitá nielen pre Slovensko, ale aj pre Európu, o čom svedčí aj fakt, že rok 2023 bol vyhlásený za „Európsky rok zručností“.  

Minister školstva vyzýva študentov: “Príďte voliť a nedovoľte, aby o vašej budúcnosti rozhodovali iní.”

26.09.2023

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Daniel Bútora sa na Obchodnej akadémii Dudova v Bratislave stretol so študentami, zástupcami Aliancie stredoškolákov, Študentskej rady vysokých škôl aj so zástupcami nestraníckych mobilizačných iniciatív.…  

Slovenská republika pokračuje aj v programe CEEPUS IV

22.09.2023

Slovenská republika sa svojím podpisom oficiálne pripojila k pokračovaniu Stredoeurópskeho výmenného programu pre univerzitné štúdiá (CEEPUS IV). Ten podporuje akademické mobility aktuálne v 17 európskych krajinách a umožňuje rozvíjať spoluprácu…  

D. Bútora: Najväčšia výzva pre vysoké školstvo je vybudovanie dôvery

21.09.2023

Pri príležitosti otvorenia akademického roka 2023/2024 navštívil minister školstva Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici. Počas svojho príhovoru, poprial študentom veľa energie a síl v štúdiu a poukázal na najväčšiu výzvu pre vysoké školstvo,…