Latest articles

Univerzita Komenského v Bratislave sa stala súčasťou európskej superuniverzity

10.07.2020

Európska komisia dala zelenú projektu ENLIGHT za 5 miliónov eur, ktorého súčasťou je aj Univerzita Komenského v Bratislave. Konzorcium ENLIGHT združuje deväť európskych univerzít a ide o jednu z aliancií európskych univerzít, ktoré vznikajú na…  

Vyhodnotenie projektov na podporu excelentných tímov mladých výskumníkov

07.07.2020

Slovenská technická univerzita v Bratislave podporuje mladých vedcov niekoľkými schémami. Grantová schéma na podporu excelentných tímov mladých výskumníkov je jednou z nich a je nadstavbou programu mladých vedcov. V tomto roku poskytne podporu…  

Strojári predstavili autonómne vozidlo

07.07.2020

Tím odborníkov pod vedením docenta Ľuboša Magdolena zo Strojníckej fakulty STU vyvíja technológie pre autonómne automobily. Testovacie vozidlo sme mali možnosť vidieť aj "zažiť" v Orechovej Potôni na okruhu Slovakia Ring, kde ho v pondelok 29. júna…  

Skúmame materiály pre priemysel 21. storočia

07.07.2020

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne úspešne implementovala výskumný projekt „Nové materiály a technológie pre priemysel 21. storočia – NOMATECH“.  

Pripomíname si sviatok svätých Cyrila a Metoda

06.07.2020

5. júla bol v Slovenskej republike štátny sviatok na počesť kresťanských vierozvestcov, svätého Cyrila a Metoda.  

Slávnostné promócie sa na Technickej univerzite vo Zvolene v ak. roku 2019/2020 konať nebudú

05.07.2020

Je nám to ľúto, ale pre aktuálny vývoj šírenia ochorenia COVID-19 a riziko, ktoré zvýšenie počtu nakazených prináša, sa v akademickom roku 2019/2020 rušia slávnostné promócie študentov TUZVO v I. a II. stupni vysokoškolského štúdia vo všetkých…  

Trenčianska univerzita získala na výskum 6,3 mil. EUR

05.07.2020

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne získala financie na rozšírenie Centra pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov v oblastiach špecializácie RIS3 SK“.  

Stanovisko Slovenskej poľnohosporárskej univerzity v Nitre k médiami nesprávne interpretovanej informácii o odobratí akreditácie niektorých ŠP

03.07.2020

Dňa 2. 7. 2020 odznela v niektorých médiách informácia, že Ministerstvo školstva VVaŠ SR, okrem iných vysokých škôl, aj Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre (SPU) odobralo akreditáciu niektorých študijných programov - environmentálne…  

Stanovisko orgánov reprezentácie vysokých škôl

02.07.2020

Dňa 30.6.2020 sa uskutočnilo rokovanie zástupcov Slovenskej rektorskej konferencie, Rady vysokých škôl a Študentskej rady vysokých škôl formou telekonferencie za účelom prijatia spoločného stanoviska k aktuálnym témam v oblasti vysokoškolského…  

Katedra scénografie DF VŠMU vypísala dodatočné prijímacie konanie na bakalársky stupeň

02.07.2020

Dodatočné prijímacie konanie na bakalársky stupeň