Agrofilm na Technickej univerzite vo Zvolane v utorok a stredu 3. - 4. 10. 2023!

02.10.2023

V pondelok 2. októbra 2023 sa začína už 39. ročník Medzinárodného filmového festivalu AGROFILM, ktorý tradične organizuje Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum v Lužiankach. V rámci pestrého programu až do soboty 7. októbra 2023 môžu diváci vidieť hodnotné dokumentárne filmy z 22 krajín sveta, pričom najviac sú zastúpení tvorcovia z krajín ako Česko, Maďarsko, Nemecko a, samozrejme, Slovensko.

Autori prihlásili spolu 90 dokumentov, v ktorých často rezonujú aktuálne témy ochrany pôdy, vody a trvalo udržateľného hospodárenia v sektore poľnohospodárstva, potravinárstva i lesného hospodárstva.

Festivalové filmy budú môcť diváci sledovať každý deň online na www.agrofilm.sk a tiež na 14 premietacích miestach, z ktorých jedným je aj Technická univerzita vo Zvolene. Online program: PROGRAM PREMIETANIA - TECHNICKÁ UNIVERZITA ZVOLEN (agrofilm.sk)

 

Program premietania na TUZVO

 

Utorok 3. 10. 2023 9.00 – 14.00 h. Atrium Relax

Divoká Poľana – v medveďom vulkáne 52 min (Slovensko)

Načúvať lesu 52 min (Česko)

Hodnoty prírody 27 min (Česko)

Sofiina farma 15 m (Francúzsko, tit.)

Trendy ochrany prírody 27 min (Česko)

Suvenír 6 min (Irán, tit.)

Priemysel - Reformy na bežiacom páse 26 min (Česko)

Zasaďme sa o stromy 26 min (Česko)

Transhumanca 34 m (Albánsko, tit.)

Biopásy - Farmárska revue 8 min (Slovensko)

Živé laboratórium pre pôdu 4 min (Slovensko)

Vodná kríza na jazere Maggiore - extrémy počasia v severnom Taliansku 32 min (Nemecko, tit.)

Agát a med 35 min (Maďarsko, tit.)

 

Streda 4. 10. 2023 9.00 – 14.00 h. Atrium Relax

Lesy budúcnosti 52 min (Česko)

Planéta Praha 83 min (Česko)

Biohospodárstvo je príležitosť aj pre Slovensko 20 min (Slovensko)

Byvolia rezervácia 5 min (Maďarsko, tit.)

Halali - televízna relácia - 8/2023 25 min (Slovensko)

Planéta E.: Biopiráti - Ako sa drancuje (nielen) stévia 29 min (Nemecko, tit.)

Kangal - Ochranca stád 30 min (Slovensko)

Živá voda, živý svet 28 min (Slovensko)

Morava, rieka bez hraníc 52 min (Slovensko)

Maďarský farmár 22 min (Maďarsko, tit.)

Správa prírodných zdrojov, príjemná skúsenosť 23 min (India)

Furmani 27 min (Slovensko)

-JL-
Foto: Agrofilm/ NPPC

Zdroj: https://www.tuzvo.sk/sk/agrofilm-na-tuzvo-v-utorok-stredu-3-4-10-2023