University

Technical University in Zvolen

University logo

University profile

Technická univerzia vo Zvolene je v súčasnosti stabilizovaná a v najdôležitejších ukazovateľoch úspešná významná a vzdelávacia inštitúcia.  V roku 2014 sa po prvý krát v histórii objavila v hodnotení vedeckovýskumných inštitúcií SCImago Institutions Rankings. Jej umiestnenie predstavuje 8. poradie v rebríčku slovenských univerzít.

Technická univerzita vo Zvolene  je jedinečnou inštitúciou zameranou ťažiskovo na komplex les - drevo - ekológia a environment - výrobná a environmentálna technika - obnoviteľné zdroje s primeraným rozšírením pôsobenia do príbuzných a aplikačných oblastí, ktorými sú  najmä prírodné a technické vedy, ekonómia, manažment a umenie.

Upozorňujeme uchádzačov, že elektronická prihláška na tejto stránke  označená ako Centrálna elektronická prihláška, nie je platná elektronická prihláška pre fakulty a univerzitné programy Technickej univerzity vo Zvolene.

Uchádzač vyplní prihlášku v elektronickej forme prostredníctvom Univerzitného informačného systému. Elektronická forma vyplnenia prihlášky je na tejto stránke uvedená ako Elektronická prihláška VŠ. Na prihlasovanie použite túto linku: https://is.tuzvo.sk/prihlaska/

Study places

Seat of the university

Ul. T. G. Masaryka 24, 960 01, Zvolen

045/5206 106

045/5330 027

 

Faculty of Wood Sciences and Technology

Ul. T. G. Masaryka 24, 960 01, Zvolen

045/5206 345

045/5321 811

 

Faculty of Ecology and Environmental Sciences

Ul. T. G. Masaryka 24, 960 53, Zvolen

045/520 64 92

045/520 62 79

 

Faculty of Technology

Študentská 26, 960 01, Zvolen

045/520 65 01

045/532 00 15

 

Faculty of Forestry

Ul. T. G. Masaryka 24, 960 01, Zvolen

+421 45 5206201

Calendar of Terms

Sorry, university did not provide the necessary information to date.

University study programmes

Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. More information

University detail

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Newsletter