University

Technical University in Zvolen

University logo

University profile

Technická univerzia vo Zvolene je v súčasnosti stabilizovaná a v najdôležitejších ukazovateľoch úspešná významná a vzdelávacia inštitúcia.  V roku 2014 sa po prvý krát v histórii objavila v hodnotení vedeckovýskumných inštitúcií SCImago Institutions Rankings. Jej umiestnenie predstavuje 8. poradie v rebríčku slovenských univerzít.

Technická univerzita vo Zvolene  je jedinečnou inštitúciou zameranou ťažiskovo na komplex les - drevo - ekológia a environment - výrobná a environmentálna technika - obnoviteľné zdroje s primeraným rozšírením pôsobenia do príbuzných a aplikačných oblastí, ktorými sú  najmä prírodné a technické vedy, ekonómia, manažment a umenie.

Upozorňujeme uchádzačov, že elektronická prihláška na tejto stránke  označená ako Centrálna elektronická prihláška, nie je platná elektronická prihláška pre fakulty a univerzitné programy Technickej univerzity vo Zvolene.

Uchádzač vyplní prihlášku v elektronickej forme prostredníctvom Univerzitného informačného systému. Elektronická forma vyplnenia prihlášky je na tejto stránke uvedená ako Elektronická prihláška VŠ. Na prihlasovanie použite túto linku: https://is.tuzvo.sk/prihlaska/

Study places

Seat of the university

Ul. T. G. Masaryka 24, 960 01, Zvolen

045/5206 106

045/5330 027

 

Faculty of Wood Sciences and Technology

Ul. T. G. Masaryka 24, 960 01, Zvolen

045/5206 345

045/5321 811

 

Faculty of Ecology and Environmental Sciences

Ul. T. G. Masaryka 24, 960 53, Zvolen

045/520 64 92

045/520 62 79

 

Faculty of Environmental and Manufacturing Technology

Študentská 26, 960 01, Zvolen

045/520 65 01

045/532 00 15

 

Faculty of Forestry

Ul. T. G. Masaryka 24, 960 01, Zvolen

+421 45 5206201

Calendar of Terms

Sorry, university did not provide the necessary information to date.

University study programmes

University detail

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Newsletter