Rektor Technickej univerzity vo Zvolene privítal hostí z Ugandy

19.10.2023

V pondelok 16. 10. 2023 privítal rektor Technickej univerzity vo Zvolene Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. na pôde našej univerzity hostí z Ugandy, ktorí v spolupráci s pracovníkmi TUZVO pod vedením doc. Ing. Martina Pavlíka, PhD. už od roku 2022 participujú na implementácii mobilitného projektu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu.

Na stretnutí sa zúčastnili zástupcovia Kabale University Assoc. prof. Wilson Bemwerinde a Assoc. prof. Adonia Bintoora, ktorí predstavili odborné zameranie Kabale University s dôrazom na potrebu tvorby nových študijných programov zameraných na manažment, ekonomiku a aplikovanú zoológiu, ako aj zástupcovia  Mushroom Training and Resource Centre Dr. James Akanyijuka a Dr. Allen Kiiza, ktorí prezentovali aktivity centra smerujúce v prospech miestnych chudobných ľudí v južnej Ugande.

Rektor R. Kropil vyzdvihol  možnosti aktívneho zapojenia sa do spolupráce nielen zamestnancov, ale aj doktorandov TUZVO. Ocenil vývoj spolupráce TUZVO s obidvomi inštitúciami a prisľúbil podporu ďalším aktivitám, ktoré budú smerovať k rozvoju spolupráce v oblasti vedy, výskumu a tvorby nových študijných programov na Kabale University v Ugande.

-JL-
Foto: Ľubica Benková

Zdroj: https://www.tuzvo.sk/sk/rektor-tuzvo-privital-hosti-z-ugandy