Logo univerzity

Študijné programy

Profil fakulty

Fakulta techniky je jediná technicky orientovaná fakulta v banskobystrickom regióne. Viac ako 20 rokov rozvíja tvorivé vedecké bádanie a na jeho základe poskytuje vzdelávanie vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia. Fakulta techniky dlhodobo dosahuje vysokú uplatniteľnosť svojich absolventov v praxi. 

Fakulta techniky vychováva vysokoškolsky vzdelaných odborníkov v oblasti výrobnej techniky a manažmentu kvality výrobných procesov so zameraním na lesnícku a mobilnú techniku, drevárske stroje a zariadenia, riadenie strojov a zariadení, bezpečnostné inžinierstvo a na oblasť technického zabezpečenia výrobnej činnosti.

Prijímacie konanie

Výrobná technika Ing., denné

Uzávierka prihlášok: 31.07.2024
Termín skúšky: 16.08.2024 – 16.08.2024

Výrobná technika Ing., externé

Uzávierka prihlášok: 31.07.2024
Termín skúšky: 16.08.2024 – 16.08.2024

Ubytovanie a stravovanie

Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail univerzity

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Zuzana Brodnianská, PhD. (zuzana.brodnianska@tuzvo.sk)
Posledná aktualizácia: 19.03.2024 11:33

Upozorniť na neaktuálne údaje