Logo univerzity

Študijné programy

Profil fakulty

Fakulta techniky je jediná technicky orientovaná fakulta v banskobystrickom regióne. Viac ako 20 rokov rozvíja tvorivé vedecké bádanie a na jeho základe poskytuje vzdelávanie vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia. Fakulta bola zaradená na 8. miesto spomedzi 143 fakúlt na Slovensku z hľadiska perspektívnosti a relevantnosti študijných programov pre potreby praxe.

Prijímacie konanie

Ekotechnika Bc., externé

Uzávierka prihlášok: 31.03.2021
Termín skúšky: 07.06.2021 – 11.06.2021

Integrované manažérstvo priemyselných procesov Bc., externé

Uzávierka prihlášok: 31.03.2021
Termín skúšky: 07.06.2021 – 11.06.2021

Ekotechnika Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2021
Termín skúšky: 07.06.2021 – 11.06.2021

Výrobná technika a manažment výrobných procesov Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2021
Termín skúšky: 07.06.2021 – 11.06.2021

Manažérstvo prevádzky dopravnej a energetickej techniky Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2021
Termín skúšky: 07.06.2021 – 11.06.2021

Výrobná technika a manažment výrobných procesov Bc., externé

Uzávierka prihlášok: 31.03.2021
Termín skúšky: 07.06.2021 – 11.06.2021

Integrované manažérstvo priemyselných procesov Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2021
Termín skúšky: 07.06.2021 – 11.06.2021

Manažérstvo prevádzky dopravnej a energetickej techniky Bc., externé

Uzávierka prihlášok: 31.03.2021
Termín skúšky: 07.06.2021 – 11.06.2021

Výrobná technika Ing., denné

Uzávierka prihlášok: 31.07.2021
Termín skúšky: 19.08.2021 – 19.08.2021

Výrobná technika Ing., externé

Uzávierka prihlášok: 31.07.2021
Termín skúšky: 19.08.2021 – 19.08.2021

Ubytovanie a stravovanie

Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.

Detail univerzity

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Miroslav Dado, PhD. (miroslav.dado@tuzvo.sk)
Posledná aktualizácia: 13.09.2019 13:43

Upozorniť na neaktuálne údaje