Deň otvorených dverí na Technickej univerzite vo Zvolene 2024

22.01.2024

Technická univerzita vo Zvolene pozýva záujemcov o štúdium i širokú verejnosť na tohtoročný Deň otvorených dverí. Návštevníci univerzity budú mať možnosť nahliadnuť nielen do jej priestorov, ale aj dozvedieť sa viac o ponúkaných študijných programoch či o možnostiach mimoškolských aktivít, ktoré sú prirodzenou súčasťou študentského života.


V utorok 30. 01. 2024 v čase od 9.30 do 12.00 hod. Vám predstavia možnosti štúdia všetky štyri fakulty našej univerzity – Lesnícka fakulta, Drevárska fakulta, Fakulta ekológie a environmentalistiky a Fakulta techniky, ako aj univerzitný študijný program Ekonomika a manažment prírodných zdrojov, ktorý je prierezovým študijným programom naprieč viacerými fakultami.

Okrem prezentácie študijných programov Vám predstavíme aj naše mimoškolské aktivity vrátane možností športového a kultúrneho vyžitia. Samozrejmosťou bude aj prehliadka nášho kampusu, internátov či jedálne.

Príďte sa k nám presvedčiť o tom, ako sa v našom štúdiu odráža zodpovednosť za budúce generácie, pre ktoré nastavujeme štandardy udržateľného rozvoja spoločnosti so zameraním na komplex les – drevo – ekológia – environment.

Čas                                  Aktivita                                                      Miesto
9.30–10.00           Otvorenie a predstavenie TUZVO                 Aula TUZVO

10.00–10.30         Ponuka štúdia na LF, DF a UŠP                    Prednášková miestnosť: B8, B3, aula TUZVO

10.30–11.00         Ponuka štúdia na FEE a FT                          Prednášková miestnosť: B5, B6

11.00–11.30         Prehliadka areálu TUZVO                             Stretnutie pred vchodom do hl. budovy

11.00–11.30         Ponuka štúdia na LF, DF a UŠP                    Prednášková miestnosť: B8, B3, aula TUZVO

11.30–12.00         Prehliadka areálu TUZVO                             Stretnutie pred vchodom do hl. budovy

11.30–12.00         Ponuka štúdia na FEE a FT                          Prednášková miestnosť: B5, B6

 

Vysvetlivky:

TUZVO – Technická univerzita vo Zvolene

LF – Lesnícka fakulta

DF – Drevárska fakulta

FEE – Fakulta ekológie a environmentalistiky

FT – Fakulta techniky

UŠP – Univerzitný študijný program

 

zdroj: https://www.tuzvo.sk/sk/den-otvorenych-dveri-na-tuzvo-2024