Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 3 235

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Forma Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta Učiteľstvo latinského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta Učiteľstvo latinského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta Učiteľstvo latinského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta Učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta Anatómia, histológia a embryológia
3. stupeň , D, Anglický
denná
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta Anatómia, histológia a embryológia
3. stupeň , D, Slovenský
denná
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta Anatómia, histológia a embryológia
3. stupeň , E, Anglický
externá
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta Anatómia, histológia a embryológia
3. stupeň , E, Slovenský
externá
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta Epidemiológia
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta Epidemiológia
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta Fyzioterapia
2. stupeň , D, Slovenský
denná
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta Fyzioterapia
profesijne orientovaný 1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2024 - 29.02.2024 10.06.2024 - 14.06.2024
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta Gynekológia a pôrodníctvo
3. stupeň , D, Slovenský
denná
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta Gynekológia a pôrodníctvo
3. stupeň , D, Anglický
denná
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta Gynekológia a pôrodníctvo
3. stupeň , E, Slovenský
externá
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta Gynekológia a pôrodníctvo
3. stupeň , E, Anglický
externá
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta Chirurgia
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta Chirurgia
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta Klinická biochémia
3. stupeň , D, Anglický
denná
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta Klinická biochémia
3. stupeň , D, Slovenský
denná
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta Klinická biochémia
3. stupeň , E, Anglický
externá
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta Klinická biochémia
3. stupeň , E, Slovenský
externá
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
profesijne orientovaný 1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.03.2024 - 30.04.2024 10.06.2024 - 14.06.2024
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta Lekárska farmakológia
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta Lekárska farmakológia
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta Neurológia
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta Neurológia
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta Normálna a patologická fyziológia
3. stupeň , D, Anglický
denná
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta Normálna a patologická fyziológia
3. stupeň , D, Slovenský
denná
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta Normálna a patologická fyziológia
3. stupeň , E, Slovenský
externá
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta Normálna a patologická fyziológia
3. stupeň , E, Anglický
externá
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta Ošetrovateľstvo
profesijne orientovaný 1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.03.2024 - 30.04.2024 10.06.2024 - 14.06.2024
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta Verejné zdravotníctvo
2. stupeň , D, Slovenský
denná
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta Verejné zdravotníctvo
3. stupeň , D, Anglický
denná
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta Verejné zdravotníctvo
3. stupeň , D, Slovenský
denná
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta Verejné zdravotníctvo
3. stupeň , E, Anglický
externá

Stránka 52 z 65