Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 2 896

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Forma Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta sociálnych vied Verejná správa
1. stupeň , D, Slovenský
denná 08.11.2022 - 30.04.2023 01.05.2023 - 15.07.2023
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta sociálnych vied Verejná správa
1. stupeň , E, Slovenský
externá 08.11.2022 - 30.04.2023 01.05.2023 - 15.07.2023
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta sociálnych vied Verejná správa
1. stupeň , E, Slovenský
externá 01.01.2023 - 30.04.2023 01.05.2023 - 15.07.2023
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta sociálnych vied Verejná správa
2. stupeň , D, Slovenský
denná 08.11.2022 - 30.04.2023 01.05.2023 - 15.07.2023
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta sociálnych vied Verejná správa
2. stupeň , E, Slovenský
externá 01.01.2023 - 30.04.2023 01.05.2023 - 15.07.2023
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta sociálnych vied Verejná správa
2. stupeň , E, Slovenský
externá 08.11.2022 - 30.04.2023 01.05.2023 - 15.07.2023
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta zdravotníckych vied Fyzioterapia
1. stupeň , D, Slovenský
denná 10.01.2023 - 30.04.2023 23.06.2023 - 26.06.2023
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta zdravotníckych vied Fyzioterapia
1. stupeň , E, Slovenský
externá 10.01.2023 - 30.04.2023 23.06.2023 - 26.06.2023
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta zdravotníckych vied Fyzioterapia
2. stupeň , D, Slovenský
denná 10.01.2023 - 30.04.2023 20.06.2023 - 30.06.2023
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta zdravotníckych vied Fyzioterapia
2. stupeň , E, Slovenský
externá 10.01.2023 - 30.04.2023 20.06.2023 - 30.06.2023
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta zdravotníckych vied Fyzioterapia
3. stupeň , D, Slovenský
denná 10.01.2023 - 15.05.2023 20.06.2023 - 20.06.2023
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta zdravotníckych vied Fyzioterapia
3. stupeň , E, Slovenský
externá 10.01.2023 - 15.05.2023 20.06.2023 - 20.06.2023
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta zdravotníckych vied Rádiologická technika
1. stupeň , D, Slovenský
denná 10.01.2023 - 30.04.2023 23.06.2023 - 26.06.2023
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta zdravotníckych vied Rádiologická technika
1. stupeň , E, Slovenský
externá 10.01.2023 - 30.04.2023 23.06.2023 - 26.06.2023
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 06.12.2022 - 30.04.2023 01.05.2023 - 15.07.2023
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
1. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá 06.12.2022 - 30.04.2023 01.05.2023 - 15.07.2023
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
1. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
2. stupeň , D, Slovenský
denná
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
2. stupeň , E, Slovenský
externá
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Anglický jazyk a literatúra
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 06.12.2022 - 30.04.2023 01.05.2023 - 15.07.2023
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Anglický jazyk a literatúra
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 06.12.2022 - 30.04.2023 01.05.2023 - 15.07.2023
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Anglický jazyk a literatúra
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 06.12.2022 - 30.04.2023 01.05.2023 - 15.07.2023
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Anglický jazyk a literatúra
1. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Anglický jazyk a literatúra
1. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá 06.12.2022 - 30.04.2023 01.05.2023 - 15.07.2023
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Anglický jazyk a literatúra
1. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá 06.12.2022 - 30.04.2023 01.05.2023 - 15.07.2023
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Anglický jazyk a literatúra
1. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Anglický jazyk a literatúra
1. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Anglický jazyk a literatúra
1. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá 06.12.2022 - 30.04.2023 01.05.2023 - 15.07.2023
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Anglický jazyk a literatúra
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Anglický jazyk a literatúra
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Anglický jazyk a literatúra
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Anglický jazyk a literatúra
2. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Anglický jazyk a literatúra
2. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Anglický jazyk a literatúra
2. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Anglický jazyk a literatúra
2. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Anglický jazyk a literatúra
2. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Anglický jazyk a literatúra
2. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Etnológia a mimoeurópske štúdiá
1. stupeň , D, Slovenský
denná 06.12.2022 - 30.04.2023 01.05.2023 - 15.07.2023
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Etnológia a mimoeurópske štúdiá
1. stupeň , E, Slovenský
externá 06.12.2022 - 30.04.2023 01.05.2023 - 15.07.2023
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Etnológia a mimoeurópske štúdiá
1. stupeň , E, Slovenský
externá
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Etnológia a mimoeurópske štúdiá
2. stupeň , D, Slovenský
denná
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Etnológia a mimoeurópske štúdiá
2. stupeň , E, Slovenský
externá
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Etnológia a mimoeurópske štúdiá
2. stupeň , E, Slovenský
externá
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Etnológia a mimoeurópske štúdiá
3. stupeň , D, Slovenský
denná
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Etnológia a mimoeurópske štúdiá
3. stupeň , E, Slovenský
externá
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Filozofia a aplikovaná filozofia
1. stupeň , D, Slovenský
denná 06.12.2022 - 30.04.2023 01.05.2023 - 15.07.2023
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Filozofia a aplikovaná filozofia
1. stupeň , E, Slovenský
externá 06.12.2022 - 30.04.2023 01.05.2023 - 15.07.2023
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Filozofia a aplikovaná filozofia
1. stupeň , E, Slovenský
externá
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Filozofia a aplikovaná filozofia
2. stupeň , D, Slovenský
denná
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Filozofia a aplikovaná filozofia
2. stupeň , E, Slovenský
externá

Stránka 50 z 58