Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 3 241

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Forma Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Všeobecná jazykoveda
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 15.05.2024 10.06.2024 - 14.06.2024
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Všeobecná jazykoveda
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá do 15.05.2024 10.06.2024 - 14.06.2024
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Edukačné vedy
3. stupeň , D, Slovenský
denná
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Edukačné vedy
3. stupeň , E, Slovenský
externá
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Evanjelikálna teológia
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Evanjelikálna teológia a misia
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 01.11.2023 - 31.03.2024 12.06.2024 - 14.06.2024
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Manažment a poradenstvo vo výchove a vzdelávaní
2. stupeň , D, Slovenský
denná
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Manažment a poradenstvo vo výchove a vzdelávaní
2. stupeň , E, Slovenský
externá
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Predškolská a elementárna pedagogika
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.11.2023 - 31.03.2024 12.06.2024 - 14.06.2024
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Predškolská a elementárna pedagogika
1. stupeň , E, Slovenský
externá 01.11.2023 - 31.03.2024 12.06.2024 - 14.06.2024
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Predškolská a elementárna pedagogika
3. stupeň , D, Slovenský
denná
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Predškolská a elementárna pedagogika
3. stupeň , E, Slovenský
externá
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Psychológia
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 01.11.2023 - 31.03.2024 12.06.2024 - 14.06.2024
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Psychológia
2. stupeň , D, Slovenský
denná
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Sociálna práca
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.11.2023 - 31.03.2024 12.06.2024 - 14.06.2024
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Sociálna práca
1. stupeň , E, Slovenský
externá 01.11.2023 - 31.03.2024 12.06.2024 - 14.06.2024
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Sociálna práca
2. stupeň , D, Slovenský
denná
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Sociálna práca
2. stupeň , E, Slovenský
externá
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Sociálna práca
3. stupeň , D, Slovenský
denná
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Sociálna práca
3. stupeň , E, Slovenský
externá
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Teológia
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Teológia
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
2. stupeň , D, Slovenský
denná
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
2. stupeň , E, Slovenský
externá
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Učiteľstvo psychológie (v kombinácii)
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 01.11.2023 - 31.03.2024 12.06.2024 - 14.06.2024
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Učiteľstvo psychológie (v kombinácii)
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 01.11.2023 - 31.03.2024 12.06.2024 - 14.06.2024
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Učiteľstvo psychológie (v kombinácii)
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 01.11.2023 - 28.02.2024 15.04.2024 - 26.04.2024
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Učiteľstvo psychológie (v kombinácii)
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 01.11.2023 - 31.03.2024 12.06.2024 - 14.06.2024
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Učiteľstvo psychológie (v kombinácii)
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 01.11.2023 - 31.03.2024 12.06.2024 - 14.06.2024
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Učiteľstvo psychológie (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Učiteľstvo psychológie (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Učiteľstvo psychológie (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Učiteľstvo psychológie (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Učiteľstvo psychológie (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Výchova a vzdelávanie detí, mládeže a dospelých
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.11.2023 - 31.03.2024 12.06.2024 - 14.06.2024
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Výchova a vzdelávanie detí, mládeže a dospelých
1. stupeň , E, Slovenský
externá 01.11.2023 - 31.03.2024 12.06.2024 - 14.06.2024
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta Občianske právo
3. stupeň , D, Slovenský
denná
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta Občianske právo
3. stupeň , E, Slovenský
externá
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta Obchodné a finančné právo
3. stupeň , D, Slovenský
denná
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta Obchodné a finančné právo
3. stupeň , E, Slovenský
externá
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta Právo
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 01.11.2023 - 30.04.2024 10.05.2024 - 10.05.2024 01.05.2024 - 31.05.2024
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta Právo
1. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá 01.11.2023 - 30.04.2024 10.05.2024 - 10.05.2024 01.05.2024 - 31.05.2024
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta Právo
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta Právo
2. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta Trestné právo
3. stupeň , D, Slovenský
denná
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta Trestné právo
3. stupeň , E, Slovenský
externá
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Šport a rekreácia
1. stupeň , D, Slovenský
denná 15.01.2024 - 15.04.2024 13.06.2024 - 13.06.2024
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy Európska verejná správa
1. stupeň , D, Anglický, Nemecký
denná 25.01.2024 - 30.04.2024 06.05.2024 - 07.06.2024
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy Európska verejná správa
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2024 - 31.03.2024 10.06.2024 - 13.06.2024
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy Európska verejná správa
2. stupeň , D, Slovenský
denná

Stránka 49 z 65