Cestovný ruch

Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
 • Podanie prihlášky na štúdium

  17.03.2023 - 26.05.2023

 • Konanie prijímacej skúšky

  28.06.2023 - 30.06.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
2


Prílohy
 • Diplom z druhého stupňa VŠ štúdia (papierová forma)
 • iné prílohy (papierová forma)
 • Odporúčací list (papierová forma)
 • Odporúčací list 2 (papierová forma)
 • Poplatok za prihlášku (papierová forma)
 • Rámcový projekt (papierová forma)
 • Súpis publikovaných prác (papierová forma)
 • Výpis výsledkov z II.stupňa, vrátane váženého študijného priemeru (papierová forma)
 • Vysvedčenie z II. stupňa VŠ štúdia (papierová forma)
 • Životopis (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 2500 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 2500 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 50 €
elektronická prihláška: 40 €

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: PhDr Ingrid Balážová – ingrid.balazova@umb.sk
Posledná aktualizácia: 29.03.2023 06:58

Upozorniť na neaktuálne údaje