Poplatky a školné

Filter
Vysoká škola
Fakulta
Miesto štúdia
Študijný program Poplatok za štandardnú dĺžku štúdia Poplatok za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia / súbežné štúdium Poplatok za papierovú prihlášku Poplatok za elektronickú prihlášku
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach farmácia
spojený 1. a 2. stupeň, D, Slovenský
0 € 900 € 50 € 50 €
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach hygiena potravín
spojený 1. a 2. stupeň, D, Slovenský
0 € 900 € 50 € 50 €
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach všeobecné veterinárske lekárstvo
spojený 1. a 2. stupeň, D, Slovenský
0 € 900 € 50 € 50 €
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach všeobecné veterinárske lekárstvo
spojený 1. a 2. stupeň, D, Anglický
8950 € 8950 € 50 € 50 €
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach bezpečnosť krmív a potravín
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 760 € 50 € 50 €
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach kynológia
1. stupeň, D, Slovenský
760 € 760 € 50 € 50 €
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach kynológia
1. stupeň, E, Slovenský
760 € 760 € 50 € 50 €
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach kynológia
1. stupeň, E, Slovenský
760 € 760 € 50 € 50 €
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach náuka o živočíchoch
1. stupeň, D, Anglický
0 € 0 € 0 € 0 €
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach veterinárna sestra
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 760 € 50 € 50 €
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach veterinárna sestra
1. stupeň, D, Anglický
5500 € 760 € 50 € 50 €
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach veterinárna sestra
1. stupeň, E, Slovenský
760 € 760 € 50 € 50 €
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach veterinárna sestra
1. stupeň, E, Slovenský
760 € 760 € 50 € 50 €
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach vzťah človek - zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 760 € 50 € 50 €
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach vzťah človek - zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii
1. stupeň, E, Slovenský
760 € 760 € 50 € 50 €
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach vzťah človek - zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii
1. stupeň, E, Slovenský
760 € 760 € 50 € 50 €
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach pohoda a ochrana zvierat
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 900 € 50 € 50 €
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach pohoda a ochrana zvierat
2. stupeň, E, Slovenský
900 € 900 € 50 € 50 €
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach trh a kvalita potravín
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 900 € 50 € 50 €
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach hygiena chovu zvierat a životné prostredie
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 0 €
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach hygiena chovu zvierat a životné prostredie
3. stupeň, D, Anglický
0 € 0 € 0 € 0 €
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach hygiena chovu zvierat a životné prostredie
3. stupeň, D, Anglický
5000 € 5000 € 30 € 0 €
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach hygiena chovu zvierat a životné prostredie
3. stupeň, E, Slovenský
500 € 500 € 30 € 0 €
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach hygiena chovu zvierat a životné prostredie
3. stupeň, E, Anglický
5000 € 5000 € 30 € 0 €
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach hygiena potravín
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 0 €
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach hygiena potravín
3. stupeň, D, Anglický
5000 € 5000 € 30 € 0 €
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach hygiena potravín
3. stupeň, E, Anglický
5000 € 5000 € 30 € 0 €
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach hygiena potravín
3. stupeň, E, Slovenský
500 € 500 € 30 € 0 €
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach imunológia
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 0 €
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach imunológia
3. stupeň, D, Anglický
5000 € 5000 € 30 € 0 €
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach imunológia
3. stupeň, E, Slovenský
500 € 500 € 30 € 0 €
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach imunológia
3. stupeň, E, Anglický
5000 € 5000 € 30 € 0 €
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach infekčné choroby zvierat
3. stupeň, D, Anglický
5000 € 5000 € 30 € 0 €
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach infekčné choroby zvierat
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 0 €
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach infekčné choroby zvierat
3. stupeň, E, Slovenský
500 € 500 € 30 € 0 €
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach infekčné choroby zvierat
3. stupeň, E, Anglický
5000 € 5000 € 30 € 0 €
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach mikrobiológia
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 0 €
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach mikrobiológia
3. stupeň, D, Anglický
5000 € 5000 € 30 € 0 €
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach mikrobiológia
3. stupeň, E, Anglický
5000 € 5000 € 30 € 0 €
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach mikrobiológia
3. stupeň, E, Slovenský
0 € 500 € 30 € 0 €
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach parazitárne choroby zvierat
3. stupeň, D, Anglický
5000 € 5000 € 30 € 0 €
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach parazitárne choroby zvierat
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 0 €
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach parazitárne choroby zvierat
3. stupeň, E, Anglický
5000 € 5000 € 30 € 0 €
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach parazitárne choroby zvierat
3. stupeň, E, Slovenský
500 € 500 € 30 € 0 €
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 0 €
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia
3. stupeň, D, Anglický
5000 € 5000 € 30 € 0 €
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia
3. stupeň, E, Anglický
5000 € 5000 € 30 € 0 €
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia
3. stupeň, E, Slovenský
500 € 500 € 30 € 0 €
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach veterinárna morfológia a fyziológia
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 0 €
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach veterinárna morfológia a fyziológia
3. stupeň, D, Anglický
5000 € 5000 € 30 € 0 €
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach veterinárna morfológia a fyziológia
3. stupeň, E, Anglický
5000 € 5000 € 30 € 0 €
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach veterinárna morfológia a fyziológia
3. stupeň, E, Slovenský
500 € 500 € 30 € 0 €
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach veterinárne pôrodníctvo a gynekológia
3. stupeň, D, Anglický
5000 € 5000 € 30 € 0 €
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach veterinárne pôrodníctvo a gynekológia
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 0 €
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach veterinárne pôrodníctvo a gynekológia
3. stupeň, E, Slovenský
500 € 500 € 30 € 0 €
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach veterinárne pôrodníctvo a gynekológia
3. stupeň, E, Anglický
5000 € 5000 € 30 € 0 €
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach vnútorné choroby zvierat
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 0 €
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach vnútorné choroby zvierat
3. stupeň, D, Anglický
5000 € 5000 € 30 € 0 €
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach vnútorné choroby zvierat
3. stupeň, E, Slovenský
500 € 500 € 30 € 0 €
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach vnútorné choroby zvierat
3. stupeň, E, Anglický
5000 € 5000 € 30 € 0 €
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach výživa zvierat a dietetika
3. stupeň, D, Anglický
5000 € 5000 € 30 € 0 €
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach výživa zvierat a dietetika
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 500 € 30 € 0 €
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach výživa zvierat a dietetika
3. stupeň, E, Anglický
5000 € 5000 € 30 € 0 €
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach výživa zvierat a dietetika
3. stupeň, E, Slovenský
500 € 500 € 30 € 0 €

Sumy uvedené šedou farbou nie sú aktualizované pre nasledujúci akademický rok (2024/2025).
* Pri dennej forme je štúdium na verejných a štátnych vysokých školách bezplatné. Poplatok za štúdium je vyberaný pri prekročení štandardnej dĺžky štúdia študijného programu alebo pri súbežnom štúdiu.