Register študijných programov

Akreditované štúdijné programy

 

Count: 3 435

Study program Level of study
Awarded academic degree
Form of study
Standard length of study
University
Faculty
Place of study
Field of study Language of provision Note
automatizácia a riadenie procesov získavania a spracovania surovín 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
kybernetika slovenský jazyk
automatizácia a riadenie strojov a procesov 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
kybernetika slovenský jazyk
automobilová doprava 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
strojárstvo slovenský jazyk
automobilová doprava 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
strojárstvo slovenský jazyk
automobilová elektronika 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
elektrotechnika slovenský jazyk
automobilová elektronika 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
elektrotechnika slovenský jazyk
automobilová elektronika 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
elektrotechnika slovenský jazyk
automobilová mechatronika 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
kybernetika slovenský jazyk
automobilová výroba 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
strojárstvo anglický jazyk
automobilová výroba 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
strojárstvo anglický jazyk
automobilová výroba 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
strojárstvo slovenský jazyk
automobilová výroba 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
strojárstvo slovenský jazyk
automobilové dopravné systémy 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
strojárstvo slovenský jazyk
automobilové dopravné systémy 2.
inžinier, Ing.
externá
3
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
strojárstvo slovenský jazyk
automobily a mobilné pracovné stroje 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
strojárstvo slovenský jazyk
automobily a mobilné pracovné stroje 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
strojárstvo slovenský jazyk
automobily, lode a spaľovacie motory 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
strojárstvo slovenský jazyk
automobily, lode a spaľovacie motory 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
strojárstvo slovenský jazyk
banská geológia a geologický prieskum 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
4
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
získavanie a spracovanie zemských zdrojov anglický jazyk
banská geológia a geologický prieskum 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
získavanie a spracovanie zemských zdrojov anglický jazyk
banská geológia a geologický prieskum 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
získavanie a spracovanie zemských zdrojov slovenský jazyk
banská geológia a geologický prieskum 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
4
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
získavanie a spracovanie zemských zdrojov slovenský jazyk
banské meračstvo a geodézia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
získavanie a spracovanie zemských zdrojov anglický jazyk
banské meračstvo a geodézia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
získavanie a spracovanie zemských zdrojov slovenský jazyk
banské meračstvo a geodézia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
4
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
získavanie a spracovanie zemských zdrojov anglický jazyk
banské meračstvo a geodézia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
4
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
získavanie a spracovanie zemských zdrojov slovenský jazyk
baníctvo a geotechnika 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
získavanie a spracovanie zemských zdrojov slovenský jazyk
baníctvo a geotechnika 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
získavanie a spracovanie zemských zdrojov slovenský jazyk
bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku 2.
magister, Mgr.
denná
2
Akadémia Policajného zboru bezpečnostné vedy slovenský jazyk
bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Akadémia Policajného zboru bezpečnostné vedy slovenský jazyk
bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Akadémia Policajného zboru bezpečnostné vedy slovenský jazyk
bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku 2.
magister, Mgr.
externá
4
Akadémia Policajného zboru bezpečnostné vedy slovenský jazyk
bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku 2.
magister, Mgr.
externá
3
Akadémia Policajného zboru bezpečnostné vedy slovenský jazyk
bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
4
Akadémia Policajného zboru bezpečnostné vedy slovenský jazyk
bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Akadémia Policajného zboru bezpečnostné vedy slovenský jazyk
bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
4
Akadémia Policajného zboru bezpečnostné vedy slovenský jazyk
bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Akadémia Policajného zboru bezpečnostné vedy slovenský jazyk
bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe 2.
magister, Mgr.
externá
3
Akadémia Policajného zboru bezpečnostné vedy slovenský jazyk
bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Akadémia Policajného zboru bezpečnostné vedy slovenský jazyk
bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe 2.
magister, Mgr.
denná
2
Akadémia Policajného zboru bezpečnostné vedy slovenský jazyk
bezpečnostné štúdiá 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
politické vedy anglický jazyk slovenský jazyk
bezpečnostné štúdiá 2.
magister, Mgr.
externá
3
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
politické vedy anglický jazyk slovenský jazyk
bezpečnostný manažment 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta bezpečnostného inžinierstva
bezpečnostné vedy slovenský jazyk
bezpečnostný manažment 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
4
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta bezpečnostného inžinierstva
bezpečnostné vedy slovenský jazyk
bezpečnostný manažment 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta bezpečnostného inžinierstva
bezpečnostné vedy slovenský jazyk
bezpečnostný manažment 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta bezpečnostného inžinierstva
bezpečnostné vedy slovenský jazyk
bezpečnostný manažment 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta bezpečnostného inžinierstva
bezpečnostné vedy anglický jazyk
bezpečnostný manažment 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta bezpečnostného inžinierstva
bezpečnostné vedy slovenský jazyk
bezpečnostný manažment 2.
inžinier, Ing.
externá
3
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta bezpečnostného inžinierstva
bezpečnostné vedy slovenský jazyk
bezpečnostný manažment 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
4
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta bezpečnostného inžinierstva
bezpečnostné vedy anglický jazyk

Page 7 of 69

Export