Často kladené otázky - Rôzne

#22

Ak som omylom založil nový projekt, môžem ho zrušiť? Ak áno, ako mám postupovať?

Nie, projekt sa zrušiť nedá. To však nevadí, na MŠ SR sa projekt dostáva až po jeho podaní (vtedy dostane iné číslo).

#24

Ako mám postupovať, keď som pri registrácii chybne vpísal titul? Je možné prepísať v systéme túto chybu, preregistrovať so správnym údajom?

Titul si môžete zmeniť sám. Treba sa prihlásiť a v menu vybrať položku "Upraviť moje údaje".

#26

Podávam nový projekt KEGA a mám problém zaregistrovať spoluriešiteľku z Trnavskej univerzity. Už som ju raz zaregistrovala a vo výbere sa mi neukazuje. Pokúsila som sa ju zaregistrovať opätovne, ale mi to oznámilo, že táto osoba je už zaregistrovaná, ale naďalej ju nevidím v zozname a nemôžem si ju navoliť.

Potrebujem vedieť mailovú adresu spoluriešiteľky, pod ktorou bola registrovaná. Pravdepodobne nebola zadaná univerzita alebo fakulta a preto ju nevidíte v zozname.

#27

Keď vytlačím projekt v PDF, hneď na druhej strane vľavo má byť meno, priezvisko vedúceho projektu a napravo rektora či povereného funkcionára. Chcela by som tam normálne počítačom napísať moje a vpravo dekanove meno aj s titulmi, ale neviem sa na tú stranu dostať. Alebo máme vytlačený projekt len perom podpísať? A v elektronickej podobe tam naše mená nebudú figurovať?

Stačí to iba podpísať. Vaše meno tam bude v zozname riešiteľov ako vedúci projektu. Dekanove tam nemusí byť (na niektorých školách to nie je dekan, ale prodekan, prípadne iná poverená osoba), stačí jeho podpis. Prípadne ho dopíšte perom.

#423

Kde nájdem formulár na podanie projektu KEGA 2011 ?

Formulár na podanie projektu KEGA nájdete po prihlásení sa do portálu VŠ v menu "Správa projektov".

#503

Chcela by som sa Vás spýtať, kde nájdem elektronickú žiadosť na grant KEGA. Zaregistrovala som sa na portaly vysokých škôl https://www.portalvs.sk/sk/registracia a v časti https://www.portalvs.sk/sk/projekty som danú žiadosť nenašla.

Po prihlásení sa na stránke portál VŠ máte na ľavej strane pod "Vyberte si" aj položku "Správa projektov". Po kliknutí na ňu sa Vám zobrazia tri položky, kde prvá je "Podať projekt". Po kliknutí na ňu sa Vám otvorí menu "Aktívne výzvy" a tu nájdete aj kolonku "Podať projekt", pod ktorou je už konkrétny formulár k elektronickej žiadosti KEGA.

#663

Chcem sa opýtať, či je možné počas doby riešenia pridať spoluriešiteľa, ktorý nie je uvedený na začiatku projektu. Napríklad: grand schválený pre rok 2011 s piatimi riešiteľmi rozšíriť po roku o ďalšieho riešiteľa. V tomto čase totiž riešiteľ nemá pracovno-právny vzťah s vysokou školou, ale je predpoklad, že ho v nasledujúcom roku bude mať (doktorandské štúdium).

Nového spoluriešiteľa môžete pridať aj počas doby riešenia projektu. Jeho meno treba pridať do ročnej alebo záverečnej správy a v časti "Zdôvodnenie zmeny spoluriešiteľského kolektívu" uviesť dôvod, prečo bol konkrétny spoluriešiteľ pridaný.

#1623

Po prihlásení na portalVs.sk a odkliknutí odkazu Kega ročné správy sa objaví hlásenie: "Aktuálne neprebieha žiadna výzva na podávanie projektov tohto typu. Nenájdené žiadne projekty." Ako postupovať aby som mohol napísať ročnú správu?

Na úvodnej obrazovke portalvs.sk v ľavom hornom rohu je zobrazený aktívny odkaz "Prihlásiť sa" pomocou ktorého sa dostanete do Vášho konta kde sa nachádzajú podrobnejšie informácie ako sa dostať k online formularom ročnej a záverečnej správy. Po prihlásení sa (čiže potrebné je zadať prihl. údaje) sa načíta úvodná obrazovka kde v ľavej časti je zobrazené menu, kde je potrebné kliknúť na odkaz " Správa projektov" Presný postup ako sa dostať k formulárom nájdete v časti "Manuály"

#1924

Chcem Vás požiadať o nasledujúcu informáciu. Som akceptovaným spoluriešiteľom v projekte KEGA, avšak pri pokuse o pridanie môjho mena do záverečnej správy to nie je možné, pretože moje meno sa nenachádza v zozname spoluriešiteľov. Ako mám postupovať pri riešení tohoto nedostatku?

Ak sa nenachádzate v zozname spoluriešiteľov a pritom ste na portáli VS zaregistrovaný, je to z toho dôvodu, že nemáte vo Vašom konte zadanú univerzitu a fakultu. Napíšte nám na helpdesk@portalvs.sk, my Vám tieto údaje doplníme.

 

#2668

Dobrý deň, chcem sa opýtať, prečo nemôžem nájsť v zozname spoluriešiteľov docenta, ktorý je registrovaný?

Dobrý deň,
ak sa docent nenachádza v zozname spoluriešiteľov, je to buď z toho dôvodu, že má zablokované konto alebo nemá v konte uvedenú vysokú školu a fakultu.

#2866

Chcem si zmeniť mailovú adresu pre prihlásenie, ako to mám urobiť?

Dobrý deň, ak si prajete zmenit mailovú adresu, je nutné kontaktovať Helpdesk, kde Vám pracovníčky na požiadanie mailovú adresu zmenia.


Pridajte otázku