Často kladené otázky - CRZ

#2824

Ak nejaký zamestnanec VŠ ukončí pracovný pomer na VŠ napr. ku 31.12.2012, zostáva jeho záznam v Registri aj v roku 2013 a neskôr?

Informáciu o skončených pracovných pomeroch je možné v systéme spracúvať desať rokov po skončení pracovného pomeru. Po uplynutí tejto lehoty nebudú údaje sprístupnené.

#2781

Čo označuje dátum skončenia pracovného pomeru?

1. Pri zmene funkčného zaradenia, je pri zamestnancovi uvedený dátum o ukončení pracovného pomeru a dátum nástupu na nové funkčné zaradenie je novým pracovným pomerom.

2. Pri nástupe na materskú dovolenku, rodičovskú dovolenku alebo neplatené voľno, osoby sú naďalej zamestnancami VŠ, ale v čase trvania MD, RD a NV sú mimo evidenčný stav. Tieto osoby majú dátumom nástupu na MD, RD, NV ukončený pracovný pomer a návratom do evidenčného stavu zamestnancov VŠ majú uvedený dátum začiatku pracovného pomeru.


Pridajte otázku