Často kladené otázky - Registrácia

#10

Nedokážem sa k prihláške dostať, po zadaní mailovej adresy a hesla (z domacej adresy), program ma nepúšta ďalej. Rada by som si vopred prezrela kolonky, ktoré musím vyplniť. Ako sa k prihláške dostanem? -chcela by som sa informovať ohladom prihlásenia sa na podávanie projektov KEGA. Našla som iba časť, kde sa môžu prihlásiť používatelia, ktorí už boli vopred zaregistrovaní.

Nemáte konto na podávanie projektov v našom systéme, prosím zaregistrujte sa podľa pokynov vo výzve.

#11

Neviem sa zaregistrovať ako nový žiadateľ o grant, prosím mohli by ste mi poradiť?

V materiáloch, ktoré ste obdržali ohľadne projektu, máte vo Zverejnení výzvy KEGA linku na registráciu nového užívateľa. Cez túto sa treba zaregistrovať. A cez túto linku treba registrovať aj každého, koho chcete pridať ako spoluriešiteľa.

#12

Máme problém pri pridaní spoluriešiteľa na stránke komplexného formuláru KEGA. Nedá sa nám pridať nezaregistrovaný člen - výber je obmedzený len na zaregistrovaných predkladateľov... Musíme teda všetkých spoluriešiteľov registrovať samostatne?

Z dôvodu sledovania riešiteľských kapacít je nutné, aby každý riešiteľ bol registrovaný na portalvs.sk. Preto, ak chcete pridať spoluriešiteľa, musíte ho najprv zaregistrovať cez linku na registráciu, ktorú máte uvedenú v materiáloch k projektu.

#14

Dobrý deň, nedarí sa mi dostať sa na portál, pritom som už dostal od vás heslo VEGA, neviem či to platí, asi už nie.Nakoľko potrebujem súrne pracovať na formulári KEGA, prosím vás o vstupný kód.

Nakoľko VEGA nejde cez portál, musíte sa zaregistrovať. V materiáloch, ktoré ste obdržali, je uvedená linka na registráciu. Tu sa treba zaregistrovať. Taktiež každého spoluriešiteľa musíte registrovať cez túto linku. Veľmi dôležité je uviesť pri registrácii správnu univerzitu a fakultu.

#15

Prosím vás,kde robím chybu, nedarí sa mi zaregistrovať zahraničných riešiteľov a riešiteľa zo SAV Bratislava. Idem presne podľa návodu, dostávam odpoveď, že e-mail je zaregistrovaný, ale keď chcem pridať riešiteľa tak tam daný riešiteľ v ponuke nie je. Registrujem ich pod týmto mailom: keta@fhv.umb.sk

E-mailová adresa slúži ako prihlasovacie meno, preto nemôžete použiť pre rôzne osoby tú istú e-mailovú adresu (keta@fhv.umb.sk). Každá osoba musí mať vlastnú adresu. Zároveň Vás musím upozorniť, že riešitelia zo SAV sa zapisujú do položky "Iná spolupracujúca inštitúcia, ako je verejná vysoká škola" iba ako celok, nie menovite (môžete uviesť kontaktnú osobu), nakoľko nie sú financovaní MŠ SR.

#543

Dobrý deň, chcem sa spýtať, kde je možné si stiahnuť prihlášku na projekt KEGA. Stále ma to odkazuje na portalVS.sk, ale tu nič také nevidím.

Projekt KEGA sa podáva cez portalVS.sk, preto Vás to odkazuje na túto stránku. V menu "Projekty" nájdete aktuálnu výzvu KEGA, kde nájdete link na registráciu a ostatné dôležité informácie.

#1883

Neviem sa zaregistrovať ako nový posudzovateľ, pričom vo výzve KEGA je uvedený iba link na manuál a maily pri problémoch. Čo ďalej?

V každej výzve Kega býva uverejnený aj link pre registráciu nového užívateľa. Ako nový užívateľ sa môžete zaregistrovať do portálu VŠ cez link  http://www.portalvs.sk/sk/registracia .


Pridajte otázku