Často kladené otázky - Informácie o VŠ

#3318

V mene dekana by som Vás chcel poprosiť o informáciu, ako postupovať pri zmene názvu fakulty v Portáli VŠ. Fakulta mení svoj názov od 1.1.2022.

Keďže na stránke Portál VŠ využívame oficiálne číselníky ministerstva školstva, tak názov fakulty sa zmení od 1.1.2022.

#2888

Chcem sa spýtať na výšku študijného poplatku na univerzite, keďže opakujem prvý ročník. Chcela by som vedieť aj denné aj externé štúdium len neviem kde môžem získať informácie.

Dobrý deň, informácie týkajúce sa výšky školného máva zverejnené na svojej webovej stránke každá vysoká škola. Taktiež výšku školného vám vie poskytnúť študijné oddelenie príšlušnej fakulty na univerzite.

#2695

Mám záujem o štúdium na UK Prírodovedeckej fakulte. Je tam napísané, že otvárajú nové programy, ale kontakt som nenašla a zaujímam sa o to ako to tam funguje, či sú bez prijímačok alebo podľa známok. Neviete mi nejak poradiť?

Kontaktné údaje na Prírodovedeckú fakultu UK, nájdete na tomto linku http://www.portalvs.sk/sk/fakulta/prirodovedecka-fakulta, na pravej strane vedľa loga fakulty. Niektoré informacie môžete získať aj na stránke www.portalvs.sk, ak si v časti Študent vyhľadáte v zozname vysokých škôl UK a následne Prírodovedeckú fakultu. Kliknutím na konkrétny študijný program sa vám zobrazia údaje o tomto programe.

#2523

Chcel by som sa prihlásiť na Vašu univerzitu na fzki. Aké sú podmienky prijatia? A by som chcel vedieť či záleží na veku? Mňa by zaujímalo externé štúdium.

Všetky dôležité údaje týkajúce sa podmienok prijatia uvádza vysoká škola na stránkach PortálVŠ alebo svojich webových stránkach.


Pridajte otázku