Často kladené otázky - Študijné programy

#3360

Aký je program na škole, čo sa týka odboru (napr. Rozrvh)?

Všetky podrobnejšie informácie ohľadom štúdia - študijného plánu alebo rozvrhu nájdete na webových stránkach vysokých škôl resp. fakúlt, keďže ide o študijné záležitosti školy. 

#2879

Chcela by som sa spýtať, kedy sa už vlastne môžu podávať prihlášky?

Prihlášky je možné podávať podľa pokynov vysokej školy. Niektoré vysoké školy si určia časové rozmedzie podávania prihlášok napr. od 1.1. do 28.2..Iné vysoké školy môžu mať časové obmedzenie určujúce len najneskorší možný termín podania prihlášky, v takomto prípade je možné podať prihlášku v danom okamihu.

#2696

(bulharský jazyk a kultúra v kombinácii) čo potrebujem vedieť a kde sa uplatním?

Ak potrebujete vedieť informácie ohľadom štud. programu bulharský jazyk a kultúra v komb., máte si možnosť prečitať základné informácie na stránke www.portalvs.sk,kde si vyhľadáte kontrétny študijný program. 

#2693

Chcela by som sa opýtať čo všetko je zahrnuté do talentových skúšok pre študijné programy biotechnika parkových a krajinných úprav a záhradná architektúra na univerzite v Nitre?

#2691

Chcela by som sa opýtať, ako je to s mamičkami na materskej dovolenke,pretože by som chcela ísť študovať, či je nejaké individuálne štúdium. Som zdravotnícky asistent a robila som skoro 4 roky na neurológii? Ďakujem

Píšete na helpdesk stránky www.portalvs.sk, ktorá slúži ako podpora užívateľov. Ak potrebujete zistiť bližšie detaily štúdia musíte sa obrátiť na konkrétnu vysokú školu, resp. študijné oddelenie. Kontaktné údaje nájdete na stránke www.portalvs.sk, ak si kliknete na menu "Študent" a následne si zo zoznamu vyberiete Zoznam vysokých škôl. Tel. čísla alebo mailové kontakty nájdete vždy na pravej strane.

#323

Otvára sa v budúcom školskom roku na katedre ošetrovateľstva doktorandské štúdium,ak áno dokedy treba poslať prihlášku a kedy budú prijímacie pohovory?

Základné informácie o štúdiu nájdete na Portáli VŠ, pod fakultou príslušnej vysokej školy. Bližie informácie Vám poskytnú na študijnom oddelení fakulty, kontaktné údaje sa nachádzajú na pravej strane pod logom fakulty.

#83

Ako môžem pridávať nový študijný odbor, keďže po kliknutí na pridať nový sa mi v ponuke objavujú už zadefinované odbory, ale neviem kde zadať nový?

Novo akreditované študijné programy používatelia nemôžu pridávať.  Číselník je priebežne dopĺňaný pracovníkmi ministerstva. Číselníky na stránkach PortálVŠ je preberaný z MŠVVaŠ.

#64

Aké predmety sa konkrétne vyučujú na študijnom programe Psychológia. Je možné spojenie študijných programov psychológia a slovenský jazyk?

Máte možnosť na Portáli VŠ vyhľadať príslušný študijný program - vyhľadávacie políčko na titulnej stránke PortáluVŠ. Príklad: môžete napísať "psychológia slovenský jazyk" alebo použiť iné kľúčové slová. Ak nenájdete odpoveď prostredníctvom vyhľadávania na Portáli VŠ, musíte sa obrátiťna študijné oddelenie konkrétnej vysokej školy, na ktorej chcete študovať. Kontakt nájdete aj na Portáli VŠ po kliknutí na vybranú vysokú školu.

 

 

#63

Je možnosť študovať na Univerzite Komenského študijné programy: Biológia, spojením so Slovenským jazykom a literatúrou, ak áno, ako mám poslat prihlášku?

Máte možnosť na Portáli VŠ vyhľadať príslušný študijný program - vyhľadávacie políčko na titulnej stránke PortáluVŠ". Príklad: môžete napísať "biológia Univerzita Komenského" alebo použiť iné kľúčové slová. Ak nenájdete v konkrétnych otázkach odpoveď prostredníctvom vyhľadávania, musíte sa obrátiť na študijné oddelenie konkrétnej vysokej školy. Kontakt nájdete aj na Portáli VŠ, napr. na UK v Bratislave: http://www.portalvs.sk/sk/vysoka-skola/univerzita-komenskeho-v-bratislave.


Pridajte otázku