Často kladené otázky - Všeobecné

#2985

Chcela by som vedieť, kde nájdem informáciu o tom, ako zaplatiť poplatok za prihlášku na VŠ. Šekom alebo bankovým prevodom? Kde by som našla čísla účtov alebo pokyny na zaplatenie?

Všetky dôležité informácie  nájdete na príšlušnej fakulte vysokej školy v časti určenej uchádzačom o štúdium.

#2865

Chcela by som sa opýtať, či by ste mi vedeli povedať, kedy sa začína zimný semester na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského (Novoprijatý študent)?

Všetkých novoprijatých študentov by mala informovať o začatí akademického roka vysoká škola a to buď na zápise študentov do 1. ročníka alebo prostredníctvom akademického informačného systému. Harmonogram výučby pre daný akademický rok máva vysoká škola uverejnení aj na svojej webovej stránke.

#2864

Mám otázku ohľadom poplatkov štúdia 2 vysokých škôl. V máji som ukončila bakalárske štúdium na EU BA a prijali ma na 1. stupeň UK BA a 2. stupeň EU BA chcem dokončiť formou externého štúdia, ktoré je spoplatnené. Bolo mi oznámené, že je to spoplatnené aj keď podľa mňa a dostupných informácií je ako súbežné štúdium spoplatňované ak by som študovala rovnaký stupeň. na 2 školách zároveň. Môžete mi, prosím, poradiť, ako je to v tomto prípade posudzované a či je povinnosť platiť ak budem riadne študovať na dennom a 2. školu si dokončím externe - za poplatok.

Ak chcete opäť študovať 1.stupeň už si toto štúdium musíte platiť, nakoľko sa už toto štúdium  považuje za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia. Prekročenie štandardnej dĺžky štúdia je spoplatnené poplatkami, ktorých výšku si určuje vysoká škola.

#2692

Chcel by som zarovnať text. Neviem nájsť ikonku na zarovnanie textu do bloku, keď vypĺňam údaje o programoch. Kde to nájdem?

Pri upravovaní údajov pri študijných programoch takáto možnosť nie je. Všetky možnosti úpravy textu vidíte na lište v poli, ktoré vypĺňate.

#1903

Nepoužil som správne heslo na prihlasovanie do systému a systém mi zablokoval prístup. Už mám vyžiadané nové heslo, ale systém hlási, že mám zablokovaný prístup. Môžete mi prosím, pomôcť riešiť tento problém?

Musíte kontaktovať telefonicky alebo mailom helpdesk portálu VŠ, aby Vám bolo konto odblokované.

#1523

Keďže na portáli VŠ máme ešte staré údaje, rada by som sa opýtala komu máme nahlásiť zmeny, prípadne predĺženie termínu na prijímacie pohovory?

Za obsahovú stránku vysokých škôl zodpovedá univerzitný resp. fakultný administrátor príslušnej vysokej školy.

#43

Môžete mi poslať nové heslo?

Keď máte vytvorené užívateľaké meno, heslo môžete získať kliknutím na voľbu "opätovne vygenerovať".


Pridajte otázku