Často kladené otázky - Metodika

#2744

Aké sú vo všeobecnosti kladené podmienky na vedúceho projektu KEGA, aj vek môže byť obmedzujúci, napr. 65 rokov.i?

Dobrý deň, nie je určená veková hranica, do ktorej môžu vedúci projektov podávať žiadosti o dotáciu KEGA. Vedúci projektu je povinný vyplniť uvedenú časť, kde musí spĺňať uvedené požiadavky: Som vysokoškolský učiteľ, výskumný alebo umelecký pracovník vysokej školy, ktorý vykonáva prácu na ustanovený týždenný pracovný čas, a mám ukončené vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa alebo mám vedecko-pedagogický titul (umelecko-pedagogický titul) docent alebo profesor a nie som rektor vysokej školy.

#2618

Môže byť členom riešiteľského tímu projektu aj učiteľ základnej školy /ak projekt rieši problémy základného školstva/?

Áno môže byť, len je potrebné ho uviesť medzi "Iné spolupracujúce inštitúcie", ale nie je možné im naplánovať žiadne financie.

#21

Ako mám chápať rozpočet? Druhy položiek vypĺňam iba za prvý rok riešenia ,alebo za oba roky? Ak totiž rozpíšem do položiek financie za oba roky a ešte vyplním i kolónku plán za rok 2011, tak sa mi to v kolónke "plán za celé obdobie riešenia projektu" sčítava a tak sa celková suma vlastne navýši (Druhy položiek za oba roky + financie za 2011)?

Druhy položiek sa vypĺňajú iba za prvý rok riešenia. Za rok 2011 sa vypĺňa iba celkový plán.

#20

Riešiteľskú kapacitu jednotlivých členov kolektívu - počet ich hodín - treba uvádzať za prvý rok projektu alebo zhrňujúco za oba roky?

Hodiny sú uvádzané za prvý rok projektu.

#19

Keď je spolupracujúca organizácia iná ako verejná VŠ, nedá sa vložiť počet hodín a tá osoba nefiguruje ani v konečnom počte riešiteľov, čo doteraz vždy bolo. Ako to riešiť?

Registrovať možno iba pracovníka z verejnej VŠ, lebo len ten môže žiadať o financie. V tomto prípade treba len pridať inštitúciu - vyberiete ju zo zoznamu, dáte "pridať inštitúciu" a meno pracovníka napíšete do tabuľky. Nezapisuje sa ani počet hodín.

#18

Mám otázku na počet hodín spolu, kde sa mi ukazuje 500, čo sú iba hodiny vedúceho projektu. Je to tak v poriadku alebo by to mali byť spočítané hodiny všetkých riešiteľov?

Ide o počet hodín podávajúcej (prihlásenej) osoby a nielen v danom projekte, ale vo všetkých (podrobný zoznam projektov, ktoré sú podávané cez portalvs.sk, je možné dohľadať v časti "Moje projekty"). Slúži to na sledovanie riešiteľskej kapacity v projektoch vysokých škôl (max. 1000 h/rok pre vysokoškolského učiteľa, resp. max. 2000 h/rok pre výskumného alebo umeleckého pracovníka).

#17

V časti projektu KEGA, kde sa plánujú finančné prostriedky je potrebné rozpisovať jednotlivé položky podrobne v 5-miestnom kóde napr.633002 tlačiareň alebo stačí uviesť 633 a vymenovať všetok materiál spolu?

Čo sa týka položiek rozpočtu, stačí uviesť prvé trojčíslie a materiál vymenovať.

#13

Kde môžem zadať počet hodín spoluriešiteľom?

Z dôvodu sledovania riešiteľských kapacít je nutné, aby každý riešiteľ bol registrovaný na portalvs.sk. Preto, ak chcete pridať spoluriešiteľa, musí sa tiež zaregistrovať. Zároveň tak uvidí po svojom prihlásení projekt (nemôže ho ale upravovať) aj počet hodín, ktoré ste mu pridelili (na všetkých projektoch, v ktorých je zapojený).


Pridajte otázku