Aktuality

Najnovšie články

Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove ruší prijímacie skúšky s osobnou účasťou

11.05.2020

Rušíme prijímacie skúšky s osobnou účasťou!  

Fakulta športu Prešovskej univerzity v Prešove - AKTUALIZÁCIA INFORMÁCIÍ O PRIJATÍ NA BAKALÁRSKY STUPEŇ ŠTÚDIA

11.05.2020

Aktualizácia informácií o prijatí na bakalársky stupeň štúdia v akademickom roku 2020/2021  

Vyhlásené druhé kolo prijímacieho konania na PF KU v Ružomberku

05.05.2020

Druhé kolo prijímacieho konania  

Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici - Predĺžený termín podávania prihlášok

05.05.2020

Predĺžený termín podávania prihlášok  

Predĺžený termín podávania prihlášok na Stavebnú fakulta Žilinskej univerzity v Žiline

05.05.2020

Predĺžený termín podávania prihlášok  

Predĺžený termín podávania prihlášok na Fakultu bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline

05.05.2020

Predĺžený termín podávania prihlášok  

Predĺženy termín podávania prihlášok na Fakulte riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline

05.05.2020

Predĺženy termín podávania prihlášok  

Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline - Oznamy pre uchádzačov

05.05.2020

Oznamy pre uchádzačov  

Prijímacie konanie FF UCM na AR 2020/2021 - ZMENA TERMÍNU PK PSYCHOLÓGIE

04.05.2020

Zmena termínu prijímacieho konania  

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity v Žiline - predĺžený termín na podanie prihlášky na bakalárske a inžinierske štúdium

04.05.2020

Predĺžený termín na podanie prihlášky na bakalárske a inžinierske štúdium