Aktuality

Najnovšie články

Deň otvorených dverí na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre online

01.02.2021

Deň otvorených dverí na UKF online  

Deň otvorených dverí Katolíckej univerzity v Ružomberku

29.01.2021

Deň otvorených dverí 2021  

Online DOD na fakultách Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

28.01.2021

Online DOD na našich fakultách  

Deň otvorených dverí Stavebnej fakulty STU v Bratislave

28.01.2021

Deň otvorených dverí  

Virtuálny Deň otvorených dverí Strojníckej fakulty STU v Bratislave

26.01.2021

Virtuálny Deň otvorených dverí  

Deň otvorených dverí na FEM SPU v Nitre

26.01.2021

ONLINE DOD na FEM SPU v Nitre  

Virutálny Deň otvorených dverí Fakulty elektrotechniky a informačných technológií UNIZA

26.01.2021

Virutálny Deň otvorených dverí  

Online Deň otvorených dverí na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

22.01.2021

Splňte si svoj sen – príďte študovať na UVLF  

Univerzita Komenského pripravila pre maturantov viacero dní otvorených dverí online

22.01.2021

Na celouniverzitných dňoch otvorených dverí získajú záujemcovia prehľad o všetkých 13 fakultách univerzity.  

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity v Žiline: potvrdenie strednej školy sa na prihláške nevyžaduje

21.01.2021

OZNAM pre uchádzačov