Latest articles

Kurz deskriptívnej geometrie na Fakulte architektúry a dizajnu STU v Bratislave

18.11.2020

Kurz deskriptívnej geometrie  

Deň otvorených dverí ONLINE

16.11.2020

Deň otvorených dverí ONLINE  

VŠMU predstavuje možnosti štúdia na virtuálnych dňoch otvorených dverí

13.11.2020

Online prezentácia prebieha prostredníctvom živého prenosu na sociálnej sieti.  

FEIT vyhlasuje súťaž Technická myšlienka roka 2021

26.10.2020

Technická myšlienka roka 2021  

Fakulta architektúry sa mení na Fakultu architektúry a dizajnu STU (FAD STU)

10.09.2020

Fakulta architektúry STU v Bratislave mení názov  

Predĺžený termín podávania prihlášok

03.08.2020

Termín na podanie prihlášky predĺžený  

2. kolo prijímacieho konania na Fakulte zdravotníctva Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne

07.07.2020

2. kolo prijímacieho konania  

Katedra scénografie DF VŠMU vypísala dodatočné prijímacie konanie na bakalársky stupeň

02.07.2020

Dodatočné prijímacie konanie na bakalársky stupeň  

Študenti nemusia Sociálnej poisťovni hlásiť ukončenie štúdia

02.07.2020

Povinnosti študenta voči Sociálnej poisťovni v ďalšom období po ukončení štúdia závisia od toho, v akej životnej situácii sa ocitne.  

Druhé kolo prijímacieho konania na Fakultu elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave

25.06.2020

Druhé kolo prijímacieho konania na bakalárske štúdium